Санитария қоидалари ва меъёрлари

2107
Распечатать
23 Мар 2017

ЎзР СанҚваН №0343-17. АТРОФ МУҲИТДА ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИДА ПЕСТИЦИДЛАРНИНГ ГИГИЕНИК МЕЪЁРЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ САНИТАРИЯ ҚОИДАЛАРИ, НОРМАЛАРИ ВА ГИГИЕНА НОРМАТИВЛАРИ

АТРОФ МУҲИТДА ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИДА ПЕСТИЦИДЛАРНИНГ ГИГИЕНИК МЕЪЁРЛАРИ

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон Республикаси

Бош Давлат санитария врачи

________________С.С. САИДАЛИЕВ

«27» января 2017 й.

ЎзР СанҚваН № 0343 - 17

Расмий нашр

Тошкент – 2017 й.

ИШЛАБ ЧИҚҚАН ТАШКИЛОТ:

- ЎзР ССВнинг Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти (ЎзР ССВ СГКК ИТИ)

- Тошкент тиббиёт академияси (ТТА)

ТУЗУВЧИЛАР:


- Искандаров Т.И.

- ЎзР ССВ СГКК ИТИ лаборатория мудири, лойиха раҳбари, т.ф.д., профессор, ЎзР ФА академиги

- Искандарова Г.Т.

- ТТА коммунал ва меҳнат гигиена кафедраси муди-ри, т.ф.д., профессор

- Романова Л.Х.

- ЎзР ССВ СГКК ИТИ катта илмий ходим, т.ф.н., к.и.х.

- Саримсаков А.Х.

- ЎзР ССВ бош токсиколог-мутахасиси

- Сирожитдинов Ш.

- ЎзР ССВ Республика ДСЭНМ полимерлар ва пла-стмасалар гигиенаси ва токсикологияси лаборато-рия мудири, т.ф.н.

 

ТАҚРИЗЧИЛАР:


- Зарединов Д.А.

- ТошВМОИ «Гигиена» кафедра мудири, т.ф.д., профессор

- Бахретдинов Ш.С.

- ТТА болалар ва ўсмирлар гигиенаси ва овқатла-ниш гигиенаси кафедра профессори, т.ф.д., профессор

- Садиков А.У.

- ЎзР ССВ СГКК ИТИ бош илмий ходим, т.ф.д., к.и.х.

Санитария, гигиена ва касб кассаликлари илмий-тадқиқот институтининг Илмий кенгашида кўриб чиқилган ва ижобий баҳо берилган

(баённо ма № 10 « 14 » ноябр 2016 й.)

ЎзР ССВ қошидаги «Инсон атрофидаги окибатсиз омилларни гигиеник тартибга солиш комитети» нинг мажлисида кўриб чикилган ва мақулланган

(баённома № 6 « 15 » ноябр 2016 й.)

Ўзбекистон Республикасининг Адлия вазирлигида хуқуқий экспертизадан ўтказилди. Хат № 6-21/33-14271/6 « 29 » ноябр 2016 й.

СанҚваН № 0308-13 « Атроф муҳитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пести-цидларнинг гигиеник меъёрлари» ва СанҚваН № 0308-13 га 1-чи қўшимча « Атроф муҳитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пести-цидларнинг гигиеник меъёрлари» бекор қилинди.

© - ЎзР ССВ қошидаги санитария, гигиена ва касб касалликлар илмий - тадқиқот институти.

Ўзбекистон Республикаси қонунларидан кўчирма

1. «Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасини қонуни (2015 й.; 21, 29 моддалари).

2. «Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республи-касини қонуни (1996 й., охирги кўриб чиқилган 2010 й.; 3, 13, 34 моддалари).

3. «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасини қонуни (1996 й., охирги кўриб чиқилган 2013 й.; 4, 11, 21, 22 моддалари).

4. «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республи-касини қонуни (1997 й., охирги кўриб чиқилган 2013 й.; 9, 40, 41, 42 модда-лари).

5. «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республи-касини қонуни (1993 й., охирги кўриб чиқилган 2013 й.; 3, 4, 12, 14, 15, 31 моддалари).

6. «Қишлоқ ҳўжалик ўсимликларини зараркунандалардан, касаллик-лардан ва ёввойи ўтлардан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Респуб-ликасини қонуни (2000 й.; 4, 7 моддалари).

7. «Озиқ-овқат маҳсулотларини сифати ва зарарсизлиги тўғри-сида»ги Ўзбекистон Республикасини қонуни (1997 й., охирги кўриб чиқилган 2006 й.; 4, 5, 10 моддалари).

«Ватанимизда яратилган, ҳорижий препаратларни ўрнини боса оладиган янги пестицидларни безарар ишлатилиш регламентларини, ташқи муҳит объектларида гигиеник норма-тивларини ва аҳоли соғлиғига зарарли таъсирини олдини олиш тадбирларини ишлаб чиқиш» АДСС-15.17.2 лойиҳа бўйича иш бажарилган.

МУНДАРИЖА

1.

Ўзбекистон Республикаси қонунларидан кўчирма ......................

3

2.

Мундарижа ......................................................................................

4

3.

Инсектицидлар ва акарицидлар …………………………………….

5

4.

Фунгицидлар ……………………………………………………………

42

5.

Уруғларни экшидан олдин дорилашда кўлланадиган
препаратлар ....................................................................................

 

54

6.

Биопрепаратлар .............................................................................

59

7.

Гербицидлар ...................................................................................

60

8.

Дефолиантлар ва десикантлар .....................................................

75

9.

Ўсимликлар ўсишини бошқарувчи препаратлар ..........................

80

10.

Нематацидлар ................................................................................

86

11.

Феромонлар ....................................................................................

86

12.

Омбор зараркунандаларига қарши курашда қўлланиладиган
препаратлар ....................................................................................

 

87

13.

Родентицидлар ...............................................................................

88

14.

Қисқатирилган сўзлар ва шартли белгилар .................................

89

Тар. №

Пестицид номи

Таъсир қилувчи модданинг номи

РЭ сут-кали таъсир миқдори, суткада, мг/одам

РЭМ сувда, сув ҳавзаларида, мг/дм3

Атмос-фера ҳавоси-да бир маротабалик максимал РЭМ, мг/м3

Иш жойи ҳаво-сида РЭМ, мг/м3

Тупроқ-даги РЭ қолдиқ миқдори, мг/кг

Маҳсулотнинг номи ва пестициднинг максимал РЭ даражаси, мг/кг

Санитария ҳимоя зонаи, м

Ишга чиқиш вақти, сут.

Пестициднинг аниқ тушуми

Пестицидларнинг қолдиқ миқдо-рини аниқ-лаш услуби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Инсектицидлар ва акарицидлар

1.

Абамек 18% эм.к.

абамектин

0,006

0,08

0,006

0,05

0,5

пахта ёғи – рухсат этилмайди

100

7

<1

СХ

2.

Абамектин,
1,8% эм.к.

спиродик-лофен + абамектин

0,006

0,045

0,005

0,2

0,5

пахта ёғи, озиқ-овқат маҳсулотлари – рухсат этил-майди

200

5

<1

СХ

3.

Абамектин,
3,2% эм.к.

абамектин

0,006

0,045

0,005

0,2

0,5

пахта ёғи, озиқ-овқат маҳсулотлари – рухсат этил-майди

200

5

<1

СХ

4.

Абамектин,
1,8% эм.к.

абамектин

0,009

0,045

0,005

0,2

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚЭХ

5.

Абамектин,
3,6% эм.к.

абамектин

0,009

0,045

0,005

0,2

0,5

пахта ёғи, бодринг, поми-дор – рухсат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

6.

Абаунт,
15% сус.к.

индоксакарб

0,72

0,02

0,5

0,37

0,01

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

 

7.

Аваланче,
70% н.кук.

имидакло-прид

1,44

0,01

0,02

0,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

8.

Аваунт,
15% сус.к.

индоксакарб

0,9

1,0

0,06

1,4

0,37

пахта ёғи – рухсат этилмайди

100

15

<1

СХ

9.

Агровиталь,
20% эм.к.

имидакло-прид

1,6

0,01

0,06

1,0

1,39

пахта ёғи – рухсат этил-майди;
олма – 0,1

200

7

<1

ГСХ, ЮҚХ
ЮҚЭХ

10.

Адмирал,
10% эм.к.

пирипрок-сифен

0,1

0,15

0,35

1,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этилмайди; олма – 0,02

100

7

0,15

ГСХ

11.

Адонис,
4% эм.к.

фипронил

0,12

0,1

0,02

1,0

0,17

картош-
ка – 0,01; карам – 0,005; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

12.

Айкидо 5% эм.к.

лямбдо-цигалотрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма – 0,03; картошка - 0,01; дон ва дуккаклилар - 0,01; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

10

1,0

ГСХ

13.

Акаринсект,
1,8 эм.к.

абамектин

0,084

0,01

0,008

0,6

0,8

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

-

14.

Акито,
10% эм.к.

бетаципер-метрин

0,01

0,08

0,03

0,5

0,92

ғалла дони – 1,0; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

10

<1

-

15.

Акта-БИО,
биопестицид, репеллент-инсектицид

аzadirach- tin A & azadirach- tin B

2,8

2,8

0,8

6,0

-

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

<1

-

16.

Актара,
250 г/кг с.д.г.

тиаметок-сам

0,084

0,02

0,06

1,2

0,1

пахта ёғи – рухсат этил-майди; поми-дор – 0,02

100

3

<1

ЮҚЭХ

17.

Алипро,
95% эм.к.

минерал мой

6,7

1,0

1,5

10,0

1,15

-

100

3

<1

ЮҚХ

18.

Альфасид

альфа-ципермет-рин

0,96

0,01

0,02

0,5

0,2

пахта ёғи, ғалла дони, картошка – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

19.

Амплиго

лямбда-цигалотрин, хлорантра-нилипрол

0,34

0,01

0,002

0,3

0,01

карам – 0,04

200

7

<1

ГСХ

20.

Апплауд,
25% н.кук.

бупрофезин

3,6

0,5

0,1

5,0

0,39

бодиринг, помидорлар – рухсат этилмайди

100

3

0,7

ГСХ

21.

Аргит,
57% эм.к.

пропаргит

0,3

0,05

0,04

0,8

0,6

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ, ЮҚХ

22.

Ароцин,
30% эм.к.

ацилофос

0,4

0,5

0,05

1,5

1,15

гуруч – 0,1

100

5

<1

ГСХ

23.

Арриво,
25% эм.к.

ципермет-рин

0,21

0,006

0,005

0,2

0,02

олма,
узум – 0,1;
пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

24.

Ацетамиприд,
20% н.кук.

ацетами-прид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,35

буғдой – рух-сат этилмайди

100

5

<1

ЮҚЭХ

25.

Ацефат,
75%

ацефат

0,96

0,05

0,02

0,7

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди;
гуруч – 0,07

100

5

<1

ЮҚЭХ

26.

Багира,
20%

имидакло-прид

1,6

0,01

0,06

1,0

0,39

картошка – 0,001; ғалла дони – рухсат этилмайди

100

5

<1

ГСХ

27.

Барлей EW,
100 г/л

зета-ци-перметрин

0,06

0,07

0,05

0,3

0,2

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚ

28.

Батон ЕС,
100 г/л

бифентрин

0,1

0,001

0,02

0,1

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди; поми-дор – 0,02

200

10

<1

ЮҚ

29.

Бензоат Супер,
с.д.г.

эмамектин-бензоат

0,072

0,04

0,008

0,6

0,8

пахта ёғи, жўхори – рух-сат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

30.

Бензофосфат, золон

фозалон

0,36

0,001

0,01

0,5

0,15

картошка – 0,1; помидор, карам, лав-лаги, бақла-жонлар – 0,2; олма, нок, олхўри, олча, цитруслар (эти), узум – 0,2; ғалла ва дуккаклилар дони – 0,2; тамаки – 0,2; пахта чигити – рухсат этил-майди; пахта ёғи – рухсат этилмайди; гўшт ва сут маҳсулот-
лари – рухсат этилмайди

150

15

1,0

ГСХ,ЮҚХ

31.

Бестгол

эсфенвале-рат

0,24

0,01

0,01

0,3

0,37

пахта ёғи, ғалла дони – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

32.

Бестселлер,
20% сус.к.

альфа-ци-перметрин

0,8

0,01

0,05

0,3

0,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГХ

33.

Бета-байтроид

бети-циф-лутрин

0,6

0,1

0,02

0,2

0,17

пахта ёғи – рухсат этил-майди; олма – 0,1; ғалла дони – 0,1

100

5

0,9

ГСХ

34.

Бета-ципермет-рин, 10% ЕС

бета-ципер-метрин

0,72

0,004

0,03

0,3

0,39

буғдой – 0,01

200

7

<1

ГСХ, ЮҚХ

35.

БИ 58

диметоат

1,2

0,03

0,003

0,5

1,15

картошка – 0,05; помидор, бодиринг, лав-лаги, полиз экинлари – 0,4; олма, нок, олхўри, олча, цитруслар (эти), узум – 0,4; ғалла ва дуккаклилар дони – 0,4; тамаки, махорка – 0,4; пахта чигити – рухсат этил-майди; пахта ёғи – рухсат этилмайди; гўшт ва сут маҳсулот-
лари – рухсат этилмайди

500

6

0,25

ГСХ, ЮҚХ

36.

Бинсегард,
25% н.кук.

фенокси-карб

0,72

0,04

0,02

0,5

0,17

помидор,
олма – 0,05

200

10

<1

ЮҚЭХ

37.

Битоксибацил-лин ПБА 1500,0
ЕА/мг

bacillus thu-ringiensis + экзотоксин 0,6 – 1,0%

0,008

0,05

0,05

1,0

1,33

шу жумладан картошкада хам – рухсат этилмайди

300

2

0,012

ГСХ

38.

Блитц 40% эм.к.

диметоат

1,2

0,03

0,003

0,5

1,15

олмада – 0,4

500

6

<1

ГСХ,
ЮҚХ

39.

Брайт 25% н.кук.

имидаклоп-рид

2,4

2

0,1

10

1,15

картошка – 0,3; пахта ёғи, олма, қанд лавлаги – рух-сат этилмайди

300

7

<1

ЮҚХ

40.

Брейк,
10% м.эм.

лямбдаци-галотрин

0,34

0,001

0,002

0,1

0,01

олма, ғалла дони – 0,01

200

10

<1

-

41.

Бренд Новый, 40% эм.к.

диметоат

1,2

0,03

0,003

0,5

1,15

олма – 0,4

500

6

<1

ГСХ, ЮҚХ

42.

Валент SC,
150 г/л

индоксакарб

0,36

0,2

0,02

0,5

0,37

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГХ

43.

Вантекс,
60 г/л

гамма-ци-галотрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма, узум, пахта ёғи – рухсат этил-майди; дон, буғдой, дукка-клиилар, картошка – 0,01

100

10

0,35

ГСХ

44.

Вапкомик-Голд 8,4% сус.к.

абамектин

0,006

0,08

0,006

0,05

0,5

пахта ёғи, озиқ-овқат маҳсулотлари - рухсат этил-майди

100

7

<1

СХ

45.

Вап-Малатион, 57% эм.к.

малатион

0,02

0,06

0,014

0,5

0,15

карам, лав-лаги, бодринг, қовун, тарвуз, помидор – 0,5; олма, нок, беҳи олча, гилос, олхўри, узум, цитрус-лар (эти) – 0,2; малина, қу-лупнай, зем-ляника – рух-сат этилмай-ди; ғалла ва дуккаклилар дони – 3,0; тамаки, ма-хорка – 1,0; соя, ерёнғоқ, кунжут – 1,0; пахта ёғи – рухсат этил-майди; гўшт ва сут маҳсулот-лари – рухсат этилмайди

200

5

1

ГСХ,
ЮҚХ

46.

Вулкан
25% н.кук.

имидаклоп-рид

2,4

2,0

0,1

10,0

1,15

картошка – 0,3; олма, қанд лавлаги, пахта ёғи – рухсат этилмайди

   

300

7

<1

ГСХ,
ЮҚХ

47.

Гексахлоран (ГХЦГ изомер-ланинг жамламаси)
Препаратни қишлоқ ҳужали- гида ишлатиш манъ этилган

1,2,3,4,5,6 -гексахлороциклогексан

0,6

0,02

-

0,1

0,1

картошка – 0,1; сабзавотлар – 0,5; қанд лав-лаги – 0,1; узум – 0,05; ғалла дони – 0,2; маккажўхори –0,2; сут – 0,05; сут маҳсулот-лари (ёғга ҳисобланганда) – 1,25; сариёғ – 0,2; гўшт – 0,1; ёғ – 0,2; денгиз ҳайвонлари гўшти (ларга, лахтак, кри-латка, акиба, тюлень) – 0,01; денгиз балиғи (янги, сову-тилган, музла-тилган) – 0,2; чучук сув балиғи (йирт-қич, бен-тоистеъмолчи янги, совутил-ган, музлатил-ган) – 0,03; балиқ (тузлан-ган, дудланган, қоқланган) – 0,2;

-

-

-

ГСХ,
ЮҚХ

48.

Гексамек,
11,8% сус.к.

гекситиазокс + абамектин

0,75

0,05

0,2

2,5

0,3

пахта ёғи – рухсат этил-майди; поми-дор, олма – 0,05

200

5

<1

ЮҚЭХ,
ЮҚХ

49.

Голднлон

ацетами-прид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,37

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

50.

Голдплан,
20% н.кук.

ацетами-прид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,37

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

-

51.

Гунфос,
эм.к.

профено-фос + ламб-дацигалот-рин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма – 0,03; узум – 0,03; картошка – 0,01, дон ва дуккаклилар дони – 0,01; пахта ёғи - рухсат этил-майди

100

10

1,0

ГСХ

52.

Даклоприд,
20% с.э.к.

имида - кло-прид

1,6

0,01

0,06

1,0

0,3

пахта ёғи, ғалла дони – рухсат этил-майди; картош-ка – 0,001

100

5

<1

ГСХ

53.

Далатэ,
5% эм.к.

лямбдаци-галотрин

0,4

0,001

0,002

0,1

0,01

узум – 0,01; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ

54.

Далинка

индоксакарб

0,72

0,7

0,02

0,5

0,37

олма, узум, помидор – 0,01; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

55.

Данитол,
10% эм.к.
(«ЭКЗ» АЖ-ҚҚ, Ўзбекистон)

фенпропат-рин

0,06

0,01

0,003

0,1

1,15

пахта ёғи – рухсат этилмайди

200

7

<1

ГС

56.

Данитол,
10% ФЛО

фенпропат-рин

0,01

0,004

0,005

0,1

0,01

пахта ёғи – рухсат этилмайди; олма – 0,02

300

10

0,75

ГСХ

57.

Даргит,
57% эм.к.

пропаргит

0,02

0,002

0,001

0,5

0,4

пахта ёғи – рухсат этилмайди

500

7

0,06

ГСХ

58.

ДДТ ва унинг метаболитлар.
Припаратни қишлоқ ҳужали- гида ишлатиш манъ этилган

1,1-ди- (4-хлорфенил) 2,2,2 три-хлорэтан

0,005

0,002

0,005

0,1

0,5

картошка – 0,1; сабзавотлар, мевалар – 0,1; қанд лавлаги – 0,1; ғалла дони – 0,02; сут – 0,05; тухум, гўшт – 0,1; резавор мева-лар – 0,005;

қанд – 0,005; сутни қайта ишлаш жараё-нида олинган маҳсулотлар (творог, қай-моқ, мой - ёғга ҳисобланган-да) – 1,0; ден-гиз ҳайвон-лари гўшти (морж, тюлень, акиба) – 0,2; денгиз ҳайвон-лари гўшти (ларга, кры-латка, лахтак) – 0,03; денгиз балиғи (янги, совутилган, музлатилган) – 0,2; чучук сув балиғи (йирт-қич, бентоис-теъмолчи янги, совутилган, музлатилган) – 0,3; балиқ (тузланган, дудланган, қоқланган) – 0,4; увилди-рик, банкалар маҳсулотлар (бакрабалиқ, қизил балиқ),

ёғли сельд (дунайники ва бошқа) – 2,0; балиқдан кон-сервалар (бак-ра, қизил ва тунецлилар оиласи ва уларни жига-ридан ташқари) – 0,4; балиқдан консервалар (бакра, қизил ва тунецлилар) – 0,2; балиқ жи-гаридан кон-сервалар – 3,0; асал – 0,005; тамаки – 0,7
Болалар ва парҳез озиқ-овқатларида ва уларни ишлаб чиқа-риш хом ашъёларида: қуруқ сутдан тайёрланган маҳсулотлар– 0,005; қаймоги олинмаган сут тайёрланган маҳсулотлар – 0,05; қуруқ сут – 0,1;

қаймоги олинмаган сут – 0,05; дон: буғдой, макка-жўхори – 0,02; маржумак, гуруч, сули – 0,01; майда-ланган маҳсу-лотлари (ёрма, ун, талқон) буғдой, макка-жуўхориники – 0,02; ўсимли ёғи – 0,1 (ҳар изомер ва ме-таболитлар-дан, ошмай-диган – 0,01); консервалар: гўштлик – 0,02; баликлик – 0,2

-

-

-

ГСХ,ЮҚХ

59.

Дельтарин

дельтамет-рин

0,17

0,01

0,003

0,1

1,15

пахта ёғи, помидор – рух-сат этилмайди

200

7

<1

ГСХ

60.

Дельтарин,
2,5% эм.к.

дельтамет-рин

0,18

0,01

0,05

0,5

1,15

помидор, ка-рам, картош-ка,сабзи, тар-вуз, қовун, ол-ма, шафтоли, узум – 0,01; пахта ва кун-габоқар ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

61.

Дельтацис,
2,5% эм.к.

дельтамет-рин

0,17

0,01

0,03

0,1

0,01

картошка,
помидор,
олма – 0,01

200

7

<1

ГСХ

62.

Дельтофос,
36% эм.к.

триазофос – 350 г/л,
дельта-мет-рин – 10 г/л

0,12

0,0002

0,001

0,1

0,7

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

63.

Делюкс ультра 10% эм.к.

дельтаметрин

0,2

0,01

0,05

0,5

1,15

лавлаги, помидор, карам, картошка, сабзи, қовун, тарвуз, олма, шафтоли, узум – 0,01; пахта ва кунгабоқар ёғи – рухсат этилмайди

200

5

<1

ГСХ

64.

Диазинон
10% гр.

диазинон

0,24

0,06

0,05

1,3

0,37

картошка – 0,1

300

10

1,0

ГСХ

65.

Димет 400

диметоат

0,09

0,004

0,003

0,24

0,39

пахта ёғи – рухсат этил-майди; дуккак-ли ғалла дон – 0,02; олма, нок, узум, цит-руслар – 0,02

200

7

<1

ГСХ

66.

Демитан

феназахин

0,24

0,001

0,007

0,3

0,2

олма – 0,02

100

5

0,2

ГСХ

67.

Дербент,
20% сус.к.

фипронил

0,03

0,5

0,005

0,1

0,17

картошка – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ,ЮҚХ

68.

Децибан ЕС,
2,5%

дельтамет-рин

0,17

0,01

0,003

0,1

1,15

пахта ёғи, помидор – рух-сат этилмайди

 

200

7

<1

ГСХ

69.

Децис,
2,5% эм.к.

дельтамет-рин

0,18

0,01

0,05

0,5

1,15

лавлаги, поми-дор, карам, картошка, сабзи, тарвуз, қовун – 0,01; олма, нок, шафтоли, узум – 0,01; ғалла дони, маккажў-хори – 0,01; тамаки – 0,01; пахта ёғи – рухсат этил-майди; кунга-боқар ёғи – рухсат этил-майди

200

5

0,9

ГСХ

70.

Децис,
2,5% эм.к.

дельтамет-рин

0,2

0,01

0,05

0,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди; ғалла дони – 0,01; олма, узумда – 0,01; томат, картошкада – 0,01; тут бар-гида – 0,01

200

5

<1

ГС

71.

Децис,
10% эм.к.

дельтамет-рин

0,2

0,01

0,05

0,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди; олма, узум, помидор, картошка – 0,01

200

5

<1

ГСХ

72.

Диазинон,
60% эм.к.

О-диэтил-тиофосфат

0,12

0,5

0,01

0,2

1,15

ғалла дони – 0,1

500

15

<1

ГСХ

73.

Диазинон
Экспресс

диазинон

0,24

0,06

0,05

1,3

0,37

ғалла дони – 0,01

300

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

74.

Димилин, ОФ-6
6% м.с.

дифлубен-зурон

3,0

0,1

0,1

5,0

0,2

олма – 0,5; карам – 1,0; помидорлар – 1,0; нок – 0,5; тухумлар – 0,5; гўшт – 0,05; сут – 0,05

100

3

0,61

ГСХ

75.

Дифен супер,
55% н.кук.

тиаметок-сам + дифе-ноконазол

0,24

0,001

0,005

0,15

0,01

олма, шафто-ли, ўрик, олхўри, гилос, олча – 0,02

200

7

<1

-

76.

Дифуз,
48% сус.к.

дифлубен-зурон

6,0

0,1

0,1

5,0

0,2

-

100

5

<1

ГСХ

77.

Дурсбан 480 ЕС

хлорпири-фос

0,12

0,02

0,03

0,3

0,2

карам – 0,1

300

5

0,85

ГХ

78.

Дуэт,
55% эм.к.

хлорпири-фос, ципер-метрин

0,18

0,006

0,003

0,3

0,37

олма – 0,01; ғалла дони, пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

79.

ЗУМ,
10% сус.к.

этоксазол

0,06

0,2

0,001

0,5

0,01

пахта ёғи, сабзавотлар, олма – руҳсат этилмайди

300

3

<1

ГСХ

80.

Оҳакли-олтингугуртли қайнатма

полисуль-фид кальция

-

-

0,07

0,5

0,15

озиқ-овқат – рухсат этилмайди

50

1

1

-

81.

Имидагольд, 35% сус.к.

имидаклоп-рид

2,4

2,0

0,1

10,0

1,15

картошка – 0,3; олма, қанд лавлаги, пахта ёғи – рухсат этилмайди

300

7

<1

ГСХ,
ЮҚХ

82.

Имидамекс,
70 с.д.г.

имидакло-прид

1,0

0,01

0,06

1,0

0,39

пахта ёғи, буғдой – рух-сат этилмайди

100

5

<1

ЮҚЭХ

83.

Имидо,
35% сус.к.

имидакло-прид

1,6

0,02

0,06

1,0

0,39

-

200

7

<1

ЮҚЭХ

84.

Имидор, ВРК
200 г/л

имидаклоприд

0,06

2,0

0,1

1,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

-

-

<1

ЮҚЭХ

85.

Индокс,
15% сус.к.

индоксакарб

0,36

0,1

0,01

0,4

0,2

пахта ёғи, помидор – рух-сат этилмайди

200

7

<1

ЮҚЭХ

86.

Индоксакарб,
15% сус.к.

индоксакарб

0,1

0,01

0,02

0,5

0,2

пахта ёғи, ол-ма, помидор – рухсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ

87.

Инсегар,
ВДГ

фенокси-карб

0,72

0,05

0,02

0,5

0,2

олма, узум, олхўри – 0,05

200

7

<1

ГСХ, ЮҚХ

88.

Йоксорун,
5% эм.к.

тиазолидин

0,75

0,05

0,3

4,0

0,37

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ, ЮҚХ

89.

Калито,
48% сус.к.

тиаклоприд

0,72

0,01

0,1

2,0

0,12

помидор, олма – 0,05

200

5

<1

ЮҚЭХ

90.

Канацид,
1,8% эм.к.
(«ЭКЗ» АЖ-ҚҚ, Ўзбекистон)

абамектин

0,084

0,01

0,008

0,6

0,5

пахта ёғи, помидорлар – рухсат этилмайди

200

7

<1

-

91.

Каратнур
7% эм.к.

лямбда-цигалотрин

0,12

0,001

0,002

0,1

0,01

пиёз – руҳсат этилмайди

200

7

<1

ГСХ

92.

Каратэ,
5% эм.к.

лямбдаци-галометрин

1,2

0,01

0,003

0,8

0,5

олма – 0,03; узум – 0,03; пахта ёғи – рухсат этил-майди; кар-тошка – 0,01; ғалла ва дуккаклилар дони – 0,01

100

10

1,0

ГСХ

93.

Каратэ – Зеон

лямбдаци-галометрин

1,2

0,01

0,003

0,8

0,5

олма – 0,03; узум – 0,03; пахта ёғи – рухсат этил-майди; кар-тошка – 0,01; ғалла ва дуккаклилар дони – 0,01

100

10

1,0

ГСХ

94.

Караче-Супер 20% н.кук.

лямбдаци-галотрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма – 0,03; картошка – 0,01; дон ва дуккаклилар – 0,01; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

10

1,0

ГСХ

95.

Карбофос

малатион

0,02

0,05

0,014

0,5

0,15

карам, лав-лаги, боди-ринг, қовун, тарвуз, поми-дорлар – 0,5; олма, нок, бехи, олча, гилос, олхўри, узум, цитрус-лар (эти) – 0,2; қорағат, ма-лина, қулуп-най, ер тути – рухсат этил-майди; ғалла ва дуккакли-лар дони – 3,0; тамаки, махорка – 1,0;

соя, ерёнғоқ, кунжут – 1,0; пахта ёғи – рухсат этил-майди; гўшт ва сут маҳсулот-лари – рухсат этилмайди

200

5

1,0

ГСХ,ЮҚХ

96.

Карбофос,
50% эм.к.

малатион

0,03

0,05

0,003

0,4

0,39

сабзавот, мевалар – 0,1; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

20

<1

ГС

97.

Карэкто,
5% эм.к.

лямбдаци-галотрин

0,34

0,001

0,002

0,1

0,01

буғдой – рух-сат этилмайди

200

7

<1

ГСХ

98.

Кельтан тозаланган

хлорэтанол

0,025

0,02

0,03

1,3

1,0

пахта ёғи – рухсат этил-майди; олма, нок – 1,0

150

5

0,6

ЮҚХ

99.

Киллер Экстра,
10% эм.к.

лямбдаци-галотрин

0,33

0,001

0,002

0,1

0,01

буғдой, пахта ёғи – рухсат этилмайди

200

7

<1

ГСХ

100.

Килока

metarizium acridum

0,056

0,5

1,2

11,3

-

-

100

5

<1

спора-лар-нинг ўсиш тезли-ги

101.

Кинмикс,
5% эм.к.

бетаципер-метрин

0,01

0,08

0,03

0,5

0,92

олма, олхўри, узум – 0,5; картошка, ка-рам – 0,5; ғал-ла дони – 1,0; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

10

1

ГСХ

102.

Кинфос

диметоат, бета - ци-перметрин

0,09

0,004

0,003

0,24

0,39

узум – 0,01; ғалла дони – рухсат этил-майди

300

10

<1

-

103.

Конфидор,
20% эм.к.

имидоклоп-рид

2,4

2,0

0,1

10

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди; кар-тошка – 0,3; олма, қанд лавлиги – рухсат этил-майди

300

7

<1

ЮҚХ

104.

Кораген КС
200 г/л

хлоратра-нилипрол

0,1

0,5

0,05

5,0

0,2

картошка, карам – 0,01, помидор – 0,005

200

3

0,1

-

105.

Крафт,
ВЭ 36 г/л

абамектин

0,09

0,09

0,005

0,2

0,01

бодринг – 0,003; олма, узум – рухсат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

106.

Кронетон

этиофен-карб

0,096

0,005

0,005

0,05

0,4

лавлиги – 0,1; картошка – 0,04; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

0,15

ГСХ

107.

Кураш,
50% г/л эм.к.

лямбда - ци-галотрин

0,34

0,001

0,002

0,1

0,01

олмада – 0,01; дон – 0,01

200

10

<1

ГСХ

108.

Круйзер экстра хлопок 362 сус.к.

тиаметок-сам + ме-феноксам + флудиок-сонил

0,3

0,001

0,004

0,8

0,1

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ

109.

Куллер-Нео,
10% эм.к.

лямбда-цигалотрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма, узум – 0,03; картош-ка, дон ва дук-каклилар дони – 0,01; пахта ёғи – рухсат этилмайди

100

10

1

ГСХ, ГХ

110.

Ламдок

лямбда-ци-гаметрин

0,4

0,001

0,002

0,1

0,01

ғалла дони, пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГХ

111.

Лансер,
80% э.кук.

ацефат

0,01

0,01

0,01

0,5

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

2

0,9

ГСХ

112.

Ларвин,
80% қ.о.сус.

тиодикарб

0,03

0,1

0,003

0,3

0,5

пахта чигити, пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

20

0,19

ГСХ

113.

Люфокс,
КЭ

люфенурон + фенокси-карб

0,6

0,04

0,03

0,8

0,17

олма, узум – 0,05

200

7

<1

ЮҚЭХ

114.

Маврик – 2Е

флювалинат

0,06

0,02

0,06

5,0

0,62

пахта чигити, пахта ёғи – рухсат этил-майди; кар-тошка – 0,2; ғалла
дони – 1,0

100

3

<1

ГСХ

115.

Магтоксин,
660 г/кг

магния
фосфид

0,0024

0,0003

0,00002

0,006

-

дон, қуруқ мева – рухсат этилмайди

300

7 – 10

<1

ГХ

116.

Майтклин,
4% сус.к.

пиримиди-фен

0,06

0,06

0,02

1,3

0,39

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ, ЮҚХ

117.

Маршал,
25% эм.к.

карбосуль-фан

0,06

0,003

0,001

0,1

0,5

картошка –0,05; қанд лавлаги – 0,05

100

7

<1

ГСХ

118.

Мерган ОФ – 6,
сус.к.

дифлубен-зурон

0,18

0,1

0,1

5

0,02

пахта ёғи, ғалла дони – рухсат этил-майди

100

5

<1

ЮҚХ

119.

Митак,
20% эм.к.

амитрац

0,36

0,01

0,1

0,5

0,15

пахта чигити, пахта ёғи – рухсат этил-майди; олма, нок, шафтоли, узум – 0,2

200

6

1

ГСХ, ЮҚХ

120.

Метаризиум,
сус.к.

metarizium acridum

3,36

0,5

1,2

11,3

1,15

-

100

5

<1

-

121.

Миторон,
500 г/л эм.к.

бромопро-пилат

0,26

0,06

0,02

1,0

0,05

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

<1

-

122.

Моспилан,
20% н.кук.

6 хлоро- 3 пиридил метил - ме-тилацета-мидин

0,06

0,3

0,01

0,5

0,37

карам – 0,01; пахта ёғи – рухсат этил-майди; қанд лавлиги – 0,02

100

5

0,56

ГСХ

123.

Нео-клоприд,
35% с.э.к.

имидаклоп-рид

2,4

2,0

10,0

0,1

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди; кар-тошка – 0,3; олма, қанд лавлаги – рух-сат этилмайди

300

7

<1

СХ, ЮҚХ

124.

Нео-майт,
57% эм.к.

пропаргит

0,02

0,004

0,6

0,05

1,9

олча, олма, узум – 0,5; цитруслар (эти) – 0,3; бодринг – 0,2; олхўри, шаф-толи – 2,0; кар-тошка – 0,1; помидор – 1,0; пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

5

<1

ГСХ

125.

Неорон,
50% эм.к.

бромпропи-лат

0,48

0,05

0,002

0,1

0,05

олма, узум, цитруслар (эти) – 0,01; қорағат рухсат этилмайди; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

10

0,12

ГСХ,ЮҚХ

126.

Ниндзя,
50 г/л эм.к.

лямбда-ци-галотрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма, узум – 0,03; буғдой дони, дукка-клилар, кар-тошка – 0,01; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

10

0,35

ГСХ

127.

Ниссоран,
10% н.кук.

гекситиазокс

0,04

0,001

0,5

5,0

0,5

олма – 0,1; пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

7

0,8

ГСХ

128.

Нурелл Д,
55% эм.к.

ципермет-рин 5% + хлорпири-фос 50%

0,18

0,006

0,04

0,3

0,02

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

0,38

ГСХ

129.

Нурелл Д,
55% эм.к.

ципермет-рин 5% + хлорпири-фос 50%

0,003

0,006

0,04

0,3

0,02

буғдой дони, пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

0,38

ГСХ

130.

Нуринол,
55% эм.к.

хлорпири-фос + ци-перметрин

0,018

0,001

0,003

0,3

0,3

олма – 0,004; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

131.

Оксамил
24% эм.к.

оксамил

0,017

0,01

0,001

0,02

0,1

помидор – 0,001

-

3

-

ГСХ

132.

Оксидат,
24% с.э.к.

оксамил

0,017

0,01

0,001

0,02

0,1

помидор – 0,001

-

5

<1

ГСХ

133.

Омайт

пропаргит

0,02

0,004

0,05

0,6

1,9

олма, олча, узум – 0,5; цитруслар (эти) – 0,3; бодиринг – 0,2; пахта ёғи – рухсат этил-майди; кар-тошка – 0,1; помидорлар – 1,0; олхўри, шафтоли – 2,0

300

5

<1

ГСХ

134.

Ортус,
5% сус.к.

фенцирок-симат

0,3

0,003

0,01

0,1

0,3

олма, узум – 0,2

50

7

0,12

СХ

135.

Охак олтингўгурт қайнатмаси (ООҚ)

полисуль-фид кальция

2,0

1,5

0,07

0,5

0,15

озиқ-овқат маҳсулотлари – рухсат этил-майди

50

1

1,0

ФМ

136.

Ovipron 2000

парафинли минерал мойи

6,7

1,0

1,5

10,0

1,15

-

100

3

<1

ЮҚ

137.

Патриот,
12,5% эм.к.

дельтомет-рин

0,003

0,006

0,05

0,5

0,5

рухсат этил-майди

200

5

0,2

ГСХ

138.

Пегас

диафентиу-рон

0,036

0,001

0,001

0,5

0,2

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

0,75

ГСХ

139.

Перметрин

перметрин

2,1

0,2

0,1

0,5

1,15

картошка – 0,05; лавлаги – 0,05; помидор-лар, бодиринг, карам – 0,43; олма, олча,

узум – 0,01; гуруч – 0,01; пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

3

0,14

ГСХ,ЮҚХ

140.

Перфектум

имидакло-прид + лям-бдацига-лотрин

0,09

0,01

0,009

0,24

0,39

пахта ёғи, олма – рухсат этилмайди

200

5

<1

ГСХ

141.

Пилардельта,
2,5 эм.к.

дельтаме-трин

0,3

0,01

0,01

0,1

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди; олма, нок – 0,01

200

5

<1

ГСХ

142.

Пиларкинг,
20% эм.к.

имидаклоп-рид

1,6

0,01

0,06

1,0

0,39

пахта ёғи, олма – рухсат этилмайди;
помидор – 0,1; картошка – 0,3

100

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

143.

Пилармектин,
1,8 эм.к.

абамектин

0,08

0,01

0,008

0,6

0,5

помидор, узум – рухсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚХ

144.

Пилармос,
20% с.э.кук.

ацетамип-рид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,3

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

<1

ГСХ

145.

Пиларстар,
10% эм.к.

бифентрин

0,5

0,5

0,01

0,4

0,2

пахта ёғи – рухсат этил-майди; олма, помидор – 0,02

200

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

146.

Пилигрим,
24,7 сус.к.

тиаметок-сам + лям-бда-цига-лотрин

0,34

0,001

0,002

0,1

0,001

пахта ёғи – рухсат этил-майди; поми-дор, ковун, тарвуз, макка-жўхори – 0,01

200

10

<1

ГХ

147.

Пилора
24% сус.к.

[4-бром-5-трифтор-метил-2-(4-хлорфенил)-3 циан-1-эток-симетил-пирол]

0,6

0,1

0,003

0,2

0,2

бодринг, помидор – 0,03; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

10

-

ГСХ

148.

Пиренекс,
40,8% эм.к.

хлорпири-фос

0,06

0,02

0,02

0,3

0,2

пахта ёғи – рухсат этил-майди;
олма – 0,05

300

5

0,2

ГСХ

149.

Пиринекс Супер,
2/20 эм.к.

хлорпири-фос бифентрин

0,12

0,004

0,002

0,1

0,1

пахта ёғи, ғалла дони – рухсат этил-майди; олма – 0,01; ковун, тарвуз – 0,01

200

7

<1

ГСХ

150.

Политик
44% эм.к.

профенофос, циперметрин

0,09

0,006

0,003

0,2

0,1

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

1,0

ГСХ

151.

Поли-Форс 31,5% эм.к.

профенофос, лямбдоци-галотрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма, узум – 0,03; картошка – 0,01; дон ва дуккаклилар – 0,01; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

10

1,0

ГСХ

152.

Поло,
500 сус.к.

диафен-
тиурон

0,3

0,07

0,04

0,8

0,25

помидор – 0,06

100

5

<1

ГСХ

153.

Премпт,
20% эм.к.

фенпропат-рин (150 г/л) + пиропрок-сифен
(150 г/л)

0,02

0,004

0,01

1,2

0,01

пахта ёғи, сабзавот, олма – рухсат этилмайди

300

10

<1

ГСХ

154.

Препарат № 30

нефтли
мойилар

0,20

0,01

0,05

10

0,15

озиқ-овқат маҳсулот-
лари – руҳсат этилмайди

30

1

<1

НА

155.

Проклем,
5% с.д.г.

эмамектин бензоат

0,072

0,02

0,008

0,6

0,8

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ

156.

Пропаргит

пропаргит

0,3

0,05

0,04

0,8

0,6

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГС

157.

Пульсар,
5% эм.к.

лямбдаци-галотрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма, узум – 0,03; картош-ка, дон ва дук-каклилар дони – 0,01; пахта ёғи – рухсат этилмайди

100

10

1

ГСХ, ГХ

158.

Револьвер,5% э.г.

эмамектин бензоат

0,084

0,02

0,08

0,6

0,8

маккажўхори, помидор, пах-та ёғи – рухсат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

159.

Римон Стар,
эм.к.

новалурон бифентрин

0,1

0,001

0,002

0,1

0,15

пахта ёғи, ковун, тарвуз – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ

160.

Сайприн ЕС 250

ципермет-рин

0,72

0,004

0,03

0,3

0,39

пахта ёғи – рухсат этил-майди; бодиринг, помидор – 0,01

200

10

<1

ГСХ, ЮҚ

161.

Самбо
31,5% эм.к.

лямбда-цигалотрин (15г/л)+про-фенофос (300г/л)

0,072

0,01

0,02

0,4

0,39

пиёз – 0,01

200

5

-

ГСХ

162.

Саммайт,
20% н.кук

пиридабен

0,06

0,001

0,01

0,5

0,1

узум, олма, пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ, ЮҚХ

163.

Segra,
80% н.кук.

олтин гугурт

0,3

0,01

0,05

5,0

0,37

узумда – 0,005; пахта ёғи – рухсат этилмайди

50

2

<1

ФМ

164.

Селектин,
1,8% эм.к.

абамектин

0,006

0,08

0,006

0,05

0,5

пахта ёғи, озиқ-овқат маҳсулотлари – рухсат этил-майди

100

7

<1

СХ

165.

Сера

сера

0,30

0,01

0,07

2,0

0,15

узум – 0,05; пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

1

ФМ

166.

Силатоп

силафлуо-фен

0,023

2,4

0,1

4,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

5

<1

ГСХ

167.

Синафос,
60% эм.к.

хлорпири-фос + ци-перметрин

0,18

0,01

0,03

0,3

0,02

олма – 0,01

200

7

<1

ГСХ

168.

Серофос,
кук.

фосфорит, сера

0,3

0,02

0,05

4,83

0,37

пахта ёғи, озиқ-овқат маҳсулотлари – рухсат этил-майди

50

3

<1

ТО

169.

Синфонил,
5% эм.к.

фипронил

0,012

0,01

0,02

1,0

0,17

картошка – 0,005

200

7

<1

ГСХ

170.

Сирень-С

хлорпири-фос, ципер-метрин

0,12

0,006

0,03

0,3

0,37

пахта ёғи – рухсат этил-майди; сабза-вот – 0,04

200

5

<1

ГСХ

171.

Солито,
32% эм.к.

претила-хлор, пири-бензоксим

0,72

0,7

0,01

0,2

0,3

гуруч – 0,05

100

7

<1

ГСХ

172.

СОФ – 1,
30% сус.к.

сера

0,67

6

0,3

10,0

1,2

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

<1

ФМ

173.

Суми,
8,2% н.кук.

диниконазол

0,3

0,006

0,01

0,5

0,08

ғалла дони – 0,05

50

5

0,46

ГСХ

174.

Суми – Альфа,
20% эм.к.

эсфенвале-рат

0,18

0,003

0,004

0,05

1,0

олма, узум – 0,06; пахта ёғи, ғалла до-ни, картошка – рухсат этил-майди

200

10

0,42

ГСХ

175.

Суми – Альфа,
5% эм.к.
(«ЭКЗ» АЖ-ҚҚ, Ўзбекистон)

эсфенвале-рат

0,24

0,01

0,01

0,3

0,37

олма, узум – 0,01; пахта ёғи, ғалла до-ни, картошка – рухсат этил-майди

200

10

<1

-

176.

Сумитион,
50% эм.к.

метатион

0,18

0,1

0,01

0,37

1,0

лавлаги, нок – 0,1; олма, олча, олхўри, цитруслар (эти) – 0,1; пахта ёғи, ғалла дони – рухсат этил-майди

200

7

0,88

ГСХ

177.

Супер Зипак,
21% эм.к.

амитрац + бифентрин

0,48

0,01

0,01

0,6

0,39

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

178.

Супер Кар
10% эм.к.

альфа-ципермет-рин

1,8

0,01

0,006

0,3

0,16

полиз экин-лари – 0,05; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

<1

СХ

179.

Суперсект,
10% эм.к.

ципермет-рин

0,05

0,01

0,01

0,5

0,04

резавор мева-лар – 0,05; картошка – 0,05; бодиринг, баклажонлар – 0,2; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

0,1

ГСХ

180.

Супертак,
10% эм.к.

альфа-ци-перметрин

1,8

0,01

0,006

0,3

0,16

сабзавотларда – 0,05; пахта ёғи – рухсат этилмайди

100

7

<1

СХ

181.

Тагрелл Д,
55% эм.к.

ципермет-рин + хлор-пирифос

0,12

0,006

0,01

0,3

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди; олма – 0,05; буғдой –0,01

200

7

<1

ГСХ, ЮҚХ

182.

Тагрин,
400 г/л эм.к

ципермет-рин

0,72

0,01

0,03

0,4

0,39

-

200

10

<1

ГСХ

183.

Таргет,
10% эм.к.

лямбдаци-галотрин

0,34

0,001

0,002

0,1

0,01

олма – 0,01

200

10

<1

-

184.

Тагспилан,
20% н.кук.

ацетами-прид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,3

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ

185.

Талстар,
10% эм.к.

бифентрин

0,01

0,6

0,02

0,98

0,15

олма – 0,04; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

10

<1

ГСХ

186.

Тетрамайт,
57% эм.к.

пропаргит

0,3

0,06

0,04

0,8

0,6

пахта ёғи, цитруслар – руҳсат этил-майди; олма – 0,03; узум – 0,01; лавлаги – 0,01; олча – 0,03

200

10

<1

ЮҚ

187.

Терон-БИО,
10% э.к.

pongamia glabra, cym-bopogon nar-dus, cymbo-pogon flexu-osus, euca-lyptus globu-les, allium sativum

2,4

0,1

0,6

5,0

-

пахта ёғи, олма – рухсат этилмайди

50

3

<1

-

188.

Титарон,
30% с.к.

флуакрипи-рим

1,5

1,0

0,6

4,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

СХ

189.

Торпедо
эм.к.

абамектин

0,09

0,045

0,005

0,2

0,81

пахта ёғи – рухсат этил-майди; поми-дор – 0,02

200

5

<1

ЮҚХ, ГС

190.

Трамп,
10% сус.к.

альфа-ци-перметрин

0,9

0,01

0,005

0,3

0,16

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

191.

Требон,
10% эм.к.

этофен-прокс

0,1

0,06

0,05

0,5

0,39

картошка – 0,1; олма – 0,3; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

10

<1

ГСХ

192.

Узмайт,
57% эм.к.

пропаргит

0,3

0,06

0,04

0,8

0,6

пахта ёғи – рухсат этил-майди; олма, олча, узум – 0,2; соя – 0,2; олхўри – 0,2

300

10

1

ГСХ

193.

Узфен,
20% эм.к.
(«ЭКЗ» АЖ-ҚҚ, Ўзбекистон)

фенпропат-рин

0,12

0,001

0,003

0,15

0,01

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

10

<1

-

194.

Урел Д,
55% эм.к.

ципермет-рин + хлор-пирифос

0,18

0,006

0,04

0,3

0,02

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

0,38

ГСХ

195.

Фалькон,
46% эм.к.

сипрокса-лин, тебуко-назол, три-адименол

0,5

0,025

0,01

1,0

1,23

ғалла дони – рухсат этил-майди

100

2

0,12

ГСХ

196.

Фаскару,
10% эм.к.

альфа-ци-перметрин

0,96

0,01

0,01

0,4

0,2

ғалла дони, пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

197.

Фаст килока

бетаципер-метрин

1,68

0,25

0,6

5,6

0,16

-

100

5

<1

ГСХ

198.

Фаскорд УМО, МР,
10% эм.к.

альфа-ци-перметрин

0,96

0,01

0,01

0,4

0,2

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

4

<1

ГСХ,ЮҚХ

199.

Фенвалерат

фенвалерат

1,2

0,3

0,3

0,01

0,39

сабзавот – 0,1

100

7

<1

СХ

200.

Фенпропатрин,
20% эм.к.

фенпропат-рин

0,48

0,004

0,005

0,1

0,01

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

10

<1

ГСХ

201.

Флазон
1,8% эм.к.

абамектин

0,006

0,08

0,006

0,05

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

<1

СХ

202.

Флумайт,
20% сус.к.

флуфензин

0,08

0,2

0,02

2,0

0,5

узум, олма, олхўри, шаф-толи – 0,3; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

0,009

ГСХ

203.

Фоймет Л

оксамил

0,017

0,01

0,001

0,02

0,1

помидор – 0,1

-

3

<1

ГХ, ЮҚ

204.

Фостоксин,
560 г/кг

фосфид алюминия

0,0024

0,0003

0,00002

0,006

-

дон, қуруқ мева – рухсат этилмайди

300

7

<1

ГХ

205.

Фосметрин,
440 г/л эм.к.

профено-фос + ци-перметрин

0,36

0,01

0,02

0,5

0,37

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

206.

Форс,
15 г.

тефлутрин

0,1

0,01

0,008

0,15

0,1

картошка – 0,01

200

5

<1

ГСХ

207.

Фьюри,
10% с.э.к.

зетаметрин

0,3

0,07

0,05

0,3

0,02

узум, олма – 0,01

50

3

0,94

ГСХ,ЮҚХ

208.

Хеквидор,
350 г/л эм.к.

имидакло-прид

1,6

0,01

0,06

1,0

0,39

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ЮҚЭХ

209.

Хлорокись меди плюс

хлорокись меди касуго-мицин

0,17

0,01

0,003

0,1

0,15

олма, узум – 5,0

100

10

1,0

ФМ

210.

Хостатион,
40% эм.к.

триазофос

0,06

0,0001

0,01

0,1

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди; озиқ-овқат маҳсу-лотлари – 0,2

200

7

0,001

ГСХ

211.

Цимбуш, циперкил,
25% эм.к.

ципермет-рин

0,18

0,006

0,005

0,2

0,02

узум, олма, картошка – 0,01; бодиринг, помидорлар, карам – 0,2; соя – 0,01; маккажўхори – 0,05; қовун –0,2; буғдой –0,05; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

0,38

ГСХ

212.

Циперметрин

ципермет-рин

0,09

0,09

0,003

0,24

0,39

олма, узум, сабзавот – 0,01; буғдой – 0,1 мг/кг

300

10

<1

ГС

213.

Циперфос,
55% эм.к.

ципермет-рин + хлорпири-фос

0,18

0,006

0,03

0,3

0,02

пахта ёғи – рухсат этил-майди; олма – 0,06 мг/кг

200

5

<1

ГСХ

214.

Цитрин,
50% сус.к.

ципермет-рин

0,5

0,04

0,03

0,3

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди; олма – 0,01

200

10

<1

ЮҚ

215.

Цитрин Про
25% эм.к.

ципермет-рин

0,09

0,09

0,003

0,24

0,39

олма – 0,01

300

10

<1

ГСХ

216.

Цихлорос,
55% эм.к.

ципермет-рин + хлор-пирифос

0,18

0,006

0,04

0,3

0,02

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

217.

Шерпа,
250 г/л

ципермет-рин

0,18

0,006

0,005

0,2

0,02

сабзавот – 0,2; картошка – 0,01; мевалар – 0,01

200

5

<1

ГСХ

218.

Эзиом,
15% сус.к.

ацетамип-рид, ци-перметрин

0,072

0,01

0,03

0,1

0,37

бодиринг, помидор – 0,01; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ, ЮҚ

219.

Эконил,
4% эм.к.

фипронил

0,12

0,1

0,02

1,0

0,7

пахта ёғи – рухсат этил-майди; кар-тошка – 0,005

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

220.

Экоцис
2,5% эм.к.

дельтамет-рин

1,0

0,01

0,003

0,1

1,15

пахта ёғи, буғдой дони – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

221.

Экоцис
10% н.кук.

дельтамет-рин

1,0

0,01

0,003

0,1

1,15

пахта ёғи, буғдой дони – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

222.

Эль-торо
25% сус.к.

тиометоксам-[5-метил-3-(2-хлотиа-зол-5-илметил)-1,3,5-окса-диазинан-4-илиден-N-нитроамин]

0,34

0,02

0,005

0,05

0,1

помидор – 0,05; буғдой дони – 0,01

200

5

0

ГСХ

223.

Эмабен,
5% с.д.г.

эмамектин бензоат

0,084

0,02

0,08

0,6

0,8

пахта ёғи, маккажўхори, помидор – рух-сат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

224.

Эмамекс,
с.э.г.

эмамектин

0,084

0,02

0,08

0,6

0,8

пахта ёғи, маккажухори, помидор – рух-сат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

225.

Эмафос,
42% эм.к.

хлорпири-фос + эма-мектин бен-зоат

0,01

0,02

0,002

0,1

0,8

пахта ёғи,
олма, помидор – рухсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚЭХ,
ГСХ

226.

Энергии-Дуо 24,7% сус.к.

лямбдоцига-лотрин, тио-метоксам

0,34

0,001

0,002

0,1

0,001

помидор, қовун, пахта ёғи – рухсат этилмайди

200

10

1,0

ГХ

227.

Эсфен-альфа,
20% эм.к.

эсфен-ва-лерат

0,24

0,01

0,01

0,3

0,37

пахта ёғи, ғалла дони, картошка – рухсат этил-майди; олма, узум, каром – 0,01

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

228.

Энгео Фул,
сус.к.

тиаметок-сам + лям-бда-цига-лотрин + люфенурон

0,24

0,02

0,005

0,15

0,1

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ,ЮҚХ

229.

Энджео,
24,7% с.к.

лямбда-ци-галотрин, тиаметок-сам

0,34

0,3

0,01

0,3

0,16

картошка, бо-диринг, томат, карам – 0,05; олма, узум – 0,05; арпа, бўғдой дони – 0,01; кунгабо-қар – 0,4

200

7

<1

ГСХ

230.

Энжоксам,
24,7% сус.к.

тиаметок-сам + лям-бдацигалот-рин

0,24

0,02

0,005

0,15

0,1

пахта ёғи – рухсат этил-майди; макка-жўхори – 0,06

200

5

<1

ЮҚЭХ,
ГСХ

231.

Энтолучо,
20% эм.к.

имида-кло-прид

1,6

0,01

0,06

1,0

0,39

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ, ЮҚ

232.

Энтосоран
10% н.кук.

гекситиозокс

2,0

0,2

0,2

3,0

0,35

олма – 0,01, пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

233.

Энтосфан,
10% н.кук.

гекситиозокс

2,0

0,2

0,2

3,0

0,35

пахта ёғи – рухсат этил-майди;
олма – 0,01

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

234.

Энтовант,
15% сус.к.

индоксакарб

   

0,72

0,7

0,37

олма – 0,1; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ

235.

Энтомектин,
18 г/л

абамектин

0,009

0,045

0,005

0,2

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГХ,
ЮҚ

236.

Энтоспилан,
20% н.кук.

ацетами-прид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,3

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ЮҚЭХ

237.

Эфекто,
17,5% сус.к.

имидакло-прид + лям-бдацигалот-рин

0,09

0,01

0,009

0,24

0,39

пахта ёғи,
олма – рухсат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ,
ГСХ

238.

Эффектор,
10% эм.к.

альфа-ци-перметрин

0,96

0,01

0,01

0,4

0,2

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

10

1

ГСХ, ЮҚХ

 

фунгицидлар

1.

Азоксифен
32,5% сус.к.

азокситро-бин, дифе-ноконазол

0,6

0,001

0,01

1,0

0,3

узум – 0,03; буғдой дони – рухсат этил-майди

100

10

1

ГСХ

2.

Алтис премьер,
эм.к.

азоксистро-бин + про-пиконазол

1,2

0,5

0,2

3,0

0,3

буғдой – 0,01; узум – 0,05

100

5

<1

ЮҚХ, ГС

3.

Альто 400 сус.к.,
40% сус.к.

ципрокона-зол

0,6

3,6

0,15

1,8

0,15

ғалла дони – 0,5; лавлаги – 0,01

100

20

<1

ГСХ

4.

Альто Супер
330 ЕС

пропикона-зол + ципро-коназол

2,4

0,15

0,001

0,5

0,2

ғалла ва арпа дони – 0,1

100

3

<1

ГСХ

5.

Апробат МЦ

манкоцеб + димето-морф

0,1

0,05

0,08

1,5

0,16

бодиринг, пи-ёз, картошка – 0,05; узум – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,ЮҚ

6.

Арчер-БИО,
75% э.к.

lantana camara / ad-hatoda va-sica

6,6

1,0

1,5

11,0

-

гуруч, узум – рухсат этил-майди

100

3

<1

-

7.

Байлетон,
25% н.кук.

триадиме-фон

1,8

0,10

0,80

2,4

1,91

лавлаги, помидорлар, бодиринг – 0,5; олма, олхўри, тоғ олча – 0,05; узум – 0,1; кулупной – рухсат этил-майди; ғалла дони – 0,5

100

5

0,83

ГСХ

8.

Балеар 720 SC

хлороталонил

0,1

0,01

0,006

1,0

0,01

картошка, бодиринг, пиёз – 0,005

200

10

<1

ГХ

9.

Бампер Супер,
эм.к.

прохлораз + пропикона-зол

0,6

0,06

0,03

0,8

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

10.

Батыр,
25% н.кук.

триадиме-фон

0,72

0,01

0,01

0,4

0,1

олма – 0,05; узум – 0,05

100

10

<1

ГСХ

11.

Бим,
75% н.кук.

трициклазол

0,34

0,01

0,002

0,1

0,06

гуруч – рухсат этилмайди

100

5

<1

ГХ

12.

Блу Бордо
20% с.э.г.

бордо суюқлиги

0,6

0,02

0,01

0,2

0,15

узум, мевалар (нок, олма, беҳи, шафтоли) – 0,15

50

10

<1

ФМ

13.

Бордо суюқлиги

сульфат меди + гидроксид кальция

0,17

0,1

0,01

0,3

0,15

лавлаги, пиёз, помидорлар, бодиринг – 5,0; картошка – 10,0; олма, нок, беҳи, ўрик, шафтоли, олхўри, олча, гилос, узум, корағат, цит-руслар (эти), қовун, тарвуз – 5,0

50

15

<1

ФМ

14.

Браво 500 сус.к.

хлоротало-нил (500 г/л)

0,1

0,01

0,006

1,0

0,01

картошка, помидор – 0,005

200

7

-

-

15.

Броадер,
30% эм.к.

дифеноко-назол, про-пиконазол

0,084

1,0

0,06

1,2

0,02

ғалла дони, лавлаги – 0,01

200

7

<1

ГХ

16.

Бугдойдор,
2% сус.к.

диниконазол

0,36

0,06

0,01

0,5

0,07

ғалла дони – 0,06

50

5

<1

ГХ

17.

Вакомил-МЗ,
72% н.кук.

манкоцеб + металаксил

0,08

0,01

0,06

1,2

0,16

бодринг, то-мат, картошка ва узум – рух-сат этилмайди

200

7

<1

ГСХ

18.

Вектра,
10% сус.к.

бромикона-зол

1,5

0,5

0,07

0,7

0,1

олма, узум – 0,02

100

3

<1

ГХ

18.

Винер,
6% с.э.к.

тебуконазол

1,2

0,2

0,2

3,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

19.

Геппон,
50% сус.к.

ипродион

0,3

0,02

0,1

2,0

0,05

бихи – 0,04

200

5

<1

ЮҚХ, ЮҚ

20.

Гурзат,
н.кук.

цимоксалин + мис хло-роксид

0,24

0,006

0,003

0,7

0,39

узум – 0,1; помидор, бод-ринг – рухсат этилмайди

100

7

<1

ЮҚХ, АА

21.

ДАГ-1,
кр.кук.

глицирри-зирланган кислота мо-ноаммон тузи

14,0

3,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

<1

ЮҚ

22.

Далетон,
250 г/л эм.к.

тебуконазол

1,2

0,05

0,2

3,0

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ, ЮҚ

23.

Дерозал,
50% сус.к.

карбенда-зим

0,6

0,01

0,01

0,1

0,1

ғалла ва дуккаклилар дони – 0,2; лавлаги – 0,2; гуруч – 0,1; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

0,8

ЮҚХ

24.

Дивидент Стар 036 FS сус.к.

дифеноко-назол

0,6

0,001

0,01

1,0

0,3

буғдой дони – рухсат этил-майди

100

10

<1

ГСХ

25.

Дивидент,
3% сус.к.

дифеноко-назол

0,6

0,001

0,01

1,0

0,3

лавлаги, олма – 0,1

100

15

0,2

ГСХ,
СХ

26.

Дуазол к.к.р.

пропикона-зол, тебуко-назол

1,2

0,2

0,2

3,0

0,1

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

7

1,0

ГСХ

27.

Зангцид,
22,5 эм.к.

тебукона-зол, триа-димефон

0,96

0,05

0,02

0,5

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

28.

Импакт,
25% эм.к.

флутриа-фол

0,1

0,005

0,12

2,0

0,39

ғалла дони – 0,1

100

10

<1

ЮҚХ

29.

Импанур
25% сус.к.

флутриа-фол

0,084

0,06

0,05

1,0

0,02

узум – 0,01

200

7

<1

ЮҚХ

30.

Импассе
25% сус.к.

флутриа-фол

0,1

0,05

0,12

2,0

0,39

буғдой дони, арпа – 0,1

100

10

1,0

ЮҚХ

31.

Интегранил,
52,5 қ.о.сус.

цимоксанил + фамокса-дон

0,72

0,02

0,003

0,2

0,37

бодиринг – 0,05

200

5

<1

ГСХ

32.

Иншур Перформ

тритикона-зол, пирак-лостробин

2,4

0,03

0,05

1,2

0,39

ғалла дони, пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

33.

Иппон
50% сус.к.

ипродион

0,3

0,02

0,1

2,0

0,05

беҳи – 0,04

200

5

<1

ЮҚХ,
ЮҚ

34.

Каратан ЛЦ,
350 г/л эм.к.

динокап

4,8

0,1

0,02

0,2

1,0

олма, нок, – 1,0; бодиринг – 1,0; узум – 0,5

100

5

<1

ЮҚХ

35.

Квадрис,
сус.к.

азоксистро-бин

0,54

0,5

0,1

1,5

0,2

помидор, кар-тошка – 0,01

100

5

<1

ГХ

36.

Квадрит
32% сус.к.

азоксистро-бин (150 г/л) + тебукона-зол (200 г/л)

1,2

0,05

0,02

3,0

0,3

узум – 0,05

100

5

<1

ГХ

37.

Крезоксин,
50% с.д.г.

крезоксим-метил

3,0

0,01

0,5

5,0

0,7

олма – 0,05

100

5

<1

ГСХ

38.

Крест,
28% эм.к.

пропикона-зол

2,4

0,4

0,05

1,2

0,39

ғалла дони – 0,1; узум – 0,05; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

39.

Ламардор,
40% с.э.с.

протиокона-зол 250 г/л + тебукона-зол 150 г/л

0,06

0,006

0,1

2,0

1,15

буғдой дони – рухсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

40.

Лотос,
10% эм.к.

пенконазол

1,2

0,5

0,2

3,0

0,3

помидор, бодиринг – рухсат этил-майди; узум, олма – 0,005

100

7

<1

ГСХ

41.

Металман,
68% с.э.кук.

манкоцеб + мефенок-сама

0,01

0,01

0,08

1,5

0,1

узум – рухсат этилмайди

200

5

<1

ГСХ

42.

Металман,
68% с.э.кук.

манкоцеб (640 г/кг) + мефенок-сам (40 г/кг)

0,01

0,01

0,08

1,5

0,1

олма – 0,01; узум – рухсат этилмайди

200

5

-

-

43.

Микрофиол
80 с.э.г.

сера

0,3

0,01

0,05

5,0

0,37

олма, узум – 0,005

50

3

-

ЮҚХ

44.

Мис купороси,
98% э.кук.

мис сульфати

0,5

0,1

0,009

0,3

0,74

олма, нок, ўрик, олхўри, шафтоли, олча, гилос, корағат – 5,0

50

1

1

ФМ

45.

Моерконазол,
6% с.э.к.

тебуконазол

1,2

0,01

0,2

3,0

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

46.

Монтазал
10% эм.к.

пенконазол

0,42

0,003

0,02

0,8

0,1

бодринг – 0,1; узум, шафтоли, қулупнай – 0,25; олма – 0,3

100

7

0,005

ГСХ,
ЮҚХ

47.

Моцерен

пенцикурон

1,5

0,2

0,35

3,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

0,28

ГСХ

48.

Никарден,
70% н.кук.

пропинеб

0,6

0,2

0,2

3,0

0,15

узум – 0,09

100

5

<1

КМ

49.

Нуво 72,2% с.э.

промокарб гидрохлорид

0,2

0,08

0,007

0,7

0,1

бодринг, помидор, картошка – рухсат этилмайди

100

3

<1

ГСХ

50.

Ориус,
60 г/л эм.к.

тебуконазол

1,2

0,01

0,2

3,0

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

51.

Ориус
Универсал

тебуконазол прохлораз

0,84

0,01

0,05

1,1

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

52.

Охак олтингўгурт қайнатмаси (ООҚ)

полисуль-фид кальция

2,0

1,5

0,07

0,5

0,15

озиқ-овқат маҳсулотлари – руҳсат этил-майди

50

1

<1

ФМ

53.

Пахта,
42% суюқ.

моно-ди-триэтано-ламины,
уксус кисло-таси

3,4

0,3

0,6

7,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

<1

АА, ЮҚХ

54.

Пенко,
10% эм.к.

пенконазол

1,2

0,5

0,2

3,0

0,3

помидор, бо-диринг – рух-сат этилмай-ди; узум, олма – 0,005

 

100

7

<1

ГХ

55.

Пеннкозеб,
80% н.кук.

манкоцеб

0,14

0,05

0,06

1,0

0,1

помидор – 0,01; картошка – 0,01; узум – рухсат этил-майди; шафто-ли, нок – 0,01

200

5

<1

ГСХ

56.

Пергадо Ф 450,
с.д.г.

фолпет + мандипро-памид

0,1

0,1

0,02

1,0

0,17

пиёз – 0,05

100

5

<1

ЮҚЭХ

57.

Пиларкур,
25% эм.к.

тебуконазол

0,96

0,05

0,02

0,5

0,16

ғалла дони – рухсат этил-майди; узум – 0,05

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

58.

Пилартебу,
6% с.э.с.

тебуконазол

0,6

0,01

0,02

0,5

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ,ЮҚХ

59.

Полисанд,
62,5% п.пр.ш.

оксадиксил

3,0

0,8

0,08

7,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

0,1

ГСХ

60.

Превикур, SL,
60,7% с.э.

пропамо-карб + гидрохло-рид

1,86

1,2

0,1

2,4

1,15

-

100

7

<1

ГСХ

61.

Проксанил,
45% сус.к.

пропамо-карб гидро-хлорид + цимоксанил

0,72

0,02

0,003

0,2

0,37

бодиринг, помидор,
узум – 0,05

100

7

<1

ГСХ

62.

Раксон,
60 г/л сус.к.

тебуконазол

1,18

0,025

0,01

1,0

1,15

бўғдой дони – рухсат этил-майди

100

2

0,5

ГСХ

63.

Растворимый полтсульфид-ный препарат

сера

2,0

0,4

0,03

0,5

1,15

пахта ёғи, сабзавотлар, мевалар – рухсат этилмайди

50

3

<1

ЮҚХ

64.

Ревус топ 500,
сус.к.

дифеноко-назол + мандипро-памид

0,6

0,01

0,03

0,5

0,02

картошка, по-мидор – 0,01

200

5

<1

ЮҚЭХ

65.

Рекс,
49,7% эм.к.

тиофанат-метил + эпоксико-назол

4,2

0,01

0,01

1,1

0,4

дони – рухсат этилмайди

300

5

<1

ГХ

66.

Рекс С,
12,5% эм.к.

эпоксико-назол

0,07

0,01

0,01

1,1

0,4

дони – рухсат этилмайди

300

5

0,0025

ГСХ

67.

Ридомил Голд МЦ – 68 WGВГ

пропионо-вые кислоты метиловый эфир

0,084

0,01

0,06

1,2

0,16

помидор, узум – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

68.

Ридомил стар н.кук.

металак-сил-М, ман-коцеб

0,08

0,01

0,06

1,2

0,16

бодринг, поми-дор, картошка ва узум – рух-сат этилмайди

200

7

<1

-

69.

Сандофан,
25% н.кук.

оксадиксил

5,7

0,5

0,2

6,0

0,15

картошка – 0,1; пиёз, бодиринг – рухсат этил-майди

100

10

<1

ГСХ

70.

Сапроль,
20% эм.к.

трифорин

0,12

1,0

0,01

1,0

0,02

ғалла дони – 0,05; олма, узум – 0,01

50

3

0,3

ГСХ

71.

Сертикор,
50% сус.к.

тебуконазол мефеноксам

0,084

0,01

0,06

1,2

0,1

ғалла дони – 0,01

200

7

<1

ГХ

72.

Силк,
10% с.э.кук.

природная сумма три-перпеновых кислот

3,6

1,0

0,35

5,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

<1

ЮҚХ

73.

Силлит,
40% сус.к.

додин

0,096

0,05

0,02

0,5

0,02

олма – рухсат этилмайди

200

7

<1

ЮҚХ

74.

Скор 250,
эм.к.

дифеноко-назол

0,056

0,05

0,06

1,2

0,02

олма – 0,01

200

7

<1

ГСХ,
ЮҚЭХ

75.

Скорт,
25% эм.к.

дифеноко-назол

0,056

0,05

0,06

1,2

0,02

шафтоли, ўрик, олҳўри, гилос, олча, узум – 0,01

200

7

<1

ГСХ,
ЮСХ

76.

Старт,
6% с.э.с.

тебуконазол

1,2

0,01

0,2

3,0

1,15

кузги буғдой – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

77.

Строби ВДГ
(500 г/л)

крезоксим - метил

0,1

0,01

0,01

1,0

0,2

олма – 0,05; узум – 0,01; ўрик – 0,01

100

35

0,01

ГСХ

78.

Суперфар,
50% эм.к.

пропикона-зол + тебу-коназол

1,2

0,2

0,2

3,0

0,1

кузги буғдой – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

79.

Тачигарен

гимексазол

0,42

0,3

0,02

2,0

1,15

-

200

7

0,64

ГСХ, ЮҚХ

80.

Темир купороси,
53% э.кук.

темир сульфати

1,3

1,0

0,04

3,0

1,0

озиқ-овқат маҳсулотлари – рухсат этил-майди

50

2

<1

ФМ

81.

Тилт, 25% эм.к.

пропикона-зол

2,4

0,15

0,001

0,5

0,2

ғалла дони – 0,1; қорағат – рухсат этил-майди

100

3

0,09

ГСХ, ЮҚХ

82.

Титул 390, ККР

пропиконазол

2,4

0,4

0,5

3,0

0,16

ғалла дони – 0,05; узум – 0,05

200

10

<1

ГСХ

83.

Титул ДУО, ККР

пропиконазол + тебу-коназол

1,2

0,2

0,2

3,0

0,1

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

84.

Тифани,
70% н.кук.

тиофанат-метил

0,1

0,5

0,1

1,5

0,5

узум, бодринг – 0,5

100

5

<1

ГСХ

85.

Топаз,
10% эм.к.

пенконазол

0,42

0,003

0,02

0,8

0,1

бодиринг – 0,1; узум, шафто-ли, кулупнай – 0,25; олма – 0,3

100

7

0,005

ГСХ, ЮҚХ

86.

Топсин М,
70% н.кук.

тиофанат-метил

0,1

0,5

0,1

1,5

0,5

бодиринг – 0,5; олма, узум – 0,5

100

5

0,9

ГСХ

87.

Трискабол,
76% с.д.г.

зирам

1,2

0,01

0,05

1,2

0,3

олма, нок шафтоли – 0,2

200

7

<1

-

88.

Уредоцин

тебукона-зол, триа-димефон

0,96

0,05

0,02

0,5

1,15

ғалла дони, гуруч, узум – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

89.

Ф-101-13, СМЭ
400 + 10 + 6 г/л

карбенда-зим, имаза-лил, тебуко-назол

1,2

0,01

0,02

0,3

0,1

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ,
ЮҚЭХ

90.

Файтер,
33% эм.к.

ципрокона-зол + пропи-коназол

0,084

0,2

0,06

1,2

0,1

кузги буғдой – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

91.

Фитолавин,
ВРК

фитотакте-риомицин – комплекс стрептотри-циновых ан-тибиотиков

0,016

0,01

0,001

0,04

-

бодринг, по-мидор, буғдой, арпа – рухсат этилмайди; олма – 0,005

200

5

<1

ЮҚЭХ

92.

Фламенко,
10% эм.к.

флукинко-назол

0,06

0,0005

0,0004

0,1

0

рухсат этил-майди

300

7

0,08

ГСХ

93.

Флусил,
40% эм.к.

флусилазол

0,7

0,01

0,3

0,4

0,1

узум, олма – 0,005

200

5

<1

ГСХ

94.

Флутрифул
25% с.к.

флутриа-фол

0,096

0,09

0,05

0,6

0,02

олма – 0,01, буғдой – рухсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚХ

95.

Фоликур БТ,
22,5% с.э.

тебуконазол триадиме-фон

1,8

0,10

0,11

1,0

1,15

ғалла дони, гуруч – рухсат этилмайди; узум – 0,1

100

2

<1

ГСХ

96.

Фосетал
800 г/кг с.д.г.

фосетил-алюминия

2,0

0,5

0,2

3,0

0,9

олма – 0,1,

100

5

-

-

97.

Фундазол,
50% н.кук.

бенамил

4,8

0,5

0,05

0,01

0,1

ғалла дони, гуруч – 0,1; бодиринг, помидорлар, соя, тамаки, олма, нок, узум – рухсат этилмайди

50

7

<1

ЮҚХ

98.

Химазахил,
эм.к.

имазахил, тебукона-зол, карбок-син

0,72

0,04

0,001

0,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

99.

Хитозан

поли (1-4)
-2 амино
2 дезокси - ВД - глюкоза

4,08

1,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГХ

100.

Хлорокись меди,
90% н.кук.

хлорокись меди

0,17

0,001

0,003

0,1

0,15

картошка – 10,0; помидор-лар, бодиринг, пиёз, лавлаги – 5,0; узум, олхўри, олма, шафтоли, ўрик, олча, гилос, нок – 5,0

100

10

<1

ФМ

101.

Хорус 75,
с.д.г.

ципродинил

0,6

0,02

0,01

0,2

0,5

узум, олма, нок – 0,09

100

5

<1

ГСХ

102.

Цимопро,
76 н.кук.

пропинеб, цимоксанил

1,2

0,01

0,15

2,0

1,15

помидор – 0,08

200

7

<1

ГСХ, КМ

103.

Цебир,
эм.к.

металаксил + флудиок-сонил

0,6

0,2

0,2

3,0

0,15

помидор – 0,09

100

5

<1

ГХ

104.

Шавит,
72 с.э.г.

триадиме-нол, фолпет

0,17

0,01

0,05

1,0

0,03

помидор, боди-ринг, узум – рухсат этил-майди

200

10

<1

ЮҚХ, ЮҚ

105.

Экокиназол,
6%

тебуконазол

1,2

0,02

0,2

3,0

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГХ

106.

Эмиссар,
250 г/л

бронопол

0,42

0,01

0,003

0,2

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ,ЮҚХ

107.

Энтоликур

гебукона-зол, тиадимефон

0,96

0,05

0,02

0,5

1,15

ғалла дони, узум, гуруч – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГХ

108.

Энтопаз-Экстра
10% эм.к.

пенконазол

1,2

0,5

0,2

3,0

0,4

помидор, бодринг, узум, олма – рухсат этилмайди

100

7

<1

ГСХ

109.

Энтохлорак плюс

хлорокись меди, ци-моксанил

0,24

0,006

0,003

0,7

0,39

помидор, бод-ринг – рухсат этилмайди; картошка – 0,1

100

7

<1

ЮҚХ, АА

110.

Энтохлорок,
85% н.кук.

хлорокись меди

0,17

0,001

0,003

0,7

0,39

узум – 0,1

100

7

<1

ГХ

111.

Энтохлорок
Экстра,
64% + 8% э.к.

манкоцеб, цимоксанил

0,1

0,05

0,006

1,0

0,39

помидор – 0,01; картошка – 0,01; узум – 0,01

100

5

<1

ГХ, ГСХ

 

Уруғларни экшидан олдин дорилашда кўлланадиган препаратлар

1.

Байтан – универсал

триадиме-нол + фубе-ридазол + имазалил

0,07

0,20

0,20

2,0

1,15

ғалла – 0,1

100

2

0,8

ГСХ,ЮҚХ

2.

Бронопол,
12% к.

бронопол

0,24

1,0

0,01

0,3

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

<1

ФМ

3.

Бронотак,
12% к.

бронопол

0,27

5,0

0,03

1,0

1,23

пахта ёғи, пахта чигити – рухсат этил-майди

50

2

1

ФМ

4.

Винцит,
5% эм.к.

флутриа-фол + тиа-бендазол

0,16

0,003

0,12

3,0

0,39

ғалла дони – 0,1

50

10

<1

ЮҚХ

5.

Витавакс 200,
75% н.кук.

карбоксид

0,02

0,02

0,2

1,0

1,5

пахта ёғи, ғалла дони – рухсат этил-майди

100

2

<1

ГСХ

6.

Гаучо – М,
58% н.кук.

имидоклоп-рид + пен-цикурон + тирам

0,4

1,0

0,1

10,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

7

<1

ЮҚХ

7.

Гаучо,
70% н.кук.

имидоклоп-рид

0,53

0,21

0,6

6,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

2

0,39

ГСХ

8.

ГМК,
30% к.

сульфат меди

0,9

0,2

0,02

0,8

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

<1

СГ

9.

Гузафан,
30% эм.к.

бензотиазол

0,6

1,0

0,01

1,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

<1

СФ,
ГС

10.

Даброн,
12% н.кук.

бронопол

0,27

5,0

0,03

1,0

1,23

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

1

<1

ЮҚХ,ФМ

11.

Дармон
25 30% кук.

қуйилтирил-ган полифе-ноллар + мой кисло-танинг натрий тузи

1,2

2,0

0,01

1,0

3,0

пахта ёғи – рухсат этил-майди

150

5

0,5

ФМ

12.

Иншур Перформ

тритикона-зол 80 г/, пираклост-робин 40 г/л

2,4

0,03

0,05

1,2

0,39

пахта ёғи, ғалла дони – рухсат этил-майди

100

5

<1

-

13.

ИОНХ

формальде-гид, уро-тропин, гексамети-лентетра-мин, купо-рос меди и цинка

0,9

0,8

0,4

5,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

-

14.

ИХ-10

хлористый газ

1,2

1,0

1,5

6,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

титр.

15.

Кисан,
30% эм.к.

2- (тиоциа-нометилтио) бензотиазол

0,42

0,40

0,02

2,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

2

0,7

СФ

16.

Лигногумат марки БМ,
20% с.э.

гуминовые вещества

14,0

3,0

0,1

7,0

1,15

гуруч, пахта ёғи – рухсат этилмайди

50

1-3

   

17.

МАСГК

моноаммо-ниевая соль глицирризи-новой кислоты

14,0

3,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

   

18.

Моерконазол,
6% с.э.к.

тебуконазол

1,2

0,01

0,2

3,0

1,15

буғдой дони – рухсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

19.

Монцерен,
25% с.э.с.

пенцикурон

0,06

0,5

0,1

10,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

<1

ЮҚХ

20.

Наноструктури-рованный Узхитан

поли(1,4)-2-амино-2 дезокси-в-Д-глюкоза

4,0

1,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

-

-

21.

Нусан

2- (тиоциа-нометилтио) бензотиазол

0,42

0,40

0,02

2,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

5

0,7

СФ

22.

Ориус, 60 г/л т.к.с.

тебуконазол

1,2

0,01

0,2

3,0

1,15

буғдой дони – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

23.

Ориус Универсал ES

тебукона-зол, прохлораз

0,84

0,01

0,05

1,1

1,15

буғдой дони – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ

24.

Ортен,
75% э.кук.

ацефат

0,01

0,01

0,01

0,5

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

2

0,9

ГСХ

25.

П-4,
65% сус.к.

диметилол-карбамид

-

0,1

0,009

0,5

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

2

<1

СФ

26.

ПАВ-61,
70% пс.

фенолфор-мальдегид

0,5

1,0

0,1

10,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

0,13

ЮҚХ, ФТ

27.

ПАВ-2,
70% с.э.

фенолфор-мальдегид диэтиламин

1,2

1,5

0,5

0,5

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

<1

ГСХ

28.

Паноктин,
35% с.э.

гуазатин

1,8

0,1

0,01

0,2

0,1

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

0,19

ГХ

29.

Пахта,
42% суюқ.

моно, ди, три-этано-ламины

3,4

0,3

0,6

7,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

<1

АА

30.

Премис – Тотал,
32% сус.к.

гузатин + тритикона-зол

0,3

0,001

0,02

0,8

0,05

ғалла дони – 0,05

200

5

<1

ЮҚЭХ

31.

Премис 25 FS

тритикона-зол

1,5

0,002

0,3

3,2

0,1

буғдой – 0,02

50

5

0,04

ГСХ

32.

Раксил,
2% н.кук.

тебуконазол

1,8

0,10

0,11

1,0

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

100

2

0,55

ГСХ

33.

Рапкол

фуратио-карб

0,006

0,0006

0,0001

0,05

0,05

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

2

0,5

ГСХ,ЮҚХ

34.

Сандофан

оксадиксил

5,7

0,5

0,2

6,0

0,15

пахта ёғи, пиёз, бодиринг – рухсат этил-майди; картошка – 0,1

100

2 – 5

1

ГСХ

35.

Сертикор,
50% сус.к.

тебуконазол + мефенок-сам

0,084

0,01

0,06

1,2

0,1

буғдой, арпа – 0,01

200

7

<1

ГСХ

36.

Старт, 6% с.э.с.

тебуконазол

1,2

0,01

0,2

3,0

1,15

буғдой – рух-сат этилмайди

100

5

<1

ГСХ

37.

Супрамолекулярный комплекс глицирризино-вой кислоты с салициловой кислотой

супрамоле-кулярный комплекс глицирриз-новой кис-лоты с сали-циловой кислотой

2,4

2,0

0,5

1,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

-

-

38.

Текто

тиобенда-зол

0,3

0,05

0,08

1,0

1,0

картошка – 10,0

200

7

0,6

ГСХ

39.

Тузал,
50% н.кук.

карбенда-зим

0,6

0,2

0,02

0,1

0,62

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

СФ

40.

Узхитан

поли (1,4)-2-амино-2 дезокси-в-Д-глюкоза

4,08

1,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

-

-

41.

Ф-101-13, СМЭ (400+10+6г/л)

карбенда-зим, имаза-лил и тебу-коназол

1,2

0,01

0,02

0,3

0,1

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

-

СФ,
ГСХ

42.

Формалин

формаль-дегид

0,5

0,05

0,01

0,5

0,15

озиқ-овқат маҳсулотлари – рухсат этил-майди

50

2

1

ФМ

43.

Химоя-С,
31,7% с.э.

ацетат этаноламин

6,0

0,1

0,07

5,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

44.

Хлоронеб

хлоронеб

0,70

0,003

0,01

0,5

0,6

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

2

0,08

ГСХ

45.

Хосил

фосфат этаноламин

2,4

5,0

0,1

10,0

1,52

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ЮҚХ

46.

ХС-2 прим.
70% н.кук.

монофур-фуролокар-бамид

1,2

0,3

0,05

5,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

<1

ЮҚХ

47.

ХС-2
70% н.кук.

фурфулен-дикарбамид

1,2

0,3

0,05

5,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ЮҚХ

48.

Экокиназол

тебуконазол

1,2

0,02

0,2

3,0

1,15

буғдой – рух-сат этилмайди

100

5

<1

ГСХ

49.

Эмиссар, 250 г/л

бронопол

0,72

0,01

0,003

0,2

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ,
ЮҚХ

 

Биопрепаратлар

1.

Гомелин

bacillus thuringiensis, var thurin-giensis

666 м.т./кг

4 х 103 м.т./дм3

1,8 х 105 м.т./дм3

1 х 107 м.т./м3

6 х 105 м.т./кг

ҳамма озиқ-овқат маҳсу-лотлари – рухсат этил-майди

300

3

<1

МК

2.

Дендро – Бациллин

bacillus thuringiensis, var dendro-limus

1000 м.т./кг

6 х 104 м.т./дм3

3 х 104 м.т./м3

2 х 107 м.т./м3

6 х 105 м.т./кг

ҳамма озиқ-овқат маҳсу-лотлари – рухсат этил-майди

500

3

<1

МК

3.

Дипел,
3,5% сус.к.
БА - 16000 ЕА/мл

бациллюс
туренгензис

0,008

0,049

0,05

1,0

1,33 мг/кг

ҳамма озиқ-овқат маҳсу-лотлари – рухсат этил-майди

300

2

<1

ГСХ

4.

Натуралис – Л,
суюқ,
титр. 23 млн. Кондий/мл

боверия бассиана

3000 к.о.ч/кг

5 х 104 к.о.ч/л

5 х 103 к.о.ч/м3

5 х 105 к.о.ч/м3

5 х 105 к.о.ч/кг

ҳамма озиқ-овқат маҳсу-лотлари – рухсат этил-майди

200

7

<1

ҚСУ

5.

Триходермин

трихомед-рин веридин глиотоксин

3333 м.т./кг

2 х 104 м.т./дм3

1 х 103 м.т./м3

1 х 106 м.т./м3

1 х 106 м.т./кг

ҳамма озиқ-овқат маҳсу-лотлари – рухсат этил-майди

100

1

<1

МК

6.

Турингин,
Экотек – Про

bacillus thuringiensis, var thurin-giensis

0,008 мг/кг

0,049 мг/дм3

0,16
мг/м3

1 мг/м3

1,33 мг/кг

ҳамма озиқ-овқат маҳсу-лотлари – рухсат этил-майди

300

2

<1

ЮҚХ

Гербицидлар

1.

Агродрам, Ордрам 6Е,
72% эм.к.

молинат

0,01

0,07

0,01

0,5

0,9

гуруч – 0,2

100

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

2.

Аллигатор,
50% с.э.г.

азимсуль-фурон

3,6

1,0

0,02

5,0

0,06

гуруч – 0,02

200

5

-

-

3.

Алмаксан,
28,4% эм.к.

диклофоп-метил

0,24

1,0

0,2

2,0

0,06

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ

4.

Аксиал, 050 эм.к.

пиноксаден + клоквин-тосетметил

0,72

0,001

0,01

2,0

1,15

буғдой, арпа – рухсат этил-майди

100

5

-

-

5.

Ампакт,
250 эм.к.

флутриа-фол

0,084

0,1

0,06

1,2

0,02

буғдой, олма, узум – 0,01

200

7

<1

ЮҚЭХ

6.

Арамо 50,
50 г/л эм.к.

тепрал-охидим

0,1

0,1

0,01

1,0

1,23

пахта ёғи, лавлаги – рухсат этил-майди

300

7

<1

ГС

7.

Арсенал

имазапир

0,5

0,1

0,05

1,0

1,4

ҳамма озиқ-овқат – рухсат этилмайди

50

5

0,03

ГСХ

8.

Атлантис,
3,6% с.э.г.

3% меза-сульфурон метил + 0,6% йод сульфурон - содиум

6,0

0,4

0,4

5,0

0,9

буғдой – 0,5

100

5

<1

ГСХ

9.

Аура,
75 г/л эм.к.

клефокси-дим

3,9

0,1

0,002

1,0

1,23

пахта ёғи, лавлаги – рухсат этил-майди

300

7

<1

ГС

10.

Ацетохлор,
50% эм.к.

ацетохлор

0,03

0,003

0,005

0,5

0,5

рухсат этил-майди

100

3

<1

ГХ

11.

Базагран,
48% с.э.

бентазан

0,42

0,5

0,4

4,0

1,15

ғалла дони, гуруч, макка-жўхори – 0,1

300

7

<1

ГСХ

12

Базука 48% с.э.

бентазон

0,12

0,01

0,3

0,01

1,15

буғдой дони, арпа, маккажў-хори – 0,01; гуруч – 0,002

100

5

<1

ГСХ

13.

Банвел,
240 г/л с.э.

дикамба

0,48

0,5

0,02

0,6

0,7

ғалла дони – рухсат этил-майди; макка-жўхори – 0,1

200

10

<1

ГСХ

14.

Банвел,
48% с.э.

дикамба

0,51

1,5

0,01

1,0

0,25

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

15.

Баста,
14% с.э.

глюфосинат аммония

1,2

0,001

0,01

0,1

0,1

ғалла дони – рухсат этил-майди; олма, нок, узум, резавор мевалар – 0,2

100

5

0,2

ГСХ

16.

Бенгал
120 г/л эм.к.

фенокса-проб-n-этил

0,6

0,004

0,007

0,15

1,15

гуруч, ғалла дони – рухсат этилмайди

200

10

<1

ГХ

17.

Бентазон,
48% с.э.

бентазон

0,12

0,01

0,3

0,001

0,05

гуруч – 0,002

100

5

<1

ЮСХ

18.

Бентогран,
48% с.э.

бентазон

0,12

0,01

0,3

0,001

0,05

гуруч – 0,002

100

5

<1

ЮСХ

19.

Бесткорн, 768 г/л

ацетохлор
2-хлоро-N (этоксимэтил)-N-(2 этил-6-метилфенил) ацетамид

0,045

0,045

0,05

1,0

рухсат этил-майди

маккажўхори, пахта ёғи – рухсат этилмайди

-

-

-

-

20.

Биозин

дикамба (диэтил - этанол -
аминная соль)

4,8

0,4

0,5

3,0

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

10

<1

ЮҚХ

21.

Биостар,
75% с.э.г.

трибену-ронметил

0,3

0,01

0,015

2,0

руҳсат этил-майди

ғалла дони – рухсат этил-майди

100

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

22.

Боливер,
50% с.д.г.

пропанил-молинат

3,6

1,0

0,02

5,0

0,06

гуруч – 0,02

200

5

<1

ГС

23.

Галоксифоп Супер, 10,4% эм.к.

галоксифоп-R-метил

0,18

0,04

0,03

0,3

0,4

пиёз – 0,01; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

-

24.

Гезагард,
50% н.кук.

прометрин

0,6

0,002

5,0

5,0

0,5

картошка – 0,1; сабзи, сельдерей, петрушка, укроп, пахта ёғи – рухсат этилмайди

100

7

0,63

ГСХ

25.

Гексаметилен тетрааммоний
о-оксифенокси-метил фофсфо-нат

гексамети-лен тетра-аммоний
о-оксифе-ноксиметил фофсфонат

2,8

0,07

0,02

2,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚХ

26.

Генотреф
48% эм.к.

трифлура-лин

3,6

0,1

0,02

5,0

0,06

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

27.

Глиф,
75,7% с.д.г.

глифосат

6,0

0,03

0,35

4,0

0,5

-

100

3

<1

ЮҚХ

28.

Глифоган,
36% с.э.

глифосат

3,6

0,02

0,01

1,0

0,5

гуруч – рухсат этилмайди

300

3

<1

ГСХ

29.

Глифор
757 г/кг с.д.г.

глифосат

6,0

0,02

0,03

4,0

0,5

-

100

3

<1

ГСХ,ЮҚХ

30.

Глифос премиум,
с.э.

глифосат

4,8

0,02

0,03

4,0

0,5

мевали экин-лари – 0,03

100

3

<1

ГСХ,ЮҚХ,
ЮҚЭХ

31.

Глифос РК,
360 г/л

глифосат

3,6

0,02

0,01

1,0

0,5

буғдой, арпа, пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

3

0,09

ГСХ,ЮҚ

32.

Гоал 2Е,
25% эм.к.

оксифлуор-фен

0,6

0,007

0,001

1,0

0,1

пиёз – 0,2; олма, нок – 0,1

200

7

0,1

ГСХ

33.

Голтикс,
70% н.кук.

метамитрон

1,8

0,05

0,03

0,5

0,4

қанд лавлаги, овқат лавлаги – 0,03; пахта ёғи – рухсат этилмайди

200

5

<1

ГСХ

34.

Гранстар,
75% қ.о.сус.

трибенурон-метил

0,6

0,06

0,003

1,0

руҳсат этил-майди

буғдой – 0,05

50

3

0,1

СХ

35.

Гулливер,
50% с.э.г.

азимсуль-фурон

3,6

1,0

0,02

5,0

0,06

гуруч – 0,02

200

10

<1

КХ

36.

Далзлак-Т,
8% эм.к.

клодинафоп-пропаргил + антидот

0,3

0,01

0,07

1,5

1,15

пахта ёғи, ғалла дони – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГС

37.

Дафасад ВР,
360 г/л

глифосат

3,6

0,02

0,01

1,0

0,5

буғдой, арпа – рухсат этил-майди

300

3

0,09

ГСХ,ЮҚ

38.

Дибутиламмоний о-оксифе-ноксиметил-фосфонат

дибутилам-моний о-оксифенок-симетил-фосфонат

0,6

0,8

0,1

2,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГС

39.

Зелдек экстра,
104 г/л эм.к.

галаксифоп-R-метил

0,18

0,04

0,03

0,3

0,37

пиёз, лавлаги, картошка, сабзи – 0,01

200

5

<1

ЮҚЭХ

40.

Зеллек,
12,5% эм.к.

галаксифон этоксиэтил

0,006

0,006

0.01

0,5

0,15

картошка – 0,01; лавлаги – 0,05; пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

7

0,8

ГСХ

41.

Зеллекснур,
104 г/л эм.к.

галаксифоп-R-метил

0,08

0,02

0,03

0,3

0,37

пиёз – 0,01

200

5

-

-

42.

Зенкор,
70% н.кук.

метрибузин

0,24

0,1

0,02

0,6

0,65

картошка – 0,25; помидор-лар – 0,25

200

7

0,62

ГСХ,ЮҚХ

43.

Зеровид супер 10,4% эм.к.

галоксифоп-R-метил

0,06

0,1

0,01

1,0

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди; қанд лавлаги, олма, узум, помидор, картошка – рухсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ

44.

Зета, 10% с.э.к.

имазетапир

2,4

0,3

0,2

3,3

0,1

нўхат – 0,1

100

5

<1

ГСХ

45.

Зорро,
33% эм.к.

пендимета-лин

0,72

0,4

0,001

0,5

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди;
картошка, сабзи – 0,01; пиёз – 0,02

200

7

<1

ГС, ЮҚХ

46.

Ишонч

трикарбо-мидохлорат натрия

1,0

1,0

0,7

7,0

0,9

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГХ

47.

Карфен,
36% н.кук.

карфентразон-этил-трибенурон-метил

1,2

0,5

0,02

3,0

0,05

ғалла дони – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

48.

Клинер 200 ЕС

цигалофоп - бутил

0,6

0,05

0,01

1,2

0,2

гуруч – рухсат этилмайди

300

5

<1

ГХ

49.

Клодимекс
эм.к.

клодинофоп - пропаргил + клоквин-тосет - мек-сил

0,03

0,01

0,07

1,5

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

7

-

-

50.

Клодинафоп-пропаргил,
8% эм.к.

клодина-фоппропар-гил

0,3

0,01

0,07

1,5

1,15

буғдой – рух-сат этилмайди

200

7

<1

ГС

51.

Клодинафоп-пропаргил + ан-тидот клоквин-тоцент мексил

клодина-фоппропар-гил + анти-дот клоквин-тоцент мек-сил

0,5

0,01

0,07

1,5

0,1

кузги буғдой – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ЮҚЭХ,
ГСХ

52.

Ковбой,
40% с.э.г.

хлорсуль-фурон

1,7

0,02

0,001

1,0

0,25

дон – рухсат этилмайди

300

7

<1

-

53.

Ковбой,
80 эм.к.

клодинафоп-пропаргил + антидот

0,3

0,01

0,07

1,5

1,15

буғдой – рух-сат этилмайди

200

7

<1

ЮҚХ, ГСХ

54.

Которан,
80% н.кук.
(«ЭКЗ» АЖ-ҚҚ, Ўзбекистон)

флуомету-рон

0,6

1,5

0,03

1,0

0,49

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

5

<1

ГС

55.

Которан, Котонекс,
80% н.кук.

флуомету-рон

0,78

0,1

0,05

5,0

0,03

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

0,72

ГСХ

56.

Кусцид,
97% с.э.к.

монохлор - ацетат - диэтилен-гликоля

0,4

0,3

0,01

0,5

0,15

гўшт ва сут махсулотлар – руҳсат этил-майди

100

3

0,06

ГСХ

57.

Легион Супер,
22,5 эм.к.

флуазифоп - n - бутил

0,6

0,01

0,03

0,5

0,3

пахта ёғи – рухсат этил-майди; пиёз, сабзи – 0,01

100

5

<1

ГХ

58.

Лондакс,
60% қ.о.сус.

бенсульфу-ронметил

4,8

0,04

0,01

1,0

0,02

гуруч – 0,3

100

7

0,4

ГСХ

59.

ММ-113,
кук.

N-n-хлорфе-ниламидо-2-аминокар-бонилтио-этилфосфон кислотаси

0,42

0,4

0,1

1,1

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚХ

60.

N-2,4-динит-роанилиноме-тилбензоти азолил-2-тион

N-2,4-ди-нитроани-линометил-бензоти азо-лил-2-тион

0,72

0,7

0,1

2,0

0,62

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

<1

ГСХ

61.

Набу,
20% эм.к.

сетоксидил

0,18

0,004

0,1

1,0

0,15

сабзи – 0,02; пиёз – 0,05; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

0,6

ГСХ,ЮҚХ

62.

Нитран

трифлура-лин

1,2

0,1

0,2

3,0

0,1

карам, пиёз, саримсоқ пиёз, помидорлар, бақлажонлар, мурч, тамаки – 0,5; сабзи – 0,25; соя – 0,5; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

<1

ГСХ

63.

Номинатор,
400 г/л

биспирибак натрия

1,2

0,4

0,2

3,0

1,15

гуруч – рухсат этилмайди

100

5

<1

ГСХ

64.

Номини,
400 г/л сус.к.

беспирибак натрия

0,3

0,01

0,5

5,0

1,15

гуруч – руҳсат этилмайди

200

10

<1

ГСХ

65.

Ноугрин
28% эм.к.

бромокси-нил окта-ноат (эфир)

0,12

0,001

0,001

0,3

0,1

ғалла дони – 0,1; маккажў-хори – 0,2

150

7

-

ГСХ

66.

Овсюген Экстра,
эм.к.

фенокса - проп-П-этил; фенк-лоразол-этил

0,72

0,02

0,003

0,2

0,37

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

10

<1

ЮҚХ

67.

Оксигол,
24% эм.к.

оксифлуор-фен

6,0

0,4

0,4

5,0

0,3

пиёз – 0,1

100

3

<1

ГСХ

68.

Опус,
750 г/кг с.д.г.

трибену-ронметил

0,3

0,01

0,01

2,0

-

-

100

7

<1

ЮҚЭХ

69.

Пантера,
40 г/л эм.к.

тетрагидро - фурфурол (Р)-2 4-(6-хлорфенок-сипропанат)

3,6

0,06

0,03

0,8

0,12

сабзавот-
лар – 0,045

100

5

0,15

ГСХ

70.

Парднер,
22,5% эм.к.

бромкоси-нил

0,12

0,001

0,001

0,3

0,1

ғалла дони – 0,1; маккажў-хори – 0,2

150

7

0,15

ГСХ

71.

Пендиметалин,
33% эм.к.

пендимета-лин

0,72

0,01

0,001

0,5

0,15

пиёз – 0,05; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚХ, ГСХ

72.

Пенитран, Стомп,
33% эм.к.

пендимета-лин

0,16

0,05

0,01

0,5

1,15

пиёз – 0,1; сабзи – 0,05; картошка – 0,1; пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

7

0,83

ГСХ, СХ

73.

Пенморт
330 г/л эм.к.

пендимета-мил

0,72

0,03

0,001

0,5

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

74.

Пивот

имазетапир

1,0

0,05

0,04

1,0

1,7

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

0,01

ГСХ

75.

Пирамин Турбо,
52% сус.к.

хлоридазон

0,12

0,01

0,001

0,5

0,7

рухсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ

76.

Прометрин

гезагардн

0,6

0,3

0,04

0,5

0,5

картошка – 0,1; сабзи, сельдерей, петрушка, укроп, пахта ёғи – рухсат этилмайди

100

7

0,63

ГСХ,ЮҚХ

77.

Пронто

флурокси-пирил

1,68

0,03

0,04

3,0

0,39

дон – 0,1

200

7

<1

ГХ

78.

Пропанид, Агропур, Суркопур,
36% эм.к.

пропанил

1,2

0,1

0,005

0.1

1,5

гуруч – 0,3

300

7

0,45

ГСХ,ЮҚХ

79.

Профит,
3,6%

мезосуль-фуронметил

6,0

0,4

0,4

5,0

0,3

кузги буғдой – 0,1

100

3

<1

ГСХ

80.

Пропанил Дефенса,
300 г/л

пропанил

1,5

1,5

0,03

1,5

0,37

арпа дони – 0,1

200

5

<1

ГХ

81.

Рамон супер,
10,4%

галакси-фоп-R-метил

0,54

0,01

0,07

1,5

0,3

пиёз, лавлаги, кунгабоқар, картошка – 0,01

200

7

<1

ЮҚЭХ

82.

Раундап,
360 г/л с.э.

глифосат

-

0,01

0,03

4,0

0,5

сабзавотлар, мевали да-рахтлар, цит-руслар, узум, маккажўхори, гуруч – 0,3; пах-та ёғи – рухсат этилмайди

300

7

<1

ГСХ

83.

Реджио,
40% сус.к.

хлорида-
зон - 300 г/л, десмиди-фам - 50 г/л, фенмиде-фам - 50 г/л

0,72

0,01

0,001

0.5

0,7

лавлаги – рух-сат этилмайди

300

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

84.

Рембо,
2,5% м.с.

пеноксулам

0,08

0,04

0,01

1,0

0,02

гуруч – рухсат этилмайди

100

7

1

ГСХ

85.

Саморане пре-миум 33% эм.к.

флурокси-пир

0,72

0,001

0,1

2,0

0,14

буғдой дони, арпа – рухсат этилмайди

200

5

<1

СХ

86.

Сатис,
18% н.кук.

флуорогли-кофен + триасуль-фурон

0,036

0,002

0,004

0,5

0,03

дон – 0,03

100

3

<1

ГСХ

87.

Сатурн,
50% эм.к.

тиобенкарб

0,78

0,04

0,02

3,0

1,15

гуруч – рухсат этилмайди

100

3

0,3

ГСХ

88.

Семерон,
25% н.кук

десметрин

0,45

0,01

2,0

2,0

0,1

карам, пиёз – 0,05

200

7

0,4

ГСХ,ЮҚХ

89.

Сим-сим,
50% эм.к.

пендимета-лин

0,72

0,05

0,001

0,5

0,15

пиёз – 0,05

200

7

<1

ГСХ,
СХ

90.

Симфония,
40% сус.к.

биспирибак натрия

1,2

0,4

0,2

3,0

1,15

гуруч – рухсат этилмайди

100

5

<1

ЮҚЭХ

91.

Сириус,
10% н.кук.

пирозосуль-уронэтил

0,33

0,2

0,1

8,0

1,15

-

200

10

<1

ГСХ

92.

Солито,
320 эм.к.

претила-хлор + пири-бензоксим

0,72

0,7

0,01

2,0

0,3

гуруч – 0,05

100

7

<1

-

93.

Сонален,
33% эм.к.

эталфлура-лин

0,05

0,4

0,02

1,0

0,15

пахта ёғи – рух-сат этилмайди

300

3

<1

ГСХ

94.

Степ
33% эм.к.

пендамета-лин

0,16

0,05

0,01

0,5

1,15

пиёз – 0,1; сабзи – 0,05; картошка – 0,1; пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ,
СХ

95.

Старане,
20% эм.к.

флурокси-пир

0,72

0,001

0,1

2,0

0,14

дон – рухсат этилмайди

200

5

<1

ГХ

96.

Старлет-Приз
33% эм.к.

флурокси-пир

0,72

0,001

0,1

2,0

0,14

буғдой дони, арпа – рухсат этилмайди

200

5

<1

ГХ

97.

Старпик,
24% эм.к.

клодинафоп-пропаргил

0,6

0,01

0,07

1,5

0,1

буғдой – рух-сат этилмайди

200

5

<1

ГС

98.

Стопин,
33% эм.к.

педимета-лин

0,3

0,04

0,1

2,0

0,3

пахта ёғи – рухсат этил-майди;
пиёз – 0,01

200

10

<1

ГСХ

99.

Супер Канкор,
70% н.кук.

метрибузин

0,6

0,7

0,1

2,0

0,05

помидор, кар-тошка – 0,01

200

7

<1

ЮҚЭХ

100.

Тамерон 75 ДФ,
75% қ.о.сус.

трибенурон метил

6,0

0,01

0,15

2,0

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

5

<1

СХ

101.

Тандем,
33% эм.к.

пендимета-лин

0,16

0,05

0,01

0,5

1,15

пиёз – 0,1; сабзи – 0,05; картошка – 0,1; пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ, СХ

102.

Тарга

хизалофен-этил

0,96

0,1

0,03

2,0

0,1

соя – 0,008; лавлаги – 0,001

200

7

0,6

ГСХ

103.

Телл,
75% с.э.к.

примисуль-фурон

1,2

0,005

0,015

1,5

0,1

маккажўхори – 0,1

200

7

0,05

ГСХ,ЮҚХ

104.

Тердок,
8% эм.к.

клодинафоп-пропаргил

0,54

0,1

0,07

1,5

0,1

ғалла дони – рухсат этил-майди

50

3

<1

ГСХ

105.

Терминатор,
50%

глифосат

6,0

0,01

0,03

4,0

0,5

узум, мака-жўхори, сабза-вотлар – 0,3; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ,
ЮҚХ ЮҚЭХ

106.

Терминатор,
75% с.э.г.

глифосат

6,0

0,01

0,03

4,0

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди; ғалла дони – 0,3

200

5

<1

ГСХ

107.

Титус,
25% к.о.сус.

римсульфу-рон

1,2

0,001

0,1

1,5

0,3

маккажўхори – 0,01

25

5

0,8

ГСХ

108.

Толуин

толуидит

0,68

0,05

0,025

0,5

0,5

пахта чигити, пахта ёғи – рухсат этил-майди; макка-жўхори – 0,5

300

15

0,5

ГСХ,ЮҚХ

109.

Топдим,
8% эм.к.

клодинафоп-пропаргил

0,54

0,01

0,07

1,5

0,1

буғдой – рух-сат этилмайди

100

7

<1

ГСХ,
ЮҚЭХ

110.

Торнадо,
25% сус.к.

квинклорак

0,6

0,05

0,1

5,0

1,15

гуруч – 0,05

150

10

<1

ГСХ

111.

Тотал,
80% с.э.г.

сульфо-сульфурон, тетсульфу-рон метил

6,0

0,4

0,4

5,0

1,16

ғалла дони – 0,05

100

5

<1

ЮҚХ

112.

Тотрил,
22,5% эм.к.

иоксинил

0,06

0,02

0,002

0,1

0,2

пиёз, саримсоқ пиёз – 0,1

300

7

<1

ЮҚХ

113.

Трибенурон-метил, 75% с.д.г.

трибенурон-метил

0,6

0,06

0,003

1,0

-

буғдой – 0,05

50

3

<1

СХ

114.

Тупак,
8% ЕС

клодинафоп-пропаргил

0,6

0,01

0,07

1,5

0,1

буғдой – рух-сат этилмайди

200

5

<1

ГСХ

115.

Мастер,
25% сус.к.

квинклорак

1,2

0,06

0,03

2,0

1,0

гуруч – 0,01

100

5

<1

ЮҚЭХ

116.

Фасцед

квинклорак

1,2

0,06

0,03

3,0

1,0

гуруч – 0,01

150

10

<1

ГС

117.

Фацет,
25% сус.к.

квинклорак

0,6

0,05

0,1

5,0

1,15

гуруч – 0,05

150

10

<1

ГСХ

118.

Фитомаг, II

1-метил-циклопропен

8,0

-

-

-

-

олма – 0,01

-

-

-

ГСХ

119.

Флуазифоп
Форте, 15% эм.к.

флуазифоп-П-бутил

0,6

0,04

0,03

0,5

0,01

олма – 0,01, пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

120.

Флуроксипир

флурокси-пир

0,72

0,001

0,1

2,0

0,14

ғалла дони – 0,01; пиёз – 0,1

200

5

<1

ЮҚЭХ

121.

Флуроксипир,
20% эм.к.

флурокси-пир

0,72

0,001

0,1

2,0

0,14

буғдой, пиёз – 0,01

200

7

<1

ГСХ

122.

Флуртамон,
600 сус.к.

флуртамон

4,8

0,1

0,5

3,0

0,6

пахта ёғи – рухсат этил-майди;
нўхат – 0,2

200

5

<1

ГСХ

123.

ФОМФ

фенилам-моний о-оксифенок-симетил фофсфонат

1,08

1,0

0,15

2,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚХ

124.

Форвару МКЭ,
6%

хизалофон-П-этил

0,24

0,004

0,2

2,0

0,4

пахта ёғи – рухсат этил-майди; поми-дор – 0,2

200

7

<1

-

125.

Фостак,
10% сус.к.

б-ципер-метрин

0,24

0,02

0.05

0,05

0,27

картошка – 0,07; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

14

<1

ГСХ

126.

Фронтьер, Х2,
72,8% эм.к.

диметена-мид

1,2

0,1

0,01

1,0

0,5

лавлаги, кун-габоқар, соя, маккажўхори – рухсат этил-майди

300

3

<1

ГСХ

127.

Фуроре – Супер,
7,5% эм.к.

фенокса - прон-n-этил

0,54

0,001

0,01

0,1

0,05

лавлаги – 0,05; сабзи – 0,05; карам, пиёз – 0,03

100

5

0,02

ГСХ

128.

Фюзилад-Супер,
12,5% эм.к.

флуазифоп - n - бутил

0,6

0,01

0,08

0,5

0,3

сабзавотлар – 0,01

50

7

0,03

ГСХ

129.

Хадаф,
24% эм.к.

оксифлуор-фен

0,8

0,007

0,001

1,0

0,1

пиёз – 0,2; олма, нок – 0,1

200

7

<1

ГСХ

130.

Хеливер,
25% сус.к.

азимсуль-фурон

3,6

0,1

0,02

5,0

0,05

гуруч – 0,02

100

3

<1

ЮҚЭХ

131.

Химглифос
54% с.э.

глифосат кислотаси (в виде калийной соли)

3,6

0,02

0,01

1,0

0,5

мева, цитрус, дон, сабзавот-лар, картошка – 0,3; узум – 0,1; гуруч, пахта ёғи – рухсат этилмайди

300

3

<1

ГСХ

132.

Химзлак
15,8% к.э.эм.к.

квизалофоп-П-этил

0,96

0,1

0,03

2,0

0,1

сое – 0,008; лавлаги – 0,001; пахта ёғи – рухсат этилмайди

200

7

1,0

ГСХ

133.

Химстоп
33% эм.к.

пендаметалин

0,16

0,05

0,01

0,5

1,15

пиёз – 0,1; сабзи – 0,05; картошка – 0,1; пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ,
СХ

134.

Хусар,
5% с.э.к.

йодсульфу-рон - метил натрий 5% + мефенпир-диэтил 15%

0,6

0,04

0,01

1,2

0,02

буғдой ва арпа дони – рухсат этилмайди

-

7

<1

ГСХ

135.

Центурион,
25,4% к.э.

клетодим

1,2

0,01

0,15

1,5

0,1

пиёз, соя – 0,1; пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

0,1

СХ

136.

Цефат,
25% к.э.

квинклорак

0,96

0,03

0,05

1,5

0,7

гуруч – 0,01

200

10

<1

ГХ

137.

Шогун,
10% эм.к.

пропанфи-зафон

0,18

0,001

0,0003

1,0

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

10

0,17

ГСХ

138.

Шолинур
25% сус.к.

квинклорак

0,6

0,05

0,1

5

1,15

гуруч – 0,05

150

10

<1

ГСХ

139.

Шолипур

пропанил дихлорпро-пионамид

1,26

0,1

0,03

1,7

0,75

гуруч – 0,3 мг/кг

300

7

<1

ГС

140.

Эверест,
70% с.д.г.

флукарба-зон натрия

1,5

1,0

0,6

4,0

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

141.

Эвито Плюс
50% эм.к.

пендаметалин

0,16

0,05

0,01

0,5

1,15

пиёз – 0,1; сабзи – 0,05; картошка – 0,1; пахта ёғи - рухсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ,
СХ

142.

Экстрим,
75% қ.о.сус.

трибену-ронметил

6,0

0,01

0,15

2,0

1,15

ғалла дони – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

143.

Энтогарт,
50% сус.к.

прометрин

0,3

0,04

0,02

3,0

0,15

пахта ёғи – рух-сат этилмайди

100

5

<1

ГСХ

144.

Энтоглифос,
50% с.э.

глифосат

6,0

0,02

0,04

4,0

0,5

узум – 0,1

100

3

<1

ЮҚХ

145.

Энтопик,
8% эм.к.

клодинафоп-пропаргил, 80 г/л + ан-тидот (клоквинтоцет-метил)

0,54

0,01

0,07

1,5

0,1

буғдой – рухсат этил-майди

100

5

-

-

146.

Энто-ране экст-ра, 40% эм.к.

флурокси-пир

0,72

0,01

0,1

2,0

0,1

буғдой – 0,01

200

7

<1

ГХ,
ЮҚЭХ

147.

Энторис,
100 г/л эм.к.

цигамефоп-бутил

0,6

0,03

0,04

4,0

0,15

гуруч – рухсат этилмайди

200

10

<1

ГСХ

148.

Энтостар Плюс, 75% с.э.г.

трибенурон-метил + тифенсульфу-ронметил

6,0

0,01

0,15

2,0

0,09

ғалла дони – рухсат этилмайди

100

5

<1

ГСХ

149.

Энтус,
25% қ.о.сус.

римсульфу-рон

3,6

0,01

0,02

5,0

0,06

маккажўхори – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

150.

Эссек супер
10,4% н.кук.

галоксифоп-R-метил

0,06

0,1

0,01

1,0

0,15

пахта ёғи, қанд лавлаги, олма, узум, помидор, картошка – рухсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ

151.

Эстамп,
33% эм.к.

пендимета-лин

0,3

0,05

0,1

2,0

0,3

пахта ёғи – рухсат этил-майди; пиёз – 0,01

200

10

<1

ГСХ

152.

Этоксилин

этоксиэтил-хлорацета-нилид

0,66

0,05

0,002

1,5

руҳсат этил-майди

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

15

0,52

ГСХ

 

Дефолиантлар ва десикантлар

1.

АТИ-72

амидохлор-этилфосфо-нат

0,6

0,4

0,1

1,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ЮҚ

2.

Геметрел

амидохлор-этилфосфо-нат

0,17

0,1

0,05

5,0

0,9

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ

3.

ГМТ-20

геметрел + ципермет-рин

3,6

3,0

0,15

2,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

4.

ДРЕФ

О,О`-ди (2 роданэтил),
2-роданэ-тилфосфонат

1,2

0,24

0,1

1,8

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

<1

ГХ

5.

Дропп,
50% н.кук.

тидиазурон

2,58

2,0

0,5

1,0

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

12

<1

ГСХ

6.

Дропп-Ультра,
18% м.сус.к.

тидиазурон

2,4

2,0

0,5

1,0

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

12

<1

ГСХ

7.

Зиёд

тиазоли-ламмоний
2-хлорэтил-фосфонат

2,2

0,7

0,02

3,0

0,16

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

7

0,9

ГСХ

8.

ИТИ-76

хлорэтил-фосфонат

3,6

0,4

0,2

2,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГХ

9.

Магний хлорати,
60% э.кук.

магний хлорати

0,1

0,7

0,3

2,0

1,0

пахта ёғи – рухсат этил-майди;
гуруч – 0,4

200

12

<1

ФМ

10.

МГТ-14,
кук.

N,N1-ди (хло-рацил), ди (о-толил) дими-дохлорме-тилтиофос-фонат

1,7

1,0

0,2

2,7

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚХ

11.

Мезон,
53% суюқ.

тиазоли-ламмоний
2-хлорэтил-фосфонат

0,1

5,0

0,08

5,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

12.

ММ-57

производ-ные фосфо-новой ки-слоты

1,7

1,0

0,2

2,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ, ЮҚ

13.

N,N`-дихлорацил N,N`-ди-о-толил-хлорметил фос-фонат

N,N`-ди-хлорацил N,N`-ди (о-толил-хлорметил фосфонат)

1,68

0,2

0,06

1,0

0,39

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

7

<1

ГХ

14.

N,N1-ди (о-толил), N,N1-ди (трихлор-ацетил) диами-дохлорметил

N,N1-ди (о-толил), N,N1-ди (трихлор-ацетил) диа-мидохлор-метил

0,6

0,4

0,1

2,4

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ЮҚХ

15.

О-(2 хлорэетил) N-фениламидо
2 хлорэтилфос-фонат

гексамите-лен-тетра-аммоний-2 хлорэтилфосфонат;
2 тиазоли-ламмоний
2 хлорэтил-фосфонат

1,5

1,0

0,1

2,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

16.

О-о-ди (2 хлор-этил), 2-родан-этилфосфонат

о-о-ди (2 хлорэтил),
2-роданэтил-фосфонат

1,2

0,3

0,2

3,2

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГХ

17.

Оптим-2 (ММ-55),
70% пс.

фенилам-моний 2-хлорэтил-фосфонат

3,0

0,4

0,5

5,0

1,0

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГХ

18.

Полидеф,
18%

хлорат магния

6,0

3,0

0,4

4,0

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

<1

ЮҚХ

19.

Реглон-Супер,
15% с.э.

дикват-дибромид

0,48

0,02

0,001

0,05

0,2

нўхат – 0,05; маккажўхори – 0,1; гўшт – 0,01; картошка – 0,2

 

100

8

0,37

ФМ

20.

Самара,
70%

комплексная соль дикар-бомидохло-рат натрия (ДКХН) и диацетат моноэтаноламмония (ДАМЭА)

3,0

0,4

0,5

5,0

0,9

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

5

<1

ЮҚХ

21.

Самара Супер,
68,3% с.э.

глифосат

3,0

0,4

0,5

5,0

0,9

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

<1

-

22.

Саховат,
45% с.э.к.

хлорат магния + карбамид

0,26

10

0,1

10,0

0,7

пахта ёғи – рухсат этил-майди

150

5

0,58

СФ

23.

СДД

хлорат магния гексагидрат

6,0

3,0

0,3

4,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

<1

ЮҚХ

24.

Сиҳат,
70,5% э.кук.

Трикарбо-мидохлорат натрия

22,0

10,0

0,1

10,0

0,16

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

0,6

ФМ

25.

Суюқ магний хлоратли дефолиант
(суюқ МХД)

хлорат магния

0,17

15,0

0,3

5,0

0,9

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

7

0,96

ФМ

26.

ТИ-76

гексамите-лен-тетра-аммоний-2 хлорэтилфосфонат;
2 тиазоли-ламмоний 2 хлорэтил-фосфонат

3,6

0,4

0,2

2,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

27.

УзДЕФ-И

дикарбоми-дохлорат магния

2,4

2,0

0,4

4,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

28.

УзДЕФ-К

дикарбоми-дохлорат магния и этанол

1,8

2,0

0,2

2,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

29.

Фандеф

хлорат ка-лия, хлорат магния

4,8

3,5

0,2

3,3

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

3

<1

ЮҚХ

30.

Фандеф-Аъло

хлорат ка-лия, хлорат магния, этилацетат, этанол

3,36

1,5

0,2

2,5

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ЮҚХ

31.

Фосфацил

N,N`-ди-хлорацетил N,N`-ди-о-(толил) диа-мидо хлор-метил фос-фонат

0,6

1,0

0,03

1,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

32.

Ҳаёт

диакватет-ракарбо-мидохлорат кальция

0,30

0,2

0,2

10,0

0,16

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

5

0,34

ФМ

33.

Харвейд, 25 F,
250 г/л

диметипин

0,1

0,0002

0,05

0,5

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

10

0,61

ГСХ

34.

Хлорат магния

хлорат магния, гексагидрат

6,0

0,7

0,3

2,0

1,0

озиқ-овқат маҳсулотлари – 0,4, пахта ёғи – рухсат этилмайди

200

12-20

1

-

35.

Хлорат-хлорид кальция

хлорат-хлорид кальция

0,2

2,0

0,2

2,5

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

6

<1

ФМ

36.

ХМД-И-1,
суюқ.

хлорат маг-ния, ацето-миприд

2,4

1,3

0,2

3,0

0,35

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГС, ЮҚХ

 

Ўсимликлар ўсишини бошқарувчи препаратлар

1.

Аскорбатхитозан

хитозан

4,0

1,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи, сабзавотлар – рухсат этил-майди

50

3

<1

ЮҚЭХ

2.

Вымпел

полиэтиле-ноксид, гу-мат натрия

14,0

3,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи, гу-руч – рухсат этилмайди

50

3

<1

-

3.

Вэн Цзя Пай,
98% кр.кук.

мепикват хлорид

1,2

1,3

0,05

1,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

4.

Гумми-20

гумин мод-далар, фолил кислотаси, азот, фос-фор, калий, микроэле-ментлар ке-либ чиқиши табиатга хос

14,0

0,3

0,1

7,0

-

-

-

-

<1

ГСХ

5.

Gumi-Green
суюқ.

гуминовые кислоты

14,0

3,0

0,1

10,0

1,15

пахта ёғи, ғалла дони – рухсат этил-майди

50

3

<1

ЮҚХ

6.

Gumimax

гуминовые кислоты

14,0

0,3

0,1

7,0

-

пахта ёғи, ғалла дони, картошка – рухсат этил-майди

-

-

-

-

7.

Д 4-2,
4% кук.

табиий оқсил ва пептидлар

1,8

1,8

0,05

4,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

<1

ЭФ

8.

Ёр малхами

азотобактер

0,39

16,0

0,1

0,1

1,0

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

<1

Б

9.

Зеребра Агро ВР

коллоидное серебро + полигекса-метиленбигуанид гидро-хлорид

0,36

0,03

0,01

0,5

0,15

олма, картош-ка, помидор – 0,01, пахта ёғи, буғдой – рухсат этил-майди

200

7

   

10.

Кампозан-М

этефон

0,78

0,6

0,04

2,5

1,15

ғалла дони – 0,5; пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

0,9

ГХ

11.

Карбоксиметил-хитозан

карбокси-метилхито-зан

4,0

1,0

0,1

7,0

1,15

сабзавотлар – руҳсат этил-майди

50

3

<1

ЮҚЭХ

12.

КГМУ

гуммоты
натрия

14,0

3,0

0,1

7,0

руҳсат этил-майди

пахта ёғи, ғалла дони, бодринг, по-мидор – рух-сат этилмайди

-

-

-

-

13.

Кетостим

бензилке-тондикарбон кислотлар-нинг натрий-ли тузи

0,3

0,05

0,02

2,0

0,9

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

1

0,1

ГСХ

14.

Корнвиннер,
30% суюқ.

этефон + диэтилами-ноэтил гек-санат

1,7

1,0

0,2

2,5

1,15

жўхори – рухсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

15.

Лагопушер 3 HF микс

гумин ки-слоталари фульвокис-лоталари + микроэле-ментлар

14,0

0,3

0,1

7,0

-

пахта ёғи, олма, бодринг, помидор – рухсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

16.

Лингумат марки БМ 20%, с.э.

гумин ки-слоталари

14,0

3,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи, гуруч – руҳсат этилмайди

50

3

<1

ЮҚХ

17.

Максимум,
3,6% с.э.

6-ВА бензи-ладенин ГА7 + ГА4 (гиберрел-лил кисло-таси)

4,8

1,0

0,5

3,0

1,15

олма – рухсат этилмайди

100

3

<1

ГХ,
ЮҚ

18.

Мовий,
50% с.э.

фосфат этаноламид

6,0

0,1

0,4

4,0

1,1

пахта ёғи – рухсат этил-майди; буғдой – 0,1; картош-ка – 0,5; карам – 1,0; томат – 0,5

200

7

<1

ФМ

19.

Моресупер

хитозан

4,08

1,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

20.

Морфонол

N, N-ди (бетаокси-этил) мор-фолипий

5,4

0,3

0,02

2,0

0,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

300

3

0,89

ЮҚХ

21.

Навруз,
10% с.эм.

тритерпен кислоталани табиий ара-лашмаси

4,8

0,2

0,2

4,0

1,15

пахта ёғи, буғдой – рух-сат этилмайди

100

3

<1

ФМ, ГС

22.

Нажот

моно- и ди- аммоний 2- хлорэтил-фосфонат

0,11

3,0

0,02

2,5

0,84

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

3

0,5

ГСХ

23.

Нитролин,
10% и.с.э.

сополимер акрилнит-рила метак-риловой и итаколовой кислот

0,6

6,0

0,3

10,0

0

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

1

0,2

ГСХ

24.

Оберег Ъ

арахидоно-вая кислота

2,6

2,0

0,5

10,0

1,15

помидор, бодринг, ғалла дони, пахта ёғи – рухсат этилмайди

200

5

<1

ГХ

25.

Пикс,
5% с.э.

меликват-хлорид

1,0

2,0

0,05

5,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

0,7

ФМ

26.

Преп
720 г/л с.э.

этефон

4,5

0,01

0,15

3,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

0,7

ГСХ

27.

Пуннен,
35% с.э.

-

0,2

4,8

0,7

6,8

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

5

0,77

ФМ

28.

Ривож

ацетат мо-ноэтано-лоамин

1,6

1,0

0,05

1,2

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

29.

Рослин

-

4,0

1,0

0,7

11,0

0,5

ҳамма озиқ-овқат маҳсу-лотлари – рухсат этил-майди

100

2

<1

СФ

30.

Рутсупер

индолил-ёғли кис-лотаси (ин-долилбути-рицацид)

2,4

1,5

0,5

5,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

31.

Сагхлам,
120 г/л суюқ.

эркин ами-нокислота-си, микро-элементлар (Fe, Zn, Vn, B)

8,0

4,0

0,7

6,8

-

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

3

<1

ГСХ

32.

Стимулятор-Т

1-4/3,5 дийод-4-окси-фе-нокси/3,5-дийод-фе-нилаланин

1,5

0,2

0,03

0,3

руҳсат этил-майди

ҳамма озиқ-овқат маҳсу-лотлари – рухсат этил-майди

50

5

<1

СФ

33.

Супер Стар,
98% э.кук.

мепикват хлорид

1,2

1,3

0,05

1,12

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

34.

Т-86,
кр.кук.

сукцинато-диаквадини-катинамид кобальт дигидрат

0,45

5,0

0,06

0,5

0,92

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

1

<1

ФМ

35.

ТЖ-85,
кук.

акво диацето П-оксиметил-мочевины цинкгидрат

1,2

1,0

0,09

4,0

0,69

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

5

<1

ФМ

36.

Томатон

4 - хлорфе-ноксиуксус-ная кислота

3,6

7,0

0,6

10,0

0,4

помидор – 0,01

200

5

<1

-

37.

Уз Преп,
72% с.э.

этефон-2 хлорэтил-фосфоно-вая кислота

4,6

0,01

0,1

2,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

-

38.

Узхитан

хитозан

4,08

1,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

ГС

39.

Устикс,
5% с.э.

N,N-диме-тил-пипери-динил хлорид

1,2

1,3

0,02

2,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

0,97

ФМ

40.

Учкун

альфа-то-коферол 1% + полипре-нил спирт-лар 50%

0,8

0,01

0,1

10,0

1,23

руҳсат этил-майди

50

1

<1

ЮҚХ

41.

Фавихол

N-этокси-этиламмоний хлорид

0,36

0,6

0,01

0,1

0,62

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

3

0,75

ЮҚХ

42.

Фиксатор,
5% с.э.

альфа наф-тилуксусная кислота

3,0

1,0

0,2

4,0

1,15

олма – рухсат этилмайди

100

3

<1

СФ

43.

Фитомаг, П

1-метил-циклопропен

8,0

-

-

-

-

олма – 0,01

-

-

-

-

44.

Финиш,
54% эм.к.

этефон + цикланилид

5,2

0,8

0,05

0,3

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

0,57

ГСХ

45.

Фук,
25% эм.к.

флуметра-лин

1,2

0,01

0,5

2,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

-

46.

Фук,
25% сус.к.

флуметра-лин

1,2

0,01

0,5

2,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

5

<1

-

47.

Химоя-С

-

6,0

0,1

0,07

5,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚХ

48.

Хосилен Плюс
1% с.э.к.

форхлорфенурон

6,0

1,0

0,1

12,0

1,5

бодринг, помидор, узум, пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

7

0,1

-

49.

Хосилен 20% табл.

гиббереллин кисло-таси

6,0

10,0

0,1

20,0

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

7

0,1

ЮҚЭХ

50.

Це Це Це 750

хлормекват-хлорид

1,2

0,05

0,04

0,8

0,1

ғалла дони – 0,01

100

5

<1

ГХ

51.

Эмистим,
60% с.э.с.

гибберелин

6,0

10,0

0,1

20,0

0,5

пахта ёғи – рухсат этил-майди

50

7

0,1

ЮҚЭХ

52.

Энто-Жеан

мепикват-хлорид

1,2

1,3

0,05

1,12

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГХ

 

Нематацидлар

1.

Вайомил
24% с.э.к.

оксамил

0,017

0,01

0,001

0,02

0,1

помидор – 0,1

-

3

-

ГХ

2.

Мокап,
10% г

этопрофос

1,8

0,01

0,05

0,2

0,3

сабзавотлар – 0,02

100

10

0,3

ГХ

3.

Нематорин,
10 г

фистиазот

0,072

0,01

0,03

0,1

0,37

сабзавотлар – 0,01

200

5

<1

-

 

Феромонлар

1.

Армигаль,
2 мг

цис-П-гекса-деценаль

0,36

лозим эмас

2,0

Гигиеник нормативлар ва регламентларни ишлаб чиқаришда лозим эмас

ГСХ

2.

Стирруп – М,
1,76% с.к.

форнисол + неролидол

0,05

3,0

0,4

4,0

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

қўлланилади-ган акари-цидга

 

<1

ГХ

 

Омбор зараркунандаларига қарши курашда қўлланиладиган препаратлар

1.

Актелик,
50% эм.к.

пиримифос-метил

0,4

0,01

0,01

2,0

0,5

рухсат этил-майди

100

7

<1

ГСХ

2.

Альфос,
56% табл.

фосфид алюминия

-

-

0,1

-

-

дон – 0,05; ун, ёрмалар, мева қоқилари, ён-ғоқлар, зира-вор – 0,01

-

5

-

ГСХИ

3.

Квикфос,
56% табл.

фосфид водорода

0,6

0,6

0,01

0,3

0,16

ғалла – 0,05

200

14

<1

КМ

4.

Метабром 980,
98% тех.с.газ.

бромистый метил

2,4

0,2

0,1

1,0

0,9

сабзавотлар – 1-2 мг/кг; мева қоқилари – 0,5 мг/кг; дон – 0,5 мг/кг

200

≥21

<1

ГСХ

5.

Fosfinal,
560%

фосфид алюминия

0,012

0,01

0,00001

0,0015

-

озиқ-овқат маҳсулотлари – рухсат этил-майди

200

2 – 5 – 20 омбор-хона-лар ва ишлов бери-лаётган объект-ни юк билан таъмин-ланишга боғлиқ

<1

ГСХ,
ФМ

6.

Fosfinmag,
660%

магний фосфид + фосфид

0,012

0,01

0,00001

0,002

-

озиқ-овқат маҳсулотлари – рухсат этил-майди

200

3 – 15

<1

СГ

7.

Целфос,
1 кг ида 560 г

фосфид алюминия

0,006

0,006

0,005

0,2

0,37

ғаллани экинлари – рухсат этил-майди

300

10 – 14

<1

ГХ

 

Родентицидлар

1.

Шторм

флокума-фен

0,024

0,02

0,002

0,02

1,15

пахта ёғи – рухсат этил-майди

100

10

<1

ГХ

ҚИСҚАРТИРИЛГАН СЎЗЛАР ВА ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР

1 кг ида 560 г

560 г/кг табл.

и.с.э.

ишқорли сувли эритма

- в.щ.р.

водно-щелочной раствор

к., кук.

кукун

- п.

порошок

кр.кук.

кристали кукун

- кр.п.

кристаллический порошок

м.с.

мойли суспензия

- м.с.

масляная суспензия

м.сус.к.

мойли суспензия концентрати

- м.с.к.

масляно-суспензионный концентрат

н.кук.

намланувчи кукун

- с.п.

смачивающийся порошок

о.п.с.

оқувчан паста

- т.пс.

текучая паста

п.пр.ш.

полимер препаратив шакл

- п.п.ф.

полимерная препаративная форма

пс.

паста

- пс.

паста

с.д.г.

сувли дисперсияланувчи гранулалар

- в.д.г.

водно-диспергируемые гранулы

с.к.

суюқ концентрати

- ж.к.

жидкий концентрат

с.т.г.

суютирлаган техник газ

- т.с.г.

технический сжиженный газ

с.э.

сувли эритма

- в.р.

водный раствор

с.э.г.

сувда эрувчи гранулалар

- в.г.

водораствориемые гранулы

с.г.э.

сувли гликоли эритма

- в.г.р.

водно-гликолиевый раствор

с.э.к.

сувда эрувчи концентрат

- в.к.

водоратсовримый концентрат

с.э.кук.

сувда эрувчи кукун

- в.п., в.р.п.

водорастворимый порошок

с.э.с.

сувда эрувчи суспензия

- в.р.с.

водорастворимая суспензия

с.э.с.

сувда эрувчи суспензия

- в.с.р.

водно-суспензионный раствор

с.э.эм.к.

сувда эрувчи эмульсия концентрати

- в.с.к.

водно-суспензионный концентрат

с.э.м.

сувда эрувчи

- в.э.

водная эмульсия

с.эм.к.

суспензия эмульсия концентрати

- к.э.в.

концентрат эмульсии водорастворимый

сус.к.

суспензия концентрати

- к.с.

концентрат суспензии

сус.к.

суспензия концентрати

- с.к.

суспензионный концентрат

суюқ.

суюқлик

- ж.

жидкий, жидкость

ФЛО

оқувчан суспензия концентрати

- ФЛО

концентрат суспензии

э.

эритма

- р.

раствор

э.кук.

эрувчи кукун

- р.п.

растворимый порошок

эм.к.

эмульсия концентрати

- к.э.

концентрат эмульсии

қ.о.сус.

қуруқ оқувчан суспензия

- с.т.с.

сухая текучая суспензия

АА

атомно-адсорбцион хроматографик

- АА

атомно-адсорбционная хроматография

Б

бактериологик

- Б.

бактериологический

ГС

газ-суюқли

- ГЖ

газо-жидкостная

ГСХ

газ-суюқли хроматография

- ГЖХ

газо-жидкостная хроматография

ГСХИ

газ-суюқли хроматографли индикатор

- ГЖХИ

газо-жидкостный хроматографический индикатор

ГХ

газли хроматография

- ГХ

газовая хроматография

И.

индикаторлар

- И.

индикаторы

КМ

колориметрик

- КМ

колориметрический

КХ

кўтарилувчи хроматография

- ВСХ

восходящая хроматография

МКБ

микробиологик

- МКБ

микробиологический

НА

нефелометрик анализ

- НФМ

нефелометрический метод

СГ

спектрографик

- СГ

спектрографический

СФ

спектрофотометр

- СФ

спектро-фотометрический

СХ

суюқли хроматография

- ЖХ

жидкостная хроматография

титр.

титрланувчи

- титр.

титровальный

ФК

фотоколорометрик

- ФК

фотоколометрический

ФМ

фотометр

- ФМ

фотометрический

ФТ

фотоколорометрик

- ФТ

фотоколометрический

ЭФ

электрофорез

- ЭФ

электрофорез

ЮҚ

юқа қаватли

- ТХ

тонкослойная хроматография

ЮҚХ

юқа қаватли хроматография

- ТСХ

тонкослойная хроматография

ЮҚЭХ

юқорига кўтаририлувчи электролиз-суюқли хроматография

- ВЭЖХ

восходящая электролизно-жидкостная хроматография

ҚСУ

қатарига суюлтириш усум

- МСР

метод серийного разведения


СанҚваН № 0343-17
2107
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech