Низомлар

10296
Распечатать
11 Май 2017

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штат жадвалларини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги

Ўзбекистон Республикаси

Адлия вазирлигида

2014 йил 15 декабрда 2634-сон

билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикаси

молия вазирининг

2014 йил 14 ноябрдаги

74-сон буйруғига

ИЛОВА

 

Бюджет ташкилотлари ва бюджет

маблағлари олувчиларнинг харажатлар

сметаси ва штат жадвалларини тузиш, тасдиқлаш

ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги

НИЗОМ

Муқаддима

1-боб. Умумий қоидалар

2-боб. Харажатлар сметаси ва штат жадвалларини тузиш ва тасдиқлаш

3-боб. Вақтинчалик харажатлар сметаларини тузиш ва тасдиқлаш

4-боб. Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича даромадлар ва харажатлар сметаларини тузиш ва тасдиқлаш

5-боб. Бюджет маблағларини тақсимловчилар томонидан уларнинг бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметалари, даромадлар ва харажатлар сметалари ҳамда штат жадвалларини рўйхатдан ўтказиш

6-боб. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳамда ҳудудий молия органларида бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметасини, даромадлар ва харажатлар сметасини ва штат жадвалларини, шунингдек бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг жамланма харажатлар сметаси, жамланма даромадлар ва харажатлар сметасини ва жамланма штат жадвалларини рўйхатдан ўтказиш

7-боб. Бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси, штат жадвалларига, шунингдек бюджет маблағларини тақсимловчининг жамланма харажатлар сметаси, жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси ҳамда жамланма штат жадвалларига ўзгартиришлар киритиш

8-боб. Назорат ва жавобгарлик

1-илова. Харажатлар сметаси

1а-илова. Харажатлар сметаси

2-илова. Капитал қурилишлар бўйича харажатлар сметаси

3-илова. Штат жадвали

4-илова. Вақтинчалик харажатлар сметаси

5-илова. Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлар бўйича даромадлар ва харажатлар сметаси

6-илова. Рўйхатдан ўтказиш карточкаси

7-илова. Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг рўйхатга олинган (жамланма) харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадвалларини ҳисобга олиш журнали

8-илова. Жамланма харажатлар сметаси

9-илова. Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси

10-илова. Жамланма штат жадвали

11-илова. Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси

12-илова. 17-шакл. Бюджетдан ажратиладиган маблағлар миқдорига ўзгартиришлар ҳақида маълумотнома-билдиришнома

13-илова. 18-шакл. Бюджетдан ажратиладиган маблағлар миқдорига ўзгартиришлар ҳақида маълумотнома-билдиришнома

14-илова. Харажатлар сметасидаги ўзгартиришлар рўйхати

14а-илова. Харажатлар сметасидаги ўзгартиришлар рўйхати

15-илова. Штат жадвалидаги ўзгартиришлар рўйхати

Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан молиялаштириладиган бюджет ташкилоти ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штат жадвалларини, даромадлар ва харажатлар сметаларини, вақтинчалик харажатлар сметаларини, шунингдек бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг жамланма харажатлар сметаси ҳамда штат жадвалларини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартибини белгилайди.

1-БОБ. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Бюджет ташкилоти ва бюджет маблағлари олувчиларнинг Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ҳисобидан харажатлари бюджетдан ажратиладиган маблағлар доирасида ва уларнинг харажатлар сметаларида кўрсатилган мақсадларда амалга оширилади.

2. Бюджет ташкилотлари харажатларни қоплаш учун бюджетдан ажратиладиган маблағлардан ташқари бошқа даромад манбалари мавжуд бўлганда, мазкур кўрсатилган маблағлар бўйича ҳам даромадлар ва харажатлар сметаларини тузади.

3. Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар харажатлар сметаларини, даромадлар ва харажатлар сметаларини, шунингдек штат жадвалларини норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида мустақил равишда тузадилар.

4. Харажатлар сметалари, даромадлар ва харажатлар сметалари, штат жадваллари, шунингдек жамланма харажатлар сметалари ва штат жадваллари бир молия йили муддатига, мавсумий ёки йил мобайнида тузилган ташкилотлар бўйича эса, уларнинг мазкур молия йилидаги фаолият кўрсатиш даврига тузилади ва амал қилади.

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлари бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда вақтинчалик харажатлар сметаси асосида амалга оширилади.

5. Харажатлар сметаларини, даромадлар ва харажатлар сметаларини тузишда меҳнатга ҳақ тўлаш миқдорлари ва шартлари, товарлар (ишлар, хизматлар) учун нарх ва тарифлар:

барча ташкилотлар (мавсумий ёки молия йили мобайнида янгидан тузилаётган ташкилотлардан ташқари) бўйича - мазкур сметалар тузилаётган молия йилининг 1 январида амалда бўлган шартларда;

мавсумий ёки молия йили мобайнида янгидан тузилаётган ташкилотлар бўйича - мазкур ташкилот фаолият кўрсатиши бошланган ойнинг биринчи санаси ҳолатига кўра ҳисобга олинади.

6. Бюджет тизими бюджетлари ижроси жараёнида юзага келадиган барча қўшимча харажатларга бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаларига бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатларида ва мазкур Низомда белгиланган тартибда тегишли ўзгартиришлар киритилади.

7. Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларининг харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси, вақтинчалик харажатлар сметалари, бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг жамланма харажатлар сметаси минг сўмда тузилади.

Бюджет ташкилотларининг штат жадваллари ва бюджет маблағларини тақсимловчиларининг жамланма штат жадваллари сўмда тузилади.

2-БОБ. ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ ВА ШТАТ

ЖАДВАЛЛАРИНИ ТУЗИШ ВА ТАСДИҚЛАШ

1-§. Харажатлар сметасини тузиш ва тасдиқлаш

2-§. Штат жадвалларини тузиш ва тасдиқлаш

1-§. Харажатлар сметасини тузиш ва тасдиқлаш

8. Харажатлар сметаси бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилари томонидан мазкур Низомнинг 1-иловасига мувофиқ шаклда тузилади.

Молия органлари ва бюджет маблағларини тақсимловчилар бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаларига доир ҳисоб-китобларни талаб қилишга ҳақлидир.

Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг ҳар бир дипломатик муассасалари бўйича харажатлар сметаси хорижий ва миллий валюталарда ҳар бир дипломатик муассаса бўйича алоҳида мазкур Низомнинг 1а-иловасига мувофиқ шаклда тузилади.

9. Харажатлар сметаси бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар томонидан уларга тегишли молия йили учун етказилган бюджетдан ажратиладиган маблағлар ҳажми доирасида тузилади.

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларга тегишли молия йили учун бюджетдан ажратиладиган маблағлар ҳажмини етказиш тегишли молия органлари ёки бюджет маблағларини тақсимловчилари томонидан бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда амалга оширилади.

Бюджет маблағларини тақсимловчиларга тегишли молия йили учун бюджетдан ажратиладиган маблағлар ҳажмини етказиш Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда амалга оширилади.

10. Харажатлар сметасини тузиш бўйича ишларни ташкил этиш давомида Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идоралари, тегишли ҳокимиятларнинг бошқарма ва бўлимлари ўзларига бўйсунувчи ташкилотларга бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ва молия органининг мазкур масала бўйича кўрсатмаларидан келиб чиқиб, келгуси йил учун сметаларни тузиш тартиби ва муддатлари тўғрисида кўрсатмалар беради.

Бунинг учун Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идоралари, тегишли ҳокимиятларнинг бошқарма ва бўлимлари бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг раҳбарлари ҳамда тегишли ходимларининг кенгашини чақирадилар ва харажатлар сметасини тузиш тартиби ва муддатлари тўғрисида йўл-йўриқлар кўрсатадилар, уларга ташкилотларнинг харажатлар сметасини тузиш тартиби масалалари бўйича қонун ҳужжатлари талабларини тушунтирадилар, бюджет маблағлари бўйича харажатлар сметаси ҳисоб-китобларининг қонун ҳужжатларига мувофиқ келиши мажбурийлиги, харажат қилишда смета-штат интизомига ва тежамкорлик режимига риоя қилиш ҳақида кўрсатмалар берадилар, шунингдек харажатлар сметасини тузиш ҳамда бланкаларни тўлдириш техникаси масалалари бўйича йўл-йўриқлар кўрсатадилар.

Бир вақтнинг ўзида бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларга келгуси йил учун иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш дастурларига мувофиқ асосий кўрсаткичларни (синфлар, ўқувчилар, болалар, шифохоналарда жой-кунлар, бола-кунлар сони ва бошқалар) ёзма равишда хабар қиладилар.

11. Харажатлар сметаси бўйича харажатларни ҳисоблаб чиқариш иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастурлари кўрсаткичларига ва тежамкорликнинг қатъий режимини ҳисобга олган ҳолда маблағларга бўлган эҳтиёжга мувофиқ амалга оширилиши лозим.

12. Харажатларни ҳисоблаб чиқаришда қуйидагиларга амал қилиниши зарур:

белгиланган тартибда тасдиқланган ижтимоий ва иқтисодий ривожлантириш дастурларига;

давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан уларга тақдим этилган бюджет соҳасидаги ваколатлари доирасида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга;

белгиланган тартибда тасдиқланган бюджет ташкилотлари харажатларининг нормативларига;

товар ва хизматларнинг давлат томонидан тартибга солинадиган нархлари ва тарифларига.

Жумладан:

харажатлар сметасига иш ҳақи учун бюджетдан ажратиладиган маблағлар қонун ҳужжатлари билан белгиланган лавозим маошлари ва базавий меҳнатга ҳақ тўлаш ставкалари, уларга қўшимча ҳақ тўлаш ва устамалар ҳамда амалдаги намунавий штатлар ва штат нормативларига риоя этилган ҳолда киритилади. Ишбай шаклида бажариладиган ишлар учун иш ҳақи, молия йилига харажатлар сметасида назарда тутилган шундай ишларнинг ҳажмидан келиб чиқиб харажатлар сметасига киритилади;

педагог ходимлар иш ҳақи учун бюджетдан ажратиладиган маблағларни аниқлашда қонун ҳужжатларида белгиланган базавий меҳнатга ҳақ тўлаш ставкаларидан, дафтарларни текширганлик, синф раҳбарлиги ва бошқалар учун қўшимча ҳақ тўлашни ҳисобга олган ҳолда ўқув режасига мувофиқ тузилган тарификациялардан келиб чиқилиши лозим;

тиббиёт ходимлари иш ҳақи учун бюджетдан ажратиладиган маблағларни аниқлашда қонун ҳужжатларига мувофиқ базавий меҳнатга ҳақ тўлаш ставкалари ва шартларини ҳисобга олган ҳолда тузилган тарификациялардан келиб чиқилиши лозим;

стипендия харажатлари стипендиялар миқдорлари ва стипендия билан таъминлаш тартибига мувофиқ ҳисобланади;

ягона ижтимоий тўловни тўлаш харажатлари харажатлар сметасига белгиланган ставкалардан ва қонун ҳужжатларига мувофиқ ягона ижтимоий тўлов тўланадиган барча тўлов суммаларидан келиб чиққан ҳолда киритилади;

иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича суғурта мукофотини тўлаш харажатлари харажатлар сметасига қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иш берувчининг барча ходимларининг ўтган йилги иш ҳақининг ҳақиқий харажатларидан келиб чиққан ҳолда киритилади;

хўжалик харажатлари, жумладан, коммунал хизматлар учун харажатлар ҳар бир ташкилотга кўрсатиладиган хизматга белгиланган лимит (жисмоний ҳажмлар) доирасида ҳамда нарх ва тарифларни ҳисобга олган ҳолда ҳисобланади;

телефон ва бошқа телекоммуникация хизматлари харажатлари абонент рақамлари сони ва хизматлар учун тасдиқланган тарифларидан келиб чиқиб ҳисобланади. Бунда, лимитдан ортиқча фойдаланилган алоқа хизматлари, шу жумладан, шаҳарлараро (халқаро) сўзлашувлар учун, Интернет хизматлари ва бошқа алоқа хизматлари харажатлари бюджет ташкилотларининг харажатлар сметасида тегишли молия органлари билан келишилган ҳолда уларнинг фаолият хусусиятларидан ва мазкур хизматларга бўлган талабидан (заруриятидан) келиб чиқиб назарда тутилади;

даволаш, болалар ва бошқа ижтимоий соҳа бюджет ташкилотларида овқатланишга кетадиган харажатлар бюджет ташкилотларининг ҳар бир тури учун тасдиқланган овқатланиш кунининг натурал меъёрларидан ва ўртача йиллик сонидан келиб чиқиб ҳисобланади;

дори-дармонларга кетадиган харажатлар кунига бир беморга ҳисобланган дори-дармонлар меъёрига қараб белгиланади;

ижтимоий-маданий ташкилотларнинг айрим гуруҳи учун кийим-кечак, пойабзал, чойшаб, кўрпа-тўшак анжомлари ва бошқа юмшоқ анжомлар сотиб олишга кетадиган харажатлар мавжуд моддий таъминотнинг меъёрлари асосида ажратилган маблағлар доирасида ҳисобланади;

сув, ўрмон хўжалиги ва бошқа ташкилотларни сақлаш харажатлари уларнинг бажараётган иш меъёри ва ҳажмидан келиб чиққан ҳолда аниқланади;

қўриқлаш фаолияти хизматларининг тўлови билан боғлиқ харажатлар мазкур хизматларни етказиб берувчиларнинг тарифларига мувофиқ аниқланади;

ташкилотларнинг бинолар, иншоотлар, транспорт воситаларидан фойдаланиш, бинолар ва транспорт воситалари, шунингдек бошқа мулк ижараси билан боғлиқ харажатлари қонун ҳужжатларида белгиланган харажатлар меъёри, лимитлар ва натурал кўрсаткичлардан келиб чиқиб аниқланади;

хизмат сафарларига харажатлар ташкилотларнинг олдига қўйилган вазифаларидан, шунингдек қонун ҳужжатларида белгиланган меъёрлардан келиб чиққан ҳолда аниқланади;

эпизоотик касалликларга қарши тадбирлар ва қишлоқ хўжалиги зараркунандаларига (чигирткалар, тут парвонаси ва бошқалар) қарши курашиш билан боғлиқ харажатлар прогноз иш ҳажмлари ва кимёвий препаратларга бўлган эҳтиёжлар, шунингдек бажариладиган иш турларидан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Бюджет тизими бюджетлари харажатларининг иқтисодий таснифи бўйича бошқа харажатларни аниқлашда ўзгача кўрсаткичлар ва услублар қўлланиши мумкин, уларнинг асосланганлиги харажатлар сметасини рўйхатдан ўтказувчи тегишли бюджет маблағларини тақсимловчилар ва молия органлари томонидан текширилади.

13. Юридик шахс мақомига эга бўлмаган ва/ёки тегишли давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари (бош бўлинма сифатида белгиланган) ҳузуридаги бухгалтериялар томонидан хизмат кўрсатилаётган ташкилотлар бўйича қуйидаги алоҳида ҳолларда бўлимлар ва кичик бўлимлар (ташкилотлар тури) кесимида харажатлар сметаси тузилиши ва тасдиқланиши мумкин:

бир турдаги кичик ташкилотлар бўйича - ветеринар участкалар ва пунктлар ҳамда бошқа кичик ташкилотлар бўйича;

бир турдаги йирик ташкилотлар бўйича, агар уларга хўжалик хизматларини кўрсатиш хўжалик хизматларни кўрсатувчи махсус гуруҳлар орқали марказлаштирилган ҳолда амалга оширилса;

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари бўйича;

озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод бўлган шахсларнинг ижтимоий мослашув марказлари ҳамда вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари бўйича.

14. Мазкур Низомнинг 13-бандида кўрсатилган ташкилотларнинг харажатлар сметаси бўйича бюджетдан ажратиладиган маблағларни тақсимловчилари бўлиб харажатлар сметасини тасдиқлаган бош ташкилотларнинг раҳбарлари ҳисобланади.

15. Мазкур Низомнинг 13-бандида кўрсатилган ташкилотларнинг харажатлар сметаси, хизмат кўрсатиладиган ташкилотларнинг раҳбарларидан олинган буюртмалар асосида ҳамда марказлаштирилган бухгалтерияда мавжуд бўлган ҳисоб ва ҳисобот, шунингдек иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш кўрсаткичларига мувофиқ марказлаштирилган бухгалтерия томонидан тузилади.

Харажатлар сметасини тузиш учун буюртмалар ҳокимиятларнинг тегишли бошқарма ва бўлимлари томонидан белгиланган шакллар ёки кўрсаткичлар рўйхати бўйича харажатларнинг гуруҳлари ва иловалари бўйича, шунингдек харажатлар сметаларига доир ҳисоб-китобларни илова қилган ҳолда ташкилотлар томонидан тақдим қилинади.

16. Буюртмаларда қуйидаги маълумотлар кўрсатилади:

иситиш, ёритиш, сув таъминоти харажатларини ҳисоблаш учун зарур натурал кўрсаткичлар;

сотиб олиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар ва жиҳозлар рўйхати;

капитал ва жорий таъмирлаш учун асосий ишлар рўйхати;

ўрмон хўжалиги ташкилотлари томонидан бажариладиган ишлар ҳажми;

қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланган кадастр юритиш ва бошқа кўрсаткичлар ҳисоби бўйича ишлар ҳажми;

бино ва иншоотларни капитал таъмирлаш бўйича манзилли рўйхатга киритиш учун асосланган ҳисоб-китоблар;

бюджетдан ажратиладиган маблағларни ажратишни асослаш учун бошқа зарур ҳисоб-китоблар.

Ташкилотлар томонидан тақдим қилинган буюртмалар марказлаштирилган бухгалтериялар томонидан тегишли ташкилотларнинг вакиллари иштирокида олдиндан кўриб чиқилади ҳамда харажатлар сметасини тузишда ҳисобга олинади.

17. Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идоралари, ҳокимиятларнинг бошқармалари ва бўлимлари томонидан марказлаштирилган ҳолда амалга ошириладиган харажатлар бўйича улар томонидан ўзини сақлаш учун харажатлар сметасидан ташқари марказлаштирилган тадбирларга харажатлар сметаси тузилиши мумкин.

Агарда Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идоралари, ҳокимиятларнинг бошқармалари ва бўлимлари томонидан марказлаштирилган ҳолда бир неча тадбирлар (тизимдаги барча ташкилотлар бўйича қўриқлаш хизматини тўлаш, хизмат кийимини сотиб олиш, ягона ахборот-компьютер тизимига хизмат кўрсатиш, семинарлар ўтказиш ва бошқалар) бўйича харажатлар амалга оширилаётганда, харажатлар сметасига ҳар бир марказлаштирилган ҳолда тўланадиган тадбирлар бўйича ҳисоб-китоблар илова қилинади.

18. Келгуси молия йилида очилиши режалаштириладиган бюджет ташкилотлари бўйича харажатлар сметаси тегишли вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар, тегишли ҳокимиятларнинг бошқармалари, бўлимлари томонидан ҳар бир ташкилотга алоҳида, меҳнатга ҳақ тўлаш шартлари ва фаолият кўрсатаётган шунга ўхшаш ташкилотларда мавжуд бўлган харажатларнинг ўртача меъёрларидан келиб чиққан ҳолда тузилади.

Бунда, янги бюджет ташкилотларини сақлаш харажатлари мазкур ташкилотлар фаолиятининг бошланиши мўлжалланаётган муддатлардан келиб чиққан ҳолда ҳисобланади.

19. Давлат илмий-техник дастурларини бажаришга бюджетдан ажратиладиган маблағлар бўйича харажатлар сметаси ижрочи-ташкилотлар бўйича барча илмий-техник лойиҳаларнинг умумий суммасини сметада бюджет тизими бюджетлари иқтисодий харажатлар таснифининг бир сатрида акс эттирган ҳолда тузилади. Бунда харажатлар сметаларига илмий-тадқиқот ишланмаларини бажариш учун иш ҳақи, унга тенглаштирилган тўловлар, иш берувчиларнинг ажратмалари ва бошқа харажатларни ўз ичига олган лойиҳа бўйича барча харажатларни ўзида акс эттирган харажатлар калькуляцияси илова қилинади.

20. Бюджет ташкилоти ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ташкилот раҳбари ёки у ваколат берган шахс томонидан тасдиқланади, тасдиқланган куни кўрсатилган ҳолда уларнинг имзолари ҳамда мазкур сметанинг барча нусхалари ташкилот муҳри изини акс эттириш билан расмийлаштирилади. Бунда ходимлар иш ҳақи жамғармасининг суммасини ажратган ҳолда сметада харажатларнинг умумий суммаси кўрсатилади.

Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг дипломатик муассасалари бўйича харажатлар сметалари Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазири ва молия вазири ёки улар ваколат берган шахслар томонидан тасдиқланади, тасдиқланган куни кўрсатилган ҳолда уларнинг имзолари ҳамда мазкур сметанинг барча нусхалари ташкилот муҳри изини акс эттириш билан расмийлаштирилади. Бунда ходимлар иш ҳақи жамғармасининг суммасини ажратган ҳолда сметада харажатларнинг умумий суммаси кўрсатилади.

Капитал қурилиш объектлари бўйича харажатлар сметалари буюртмачи раҳбари томонидан тасдиқланади, тасдиқланган куни кўрсатилган ҳолда уларнинг имзолари ҳамда мазкур сметанинг барча нусхалари ташкилот муҳри изини акс эттириш билан мазкур Низомнинг 2-иловасига мувофиқ шаклда расмийлаштирилади. Бунда смета бўйича харажатларнинг умумий суммаси кўрсатилади.

21. Давлат илмий-техник дастурларини бажариш учун ижрочи-ташкилотларга йўналтириладиган бюджетдан ажратиладиган маблағлар бўйича харажатлар сметаси улар билан мазкур дастурларга киритилган лойиҳаларни бажаришга бюджет маблағларини тақсимловчи сифатида шартнома тузган тегишли вазирлик, давлат қўмитаси ва идораси раҳбари (у ваколат берган шахс) томонидан тасдиқланади, тасдиқланган куни кўрсатилган ҳолда уларнинг имзолари ҳамда мазкур сметанинг барча нусхалари ташкилот муҳри изини акс эттириш билан расмийлаштирилади. Бунда ходимлар иш ҳақи жамғармасининг суммасини ажратган ҳолда сметада харажатларнинг умумий суммаси кўрсатилади.

22. Харажатлар сметаларини тасдиқлаш жорий молия йилининг 10 мартидан кечиктирмай амалга оширилади. Бунда, бюджет маблағларини тақсимловчи бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар харажатлар сметасини бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан белгиланган муддатларда, бироқ жорий молия йилининг 10 мартидан кечиктирмай тасдиқлайди.

2-§. Штат жадвалларини тузиш ва тасдиқлаш

23. Штат жадвали мазкур Низомнинг 3-иловасига мувофиқ шаклда тузилади.

24. Бюджет ташкилотининг штат жадвалида меҳнатга ҳақ тўлаш шартларида назарда тутилган, бир йилга ҳисоб-китоб қилинган устамалар тўлашга, қўшимча ҳақ тўлаш ва ходимларни моддий рағбатлантиришга йўналтириладиган меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси алоҳида сатрда кўрсатилади, масалан:

қонун ҳужжатларига мувофиқ шакллантириладиган Бюджет ташкилотлари ва муассасаларини моддий рағбатлантириш махсус жамғармаси (тиббиёт муассасалари, барча типдаги умумтаълим мактаблари ва ўрта-махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари бундан мустасно);

мукофотлаш, моддий ёрдам кўрсатиш, кўп йиллик меҳнати учун бир марталик рағбатлантириш учун меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси;

кўп йиллик меҳнати ва махсус унвонларга (малака даражаси, даражали унвон, дипломатик мартаба ва бошқалар) ойлик устамалар ва қўшимча ҳақ тўлашни белгилаш учун меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси;

меҳнат таътилидаги шахсларнинг ўрнини босувчи ходимларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш учун меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси;

Умумтаълим, ўрта-махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларининг директор жамғармаси ва бошқалар.

25. Бюджет ташкилотининг штат жадвалини тасдиқлаш жорий молия йилининг 10 мартидан кечиктирмай амалга оширилади. Бунда, бюджет маблағларини тақсимловчи бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари штат жадвалларини бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан белгиланган, бироқ жорий молия йилининг 10 мартидан кечиктирмай тасдиқлайди.

3-БОБ. ВАҚТИНЧАЛИК ХАРАЖАТЛАР

СМЕТАЛАРИНИ ТУЗИШ ВА ТАСДИҚЛАШ

26. Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар томонидан вақтинчалик харажатлар сметаларини тузиш ва тасдиқлаш мазкур Низомнинг 4-иловасига мувофиқ шаклда кейинги молия йилининг биринчи чорагини ойма-ой бўлган ҳолда амалга оширилади. Бунда, вақтинчалик харажатлар сметасида назарда тутиладиган бюджетдан ажратиладиган маблағлар ўтган молия йилининг охирги чорагидаги бюджетдан ажратиладиган маблағлардан ортиқ бўлмаслиги лозим ҳамда қонун ҳужжатларида белгиланган тадбирларни амалга ошириш учун харажатлар суммасига аниқлаштирилиши мумкин.

Келгуси молия йилининг биринчи чораги учун бюджет ташкилотларининг ва бюджет маблағлари олувчиларнинг вақтинчалик харажатлар сметалари жорий молия йилининг 25 декабригача тузилади ва тасдиқланади.

27. Вақтинчалик харажатлар сметалари харажатлар сметаси тасдиқлангунга қадар амалда бўлади. Бунда, рўйхатдан ўтказиш учун тақдим этилган харажатлар сметасида биринчи чорак учун бюджетдан ажратиладиган маблағлар вақтинчалик харажатлар сметасида назарда тутилган бюджетдан ажратиладиган маблағлардан кам бўлмаслиги керак.

28. Вақтинчалик харажатлар сметаларини тузиш ва тасдиқлаш харажатлар сметаларини тузиш ва тасдиқлаш талабларига мувофиқ тартибда амалга оширилади.

4-БОБ. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ БЮДЖЕТДАН

ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМАЛАРИ БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАР

ВА ХАРАЖАТЛАР СМЕТАЛАРИНИ ТУЗИШ

ВА ТАСДИҚЛАШ

29. Бюджетдан ташқари жамғармаларга эга бўлган бюджет ташкилотлари мазкур Низомнинг 5-иловасига мувофиқ шаклда бюджетдан ташқари жамғармалар бўйича даромадлар ва харажатлар сметасини ҳар йили тузади ва тасдиқлайди. Бунда, бюджетдан ташқари маблағлар тушумлари ва харажатларини режалаштириш бюджет ташкилотлари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланган даромадлар манбаи ва харажатлар йўналишларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

30. Бюджет ташкилотлари қуйидаги бюджетдан ташқари жамғармалар бўйича сметалар тузадилар:

Бюджет ташкилотининг ривожлантириш жамғармаси;

Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси;

вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг бюджетдан ташқари жамғармалари;

бюджет ташкилотларига ундириладиган тўловлар ҳисобидан шакллантириладиган бюджетдан ташқари маблағлар, шу жумладан, ўқувчилар ва тарбияланувчилар давлат мактабгача таълим муассасаларида, умумтаълим мактабларининг куни узайтирилган гуруҳларида, мактаб-интернатларда, олимпия захиралари коллежлари ва бошқа таълим муассасаларида сақлаб турилганлиги учун, ўқувчилар болалар мусиқа ва санъат мактаблари ҳамда мактабдан ташқари таълим муассасаларида таълим олганлиги учун, олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида таълим олганлик учун, стационар даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётганлар таркиби овқатланиши учун ҳамда қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа турдаги тўловлар.

Давлат мактабгача таълим муассасаларида тарбияланувчиларнинг сақлаб турилганлиги учун ундириладиган тўловлар ҳисобидан шакллантириладиган, шунингдек тиббиёт муассасаларида стационар даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётганлар таркиби овқатланиши учун ундириладиган тўловлар ҳисобидан шакллантириладиган бюджетдан ташқари маблағлар бўйича даромадлар ва харажатлар сметаси тузилмайди. Бу маблағлар мазкур муассасаларнинг харажатлар сметасида ҳисобга олинади.

31. Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича даромадлар ва харажатлар сметаларини тузиш ҳамда тасдиқлаш бюджет ташкилотларининг харажатлар сметалари учун белгиланган тартибга ўхшаш тартибда амалга оширилади.

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича даромадлар ва харажатлар сметасида тушумлар манбаини кўрсатган ҳолда бюджетдан ташқари маблағлар тушумларининг ҳажми ва мазкур маблағлардан фойдаланиш йўналишлари қонун ҳужжатлари талабларидан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича даромадлар ва харажатлар сметасининг даромад қисми молия йили бошидаги маблағлар қолдиғи ҳамда даромадларнинг манбалар кесимидаги прогнозидан ташкил топади.

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисобидан ходимлар сони сақлаб турилган тақдирда, бюджетдан ташқари жамғармалар бўйича даромадлар ва харажатлар сметасида кўрсатилган ходимлар сони бўйича штат жадвали илова қилинади. Бунда, мазкур штат жадвали бюджет ташкилотининг штат жадвалига ўхшаш ҳолда тузилади ҳамда тегишли бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан ёки молия органида мазкур Низомга мувофиқ муддатларда ва тартибда рўйхатдан ўтказилиши керак.

32. Бюджетдан ташқари жамғармалар бўйича даромадлар ва харажатлар сметалари тегишли бюджет маблағларини тақсимловчилар томонидан ёки молия органларида харажатлар сметаси учун белгиланган муддатларда ва тартибда рўйхатдан ўтказилиши керак, Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси ва Тиббиёт муассасаларини моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси бундан мустасно.

5-БОБ. БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИНИ ТАҚСИМЛОВЧИЛАР

ТОМОНИДАН УЛАРНИНГ БЎЙСУНУВИДАГИ БЮДЖЕТ

ТАШКИЛОТЛАРИ ВА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ

ОЛУВЧИЛАРНИНГ ХАРАЖАТЛАР СМЕТАЛАРИ,

ДАРОМАДЛАР ВА ХАРАЖАТЛАР СМЕТАЛАРИ

ҲАМДА ШТАТ ЖАДВАЛЛАРИНИ

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ

1-§. Бюджет маблағларини тақсимловчилар томонидан уларнинг

бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ

олувчиларнинг харажатлар сметалари, даромадлар ва харажатлар

сметалари ҳамда штат жадвалларини кўриб чиқиш

2-§. Бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан жамланма

харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси

ва штат жадвалларини тузиш ва тасдиқлаш

1-§. Бюджет маблағларини тақсимловчилар томонидан уларнинг

бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ

олувчиларнинг харажатлар сметалари, даромадлар

ва харажатлар сметалари ҳамда штат

жадвалларини кўриб чиқиш

33. Бюджет маблағларини тақсимловчилар уларга етказилган бюджетдан ажратиладиган маблағлар ҳажми доирасида бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаларини кўриб чиқишни таъминлайди.

34. Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар томонидан тақдим этилган харажатлар сметалари зарур ҳолларда мазкур ташкилотларнинг раҳбарлари иштирокида кўриб чиқилади. Бунда, харажатлар сметаларини кўриб чиқувчи бюджет маблағларини тақсимловчилар қуйидагиларга мажбур:

қонун ҳужжатлари талабларига, шунингдек келгуси йил харажатлар сметаларини тузиш бўйича кўрсатмаларга қатъий риоя қилинишини таъминлаш;

тежамкорлик режимига амал қилган ҳолда харажатлар сметаларида талаб этилмайдиган тадбирлар учун бюджетдан ажратиладиган маблағлар киритишга йўл қўймаслик;

алоҳида тадбирларни ўтказиш муддатларини ва уларни молиялаштиришни таъминлаш имконини ҳисобга олган ҳолда харажатлар сметаси бўйича бюджетдан ажратиладиган маблағларни чорак (ой)ларга тақсимлашни таъминлаш;

ҳисоб-китоблар ва асослантиришлар билан тасдиқланмаган суммаларни харажатлар сметаларида қабул қилишга йўл қўймаслик.

35. Бюджет маблағларини тақсимловчилар қуйидагиларни текшириши лозим:

бюджет ташкилоти ходимларига иш ҳақи тўлови учун харажатлар сметаси бўйича тасдиқланган суммаларининг штат жадвалига (бунда, харажатлар сметасидаги иш ҳақи жамғармаси ходимлар тўлиқ тўлдирилмаганлиги динамикасидан келиб чиқиб, штат жадвалидагидан кам миқдорда тасдиқланиши мумкинлигини назарда тутиш лозим) биноан тасдиқланган иш ҳақи суммаларига мувофиқлигини;

рўйхатдан ўтказиш учун тақдим этилган штат жадвалларини белгиланган намунавий штат жадваллари ва штат нормативларига мувофиқлигини;

штат жадвалида кўрсатилган лавозимларнинг Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари классификаторига ва намунавий штатларга мувофиқлигини;

лавозим маошлари ҳамда уларга устамаларнинг тўғри белгиланганлигини;

Бюджет ташкилотлари ва муассасалари ходимларини моддий рағбатлантириш махсус жамғармасининг тўғри ташкил қилинганлигини;

Умумтаълим, ўрта-махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларининг директор жамғармасининг тўғри ташкил қилинганлигини;

харажатлар сметасида тасдиқланган стипендиялар учун харажатлар суммасининг талабалар таркиби бўйича ҳисобот маълумотлари ва харажатлар сметасига доир ҳисоб-китобларга мувофиқлигини;

тўртинчи гуруҳ бўйича харажатлар суммасининг тўртинчи гуруҳ харажатлари ёйилмасида кўрсатилган суммага мувофиқлигини;

харажатлар сметасига киритилган харажатлар бўйича бошқа ҳисоб-китоблар ва асослантиришларни.

36. Бюджет маблағларини тақсимловчилар харажатлар сметасини асосланганлигини чуқурроқ ўрганиш мақсадида бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметасини тузиш ва ижро этишнинг исталган босқичида уларга доир ҳисоб-китобларни талаб қилишга ҳақли.

37. Агар бюджет ташкилоти ва бюджет маблағлари олувчиларнинг рўйхатдан ўтказиш учун тақдим этилган харажатлар сметаси бўйича харажатлар суммаси белгиланган тартибда уларга етказилганига нисбатан ортиқ бўлса, бюджет маблағларини тақсимловчи тегишли суммага бўйсунувидаги мазкур бюджет ташкилоти ва/ёки бюджет маблағлари олувчининг харажатлар сметаси бўйича харажатларни қисқартиришга мажбур.

Рўйхатдан ўтказиш учун тақдим этилган харажатлар сметасида харажатлар суммасининг оширилишига йўл қўйилмайди.

38. Республика бюджетидан молиялаштириладиган ва бюджет маблағларини тақсимловчилар бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг белгиланган тартибда тасдиқланган харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ҳамда штат жадваллари бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг ҳамда бюджет маблағларини тақсимловчининг жамланма харажатлар сметаси Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг амалга киритилади.

Бюджет маблағларини тақсимловчилар смета ва штат жадваллари рўйхатдан ўтказилиши лозим бўлган ўзининг бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг ҳисобини юритишлари шарт.

39. Бюджет маблағларини тақсимловчи бўйсунувидаги ҳар бир бюджет ташкилоти ёки бюджет маблағлари олувчиларнинг рўйхатдан ўтказиш муддатларини белгиланган муддатда рўйхатга олишни тўлиқ якунлашни ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан молия йилининг 1 апрелига қадар белгиланган муддатда жамланма харажатлар сметасини топширишни ҳисобга олган ҳолда белгилайди.

40. Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг штат жадвалларини рўйхатдан ўтказишда бюджет маблағларини тақсимловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган штат жадвалларига нисбатан ортиқча штат бирликларни қисқартириши лозим. Аниқланган камчиликлар бартараф этилганидан кейингина рўйхатдан ўтказишни амалга ошириш лозим.

41. Янгидан ташкил этилаётган (жумладан, қайта ташкил этиш натижасида ташкил қилинган) бюджет ташкилотлари ёки бюджет маблағлари олувчиларининг харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадвалларини рўйхатдан ўтказиш мазкур ташкилотларни белгиланган тартибда ташкил қилиниши тўғрисидаги тегишли қарор кўрсатилганидан сўнг амалга оширилади.

42. Бюджет ташкилотлари ёки бюджетдан маблағ олувчиларнинг харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадвалларини рўйхатга олиш мазкур Низомнинг 6-иловасига мувофиқ шаклдаги рўйхатдан ўтказиш карточкасини бериш йўли билан расмийлаштирилади.

Харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадваллари рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги маълумотлар мазкур Низомнинг 7-иловасига мувофиқ шаклдаги Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг рўйхатга олинган (жамланма) харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадвалларини ҳисобга олиш журналига киритилади.

43. Рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги ҳужжатлар (рўйхатдан ўтказиш карточкалари, сметалар ва штат жадваллари) бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг раҳбарлари ёки уларнинг ўринбосарлари ва молия-иқтисод бўлинмаси бошлиқлари томонидан имзоланади.

44. Харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадваллари рўйхатга олинганлиги тўғрисидаги штамп билан:

биринчи нусхаси - тегишли бюджет ташкилоти ёки бюджет маблағлари олувчига қайтирилади;

иккинчи нусхаси - ҳар бир бюджет ташкилоти ёки бюджет маблағлари олувчилар учун алоҳида папкаларда бюджет маблағларини тақсимловчининг тегишли молия-иқтисод бўлинмаларида сақланади;

учинчи нусхаси - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига бюджет маблағларини тақсимловчининг жамланма харажатлар сметаси, жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадваллари билан биргаликда тақдим қилинади.

45. Мамлакатда мудофаа қобилиятини, хавфсизликни таъминлаш, ички тартибни сақлаш билан боғлиқ харажатлари билан боғлиқ харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси, штат жадвалларини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2-§. Бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан жамланма

харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси

ва штат жадвалларини тузиш ва тасдиқлаш

46. Бюджет маблағларини тақсимловчилар:

жамланма харажатлар сметасини, жамланма даромадлар ва харажатлар сметасини бюджет тизими бюджетлари харажатлари таснифига мувофиқ бўлим, кичик бўлим, боб ва харажатлар моддалари кесимида, бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ҳамда даромадлар ва харажатлар сметасини, марказлаштирилган тадбирлар харажатлар сметасини, бюджет маблағларини тақсимловчилар харажатлар сметаси ҳамда даромадлар ва харажатлар сметасини жамлаш йўли билан мазкур Низомнинг 8 ва 9-иловаларига мувофиқ шаклларда;

жамланма штат жадвалини бюджет тизими бюджетлари харажатлари таснифига мувофиқ бўлим ва кичик бўлимлари кесимида бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ходимларининг ва бюджет маблағларини тақсимловчи ходимларининг лавозимлари ёки тоифалари бўйича сонини гуруҳлаштириш йўли билан мазкур Низомнинг 10-иловасига мувофиқ шаклда тузади.

Жамланма харажатлар сметасига сет, штат ва контингентлар (синфлар, койкалар миқдори, ходимлар сони ва шу кабилар) бўйича жамланма ҳисоботлар илова қилинади.

47. Бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан давлат божлари, йиғимлар ва солиқ бўлмаган тўловлар, маъмурий жарималар ҳамда молиявий санкциялардан ажратмалар ҳисобидан белгиланган тартибда шакллантириладиган вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси мазкур Низомнинг 11-иловасига мувофиқ шаклда тузилади.

Қонун ҳужжатларига мувофиқ вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича жамланма даромадлар ва харажатлар сметалари ҳисобидан белгиланган миқдорда ходимлар бирликлари сақлаб турилган ҳолларда сметага мазкур Низомнинг 3-иловасига мувофиқ шаклда молиялаштириш манбаи кўрсатилган ҳолда штат жадвали илова қилинади.

48. Бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг жамланма харажатлар сметаси, жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси ва жамланма штат жадваллари бюджет маблағлари тақсимловчиларнинг бош бухгалтери (унинг ўринбосари) ва молия-иқтисод бўлинмаси бошлиғи (штат жадвалига мувофиқ молия-иқтисод масалалар бўйича мутахассиси) томонидан имзоланади ҳамда бюджет маблағларини тақсимловчи раҳбари ёки у ваколат берган шахс томонидан тасдиқланади.

49. Бюджет маблағларини тақсимловчилар Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига жамланма харажатлар сметаси, жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси ҳамда жамланма штат жадваллари билан бир вақтда бўйсунувларидаги бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет маблағларини олувчилар бўйича тасдиқланган харажатлар сметаси ва штат жадвалларининг ҳамда бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг харажатлар сметасининг, даромадлар ва харажатлар сметасининг ва штат жадвалларининг нусхаларини, шунингдек уларнинг иловаларини тақдим этади.

6-БОБ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ

ҲАМДА ҲУДУДИЙ МОЛИЯ ОРГАНЛАРИДА БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИ

ҲАМДА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ОЛУВЧИЛАРНИНГ ХАРАЖАТЛАР

СМЕТАСИНИ, ДАРОМАДЛАР ВА ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИНИ ВА

ШТАТ ЖАДВАЛЛАРИНИ, ШУНИНГДЕК БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИНИ

ТАҚСИМЛОВЧИЛАРНИНГ ЖАМЛАНМА ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ,

ЖАМЛАНМА ДАРОМАДЛАР ВА ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИНИ ВА

ЖАМЛАНМА ШТАТ ЖАДВАЛЛАРИНИ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ

1-§. Умумий қоидалар

2-§. Молия органларида бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари

олувчиларнинг харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси,

вақтинчалик харажатлар сметаси ҳамда штат жадваллари, шунингдек

бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг жамланма харажатлар

сметаси, жамланма даромадлар ва харажатлар сметасини ва штат

жадвалларини рўйхатдан ўтказиш

3-§. Харажатлар сметаси ва штат жадвалларининг тасдиқланиши

ҳамда рўйхатдан ўтказилишининг расмийлаштирилиши

тўғрилигини текшириш

1-§. Умумий қоидалар

50. Белгиланган тартибда тасдиқланган бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ҳамда штат жадваллари, шунингдек бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг жамланма харажатлар сметаси, жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси ҳамда жамланма штат жадваллари, улар молия органларида рўйхатдан ўтказилганидан кейин амалга киритилади.

Молия органлари бюджет маблағларини тақсимловчилар, бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилари билан биргаликда мазкур банднинг биринчи хатбошисида кўрсатилган ҳужжатларни ҳар бир ташкилотни рўйхатдан ўтказиш муддатларини бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган муддатда рўйхатга олишни тўлиқ якунлашни ҳисобга олган ҳолда белгилайдилар.

51. Харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадваллари, вақтинчалик харажатлар сметасини, шунингдек жамланма харажатлар сметаси, жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси, жамланма вақтинчалик харажатлар сметаси ва жамланма штат жадвалларини рўйхатдан ўтказиш:

бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг жамланма харажатлар сметаси, жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси, жамланма вақтинчалик харажатлар сметаси ва жамланма штат жадваллари - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан (бунда бўйсунувида бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет маблағлари олувчилари бўлмаган бюджет маблағларини тақсимловчилар бўйича харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ҳамда штат жадваллари рўйхатдан ўтказилади);

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджетидан, вилоятларнинг вилоят бюджетларидан ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетидан молиялаштириладиган бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет маблағлари олувчилар харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси, вақтинчалик харажатлар сметаси, штат жадваллари - Қорақалпоғистон Республикасининг Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг молия бошқармалари томонидан;

шаҳар ва туман бюджетларидан молиялаштириладиган бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси, вақтинчалик харажатлар сметаси, штат жадваллари - тегишли туманлар ва шаҳарлар ҳокимликларининг молия бўлимлари томонидан амалга оширилади.

52. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг дипломатик муассасаларини сақлаб туриш учун тасдиқланган жамланма харажатлар сметаси Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг соҳаларни молиялаштирувчи бошқармаси томонидан рўйхатдан ўтказилади.

53. Молия органлари харажатлар сметаси ва штат жадваллари рўйхатдан ўтказилиши лозим бўлган ташкилотлар ҳисобини олиб боришга мажбурлар.

2-§. Молия органларида бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари

олувчиларнинг харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси,

вақтинчалик харажатлар сметаси ҳамда штат жадваллари, шунингдек бюджет

маблағларини тақсимловчиларнинг жамланма харажатлар сметаси, жамланма

даромадлар ва харажатлар сметасини ва штат жадвалларини рўйхатдан ўтказиш

54. Харажатлар сметаси тасдиқланган харажатлар бўйича қуйидаги харажатлар гуруҳига ажратган ҳолда умумий тарзда рўйхатдан ўтказилади:

иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар;

иш берувчиларнинг ажратмалари;

бошқа харажатлар.

55. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг захира жамғармаси, Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджетининг, вилоятлар вилоят бюджетларининг ва Тошкент шаҳри шаҳар бюджетининг захира жамғармалари, шунингдек молия йили бошидаги мавжуд эркин қолдиқлар ва тегишли бюджет тизими бюджетлари ижроси бўйича қўшимча олинган даромадлар ҳисобидан ташкилотлар харажатларини молиялаштириш (тўлаш) мазкур Низом талабларига мувофиқ тузилган ва тегишли молия органида рўйхатдан ўтказилган харажатлар сметаси асосида амалга оширилади.

56. Намунавий штатлар белгиланган ташкилотларнинг штат жадвали намунавий штатларга мувофиқ ҳамда харажатлар сметасида назарда тутилган меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси доирасида рўйхатдан ўтказиш учун қабул қилинади.

Ташкилотларга иш ҳажмига кўра намунавий штатлар қўлланиши мумкин бўлмаган ёки ташкилотлар учун тасдиқланган штатлар нормативлари (намунавий штатлар) мавжуд бўлмаган ҳолларда, штатларни тасдиқлаш ҳуқуқи берилган тегишли раҳбарлар томонидан улар учун белгиланган меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси доирасида тасдиқланган штатлар жадвали рўйхатдан ўтказиш учун қабул қилинади.

57. Ташкилотлар ходимларининг лавозим бўйича маошлари ва тариф ставкалари қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади ҳамда рўйхатдан ўтказиш учун харажатлар сметасида назарда тутилган меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси доирасида қабул қилинади.

58. Иш ҳақи миқдори тарификация бўйича белгиланадиган, яъни, аттестация натижалари бўйича бериладиган тегишли малака тоифаси мавжудлигига, иш вақтининг ҳақиқий ҳажмига ва бошқаларга кўра белгиланадиган ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш жамғармаси штат жадвалларида кўрсатилади ва у раҳбар, бош бухгалтери (бухгалтер) томонидан имзоланадиган тарификация рўйхатидаги меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармасига мувофиқ бўлиши лозим.

59. Харажатлар сметаси мазкур харажатлар сметасида тасдиқланган барча гуруҳлар бўйича харажатларни, харажатлар ёйилмасига ва уларнинг ҳисоб-китобларига тўлиқ мос келишини текширган ҳолда рўйхатдан ўтказиш учун қабул қилинади.

3-§. Харажатлар сметаси ва штат жадвалларининг тасдиқланиши

ҳамда рўйхатдан ўтказилишининг расмийлаштирилиши

тўғрилигини текшириш

60. Тегишли молия органлари ташкилотларнинг харажатлар сметасини чуқур ўрганиш мақсадида бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметасини, бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг жамланма харажатлар сметасини тузиш ва ижро этишнинг исталган босқичида қўшимча ҳисоб-китобларини талаб қилишга ҳақли.

61. Харажатлар сметаси ва штат жадваллари, жамланма харажатлар сметаси ва жамланма штат жадвалларини рўйхатдан ўтказишдан олдин молия органлари қуйидагиларни:

бюджет ташкилоти ходимларига иш ҳақи тўлови учун харажатлар сметаси бўйича тасдиқланган суммаларининг штат жадвалига биноан тасдиқланган иш ҳақи суммаларига мувофиқлигини (бунда, харажатлар сметасидаги иш ҳақи жамғармаси ходимлар тўлиқ тўлдирилмаганлиги динамикасидан келиб чиқиб, штат жадвалидагидан кам миқдорда тасдиқланиши мумкинлигини назарда тутиш лозим);

рўйхатдан ўтказиш учун тақдим этилган штат жадвалларининг белгиланган намунавий штатлар ва штат нормативларига мувофиқлиги;

штат жадвалларида белгиланган лавозимлар бўйича маошлар ҳамда уларга қўшимчаларнинг тўғри белгиланганлиги;

Бюджет ташкилотлари ходимларини моддий рағбатлантириш махсус жамғармасининг тўғри шакллантирилганлигини;

Умумтаълим, ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларининг директор жамғармаси тўғри шакллантирилганлигини;

харажатлар сметасида тасдиқланган стипендиялар учун харажатлар суммасининг харажатлар сметасига доир ҳисоб-китобларга мувофиқлигини;

бюджет ташкилотлари бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича тушумларни ҳисобга олган ҳолда "Бошқа харажатлар" гуруҳи харажатлари суммасининг харажатлар сметасида тасдиқланган суммасига мувофиқлигини;

консуллик йиғимларининг келиб тушишини ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг дипломатик муассасаларини сақлаш учун бюджетдан ажратиладиган маблағлар харажатлари ҳисоб-китоби тўғрилигини текшириши лозим.

62. Ташкилотларнинг харажатлар сметаси ва штат жадвалларини рўйхатдан ўтказишда молия органлари ортиқча штатларни чиқариб ташлашлари лозим. Аниқланган камчиликлар бартараф этилганидан кейингина рўйхатдан ўтказишни амалга ошириш лозим.

63. Янгидан ташкил этилаётган жумладан, қайта ташкил этиш натижасида ташкил қилинган ташкилотларнинг харажатлар сметаси ва штат жадвалларини рўйхатдан ўтказиш мазкур ташкилотларни белгиланган тартибда ташкил қилиниши тўғрисидаги тегишли қарор кўрсатилганидан сўнг амалга оширилади.

64. Бюджет ташкилотлари ёки бюджетдан маблағ олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штат жадвалларини рўйхатга олиш мазкур Низомнинг 6-иловасига мувофиқ шаклдаги рўйхатдан ўтказиш карточкасини бериш йўли билан расмийлаштирилади.

Рўйхатдан ўтказиш карточкаси юридик шахс мақомига эга ташкилотларга берилади.

Юридик шахс мақомига эга бўлмаган, бошқа ташкилотнинг тузилмавий бўлинмаси бўлган тузилмалар ўзлари қарашли бўлган ташкилотлар билан бирга битта рўйхатдан ўтказиш карточкаси бўйича рўйхатдан ўтказилади. Бунда, зарур ҳолларда, рўйхатдан ўтказиш карточкасидаги штатлар бўйича кўрсаткичлар ташкилотлар бўйича ва уларнинг тузилмалари бўйича алоҳида берилади.

65. Харажатлар сметаси ва штат жадваллари рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги маълумотлар мазкур Низомнинг 7-иловасига мувофиқ шаклдаги Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг рўйхатга олинган (жамланма) харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадвалларини ҳисобга олиш журналига киритилади.

Бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг жамланма харажатлар сметаси, жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги маълумотлар мазкур Низомнинг 7-иловасига мувофиқ шаклдаги Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг рўйхатга олинган (жамланма) харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадвалларини ҳисобга олиш журналига рўйхатдан ўтказиш карточкаси расмийлаштирмасдан киритилади.

Компьютер техникаси мавжуд бўлганда Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг рўйхатга олинган (жамланма) харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадвалларини ҳисобга олиш журнали автоматлаштирилган тарзда юритилиши мумкин.

66. Рўйхатдан ўтказиш карточкалари, харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ҳамда штат жадваллари, шунингдек жамланма харажатлар сметаси, жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси ва жамланма штат жадваллари қуйидаги тарзда:

сметалар ва штат жадваллари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигида рўйхатдан ўтказиладиган ташкилотлар бўйича - молия вазирининг ўринбосари, соҳаларни молиялаштирувчи бошқарма ва бўлим бошлиқлари томонидан;

ҳудудий молия органларида - Қорақалпоғистон Республикаси молия вазири ёки унинг ўринбосари, молия органлари бошлиқлари (мудирлари) ёки уларнинг ўринбосарлари ҳамда молия органлари бюджет бўлимлари ва молия органларининг тегишли (бўлимлари) секторлари бошлиқлари томонидан имзоланади.

67. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг ҳар бир дипломатик муассасалари бўйича харажатлар сметаси Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазири ва молия вазири ёки улар ваколат берган шахслар томонидан тасдиқланади.

68. Рўйхатдан ўтказилган (жамланма) харажатлар сметаси ва штат жадвалларининг бир нусхаси Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг соҳаларни молиялаштирувчи тегишли бошқармаларида (бўлимларида) ва ҳудудий молия органларида алоҳида папкаларда сақланади.

69. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг ахборот тизимига белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси, вақтинчалик харажатлар сметаси кўрсаткичларини киритиш:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар бўйича - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг соҳаларни молиялаштирувчи тегишли бошқармалари (бўлимлари);

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджетидан, вилоятларнинг вилоят бюджетларидан ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетидан молиялаштириладиган бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар бўйича - Қорақалпоғистон Республикасининг Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг молия бошқармаларининг тегишли бўлимлари;

туман ва шаҳар бюджетидан молиялаштириладиган бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар бўйича - туманлар ва шаҳарлар ҳокимликларининг молия бўлимлари томонидан амалга оширилади.

70. Ташкилотлар раҳбарларининг харажатлар сметаси ва штат жадвалларини рўйхатдан ўтказиш масалалари бўйича аризалари мазкур ҳужжатлар рўйхатдан ўтказилган ҳудудий молия органининг раҳбари томонидан ўн кунлик муддатда кўриб чиқилади.

Харажатлар сметаси ва штат жадвалларини рўйхатдан ўтказган ҳудудий молия органининг қарори бўйича норозилик тўғрисидаги аризалар юқори турувчи молия органлари томонидан кўриб чиқилади.

Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг ўринбосари қарори бўйича норозилик тўғрисидаги ариза Ўзбекистон Республикаси молия вазири томонидан кўриб чиқилади.

7-БОБ. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИ ҲАМДА БЮДЖЕТ

МАБЛАҒЛАРИ ОЛУВЧИЛАРНИНГ ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ,

ДАРОМАДЛАР ВА ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ, ШТАТ ЖАДВАЛЛАРИГА,

ШУНИНГДЕК БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИНИ ТАҚСИМЛОВЧИНИНГ

ЖАМЛАНМА ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ, ЖАМЛАНМА ДАРОМАДЛАР

ВА ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ ҲАМДА ЖАМЛАНМА ШТАТ

ЖАДВАЛЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ

71. Харажатлар сметасига ўзгартиришлар бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартиб ва миқдорлар доирасида рўйхатдан ўтказиш учун қабул қилинади.

Тасдиқланган харажатлар сметасига йил мобайнида қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда киритиладиган ўзгартиришлар тўғрисида молия органлари (бюджет маблағларини тақсимловчилар ўз бўйсунувидаги) бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларни ёзма шаклда хабардор қилиши лозим.

Мазкур ўзгартиришлар бюджет ташкилотлари томонидан тасдиқланган сметаларга тузатишлар киритмай, Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқнома (рўйхат рақами 2169, 2010 йил 22 декабрь) билан тасдиқланган 294-сон шаклдаги касса ва ҳақиқий харажатларни ҳисобга олиш дафтарида ҳисобга олиб борилади.

72. Бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг, бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларининг сўрови бўйича ўзгартиришлардан ташқари барча ўзгартиришлар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг соҳаларни молиялаштирувчи тегишли бошқармалари мазкур Низомнинг 12-иловасига мувофиқ 17-сон шаклдаги маълумотнома-билдиришномани бюджет маблағларини тақсимловчиларга йўллайди. Бунда бўйсунувида бюджет ташкилоти ва бюджет маблағлари олувчилар мавжуд бюджет маблағларини тақсимловчилар 17-сон шаклдаги маълумотнома-билдиришнома асосида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан келишилган мазкур Низомнинг 13-иловасига мувофиқ 18-сон шаклдаги маълумотнома-билдиришномани бўйсунувидаги ташкилотларга йўллайди;

тегишли ҳудудий молия органлари Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан молиялаштириладиган бюджет ташкилоти ва бюджет маблағлари олувчиларга 17-сон шаклдаги маълумотнома-билдиришномани йўллайди.

73. Маълумотнома-билдиришномани олгандан сўнг бюджет маблағларини тақсимловчилар, бюджет ташкилоти ва бюджет маблағлари олувчилар мазкур Низомнинг 14-иловасига мувофиқ шаклда харажатлар сметасидаги ўзгартиришлар рўйхатини:

бюджет маблағларини тақсимловчи бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар - бюджет маблағларини тақсимловчига;

бюджет маблағларини тақсимловчилар, шунингдек юқори турувчи бўйсунувга бўлмаган бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар - тегишли молия органларига тақдим этади.

Дипломатик муассасаларнинг харажатлар сметасига ўзгартиришлар киритиш учун Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига мазкур Низомнинг 14 а-иловасига мувофиқ шаклда харажатлар сметасидаги ўзгартиришлар рўйхатини тақдим этади.

74. Манзилли ва титул рўйхатига киритилган аниқликлар асосида капитал қурилиш объектлари бўйича харажатлар сметасига мазкур Низомга асосан ўзгартиришлар киритилади.

75. Бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ бюджет ташкилотининг ва бюджет маблағлари олувчининг сўровига кўра харажатлар сметасига ўзгартиришлар мазкур Низомнинг 14-иловасига мувофиқ шаклда йилда кўпи билан 4 марта киритилади ва:

Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетидан молиялаштириладиган бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар бўйича - бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан;

бюджет маблағларини тақсимловчилар бўйича - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан. Бунда бюджет маблағларини тақсимловчилар бўйсунувларидаги бюджет ташкилоти ва бюджет маблағлари олувчилар кесимида ўзгартиришлар рўйхати илова қилинган жамланма сўровни тақдим қилади;

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджетидан, вилоятларнинг вилоят бюджетларидан ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетидан молиялаштириладиган бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар бўйича - Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг молия бошқармалари томонидан;

туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар бўйича - туманлар ва шаҳарлар ҳокимликларининг молия бўлимлари томонидан рўйхатдан ўтказилади.

76. Белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган харажатлар сметасидаги барча ўзгартиришлар Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг ахборот тизимига тегишли молия органлари томонидан киритилади.

77. Даромадлар ва харажатлар сметасига ўзгартиришларни рўйхатдан ўтказиш тартиби мазкур Низомда даромадлар ва харажатлар сметасини рўйхатдан ўтказиш учун белгиланган тартибда амалга оширилади ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг ахборот тизимига тегишли молия органлари томонидан киритилади.

78. Бюджет ташкилотлари, бюджет маблағлари олувчилар ва бюджет маблағларини тақсимловчилар ходимларининг лавозим бўйича маошлари ва тариф ставкаларида олдинги рўйхатдан ўтказилганларига нисбатан ўзгартиришлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг иш ҳақини ошириш ҳақидаги фармонларига мувофиқ, шунингдек белгиланган тартибда ходимларнинг навбатдаги аттестациясини ўтказиш вақтида бюджет ташкилотлари учун белгиланган меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси доирасида киритилиши мумкин. Мазкур ҳолларда штат жадвалларига ўзгартиришлар рўйхатдан ўтказилмайди.

Бошқа барча ҳолларда штат жадвалларига киритиладиган ўзгартиришлар штат жадвалларини рўйхатдан ўтказиш учун белгиланган тартибда мазкур Низомнинг 15-иловасига мувофиқ шаклда рўйхатдан ўтказилиши лозим.

79. Жорий молия йилининг ўтган ойи (чораги)да ишлатилмай қолган бюджетдан ажратиладиган маблағлар қолдиғи жорий молия йилининг кейинги ойи (чораги)га харажатлар сметасига ўзгартиришларни рўйхатдан ўтказмасдан ўтади.

80. Ташкилотлар бошқа шаҳар ёки тумандан белгиланган тартибда ўтказилган ҳолда юқори ташкилотлар раҳбарлари ўн кунлик муддатда янги жойлашган жойдаги молия органига аввал рўйхатдан ўтказилган смета, штат жадваллари ва рўйхатдан ўтказиш карточкасини тақдим этишлари лозим.

Бир вақтнинг ўзида молия органи ташкилотларни сақлаб туриш харажатлари сметаси ва штат жадвалларини рўйхатдан ўтказиш бўйича маълумотларни олдинги рўйхатдан ўтказиш жойидаги молия органидан талаб қилади ҳамда мазкур маълумотлар олинганидан сўнг Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг рўйхатга олинган (жамланма) харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадвалларини ҳисобга олиш журналига "ҳисобга қабул қилинди" деб ёзади. Бунда, рўйхатдан ўтказиш карточкаси тегишли ўзгартиришлар билан янгисига алмаштирилади.

Молия органи ташкилот бошқа жойга ўтказилганлиги тўғрисида ҳам Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг рўйхатга олинган (жамланма) харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат жадвалларини ҳисобга олиш журналига тегишли ёзувни ёзади.

81. Ташкилотлар раҳбарларининг харажатлар сметаси ва штат жадвалларига ўзгартиришларни рўйхатдан ўтказиш масалалари бўйича аризалари мазкур ҳужжатлар рўйхатдан ўтказилган ҳудудий молия органининг раҳбари томонидан ўн кунлик муддатда кўриб чиқилади.

Харажатлар сметаси ва штат жадвалларига ўзгартиришларни рўйхатдан ўтказган ҳудудий молия органининг қарори бўйича норозилик тўғрисидаги аризалар юқори молия органида кўриб чиқилади.

Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг ўринбосари қарори бўйича норозилик тўғрисидаги ариза Ўзбекистон Республикаси молия вазири томонидан кўриб чиқилади.

8-БОБ. НАЗОРАТ ВА ЖАВОБГАРЛИК

82. Бюджет ва смета-штат интизомига риоя қилинишининг назорат этилишини таъминлаш мақсадида, харажатлар сметаси ва штат жадваллари рўйхатдан ўтказилгандан сўнг бир ҳафталик муддатда бюджет тизими бюджетидан молиялаштириладиган вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг раҳбарлари томонидан вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларда, шунингдек улар бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг бюджет ва смета-штат интизомига риоя қилинишини таъминловчи буйруқлар чиқарилади. Буйруқларда қуйидагилар тартибга солинади:

бюджет ва смета-штат интизомига риоя қилиш, харажатларни тасдиқланган бюджетдан ажратиладиган маблағлар доирасида амалга ошириш;

улар бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар раҳбарларининг қуйидагилар бўйича мажбуриятлари:

бюджет ва смета-штат интизомига риоя қилиниши назоратини ташкил қилиш ва амалга ошириш;

бюджетга келтирилган зарарни қоплаш бўйича чораларни қабул қилиш;

бюджет ва смета-штат интизомини бузган шахсларни жавобгарликка тортиш.

83. Коммунал хизматлар (иссиқлик ва электр энергияси, газ, иссиқ ва совуқ сув, канализация) бўйича ташкилотлар учун белгиланган пул ва натурадаги лимитларга риоя қилишни таъминлаш мақсадида буйруқларда, шунингдек қуйидагиларга жавобгар бўлган мансабдор шахслар кўрсатилади:

коммунал хизматлар истеъмол қилиш лимитларини бўйсунувларидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларга етказиш;

белгиланган лимитлар доирасида коммунал хизматлар етказиб берувчилари билан шартномалар тузишни таъминлаш;

коммунал хизматлар истеъмоли ҳисобини ўлчаш асбобларини ўрнатиш ва уларнинг ишлаши устидан назорат ўрнатиш;

белгиланган лимитлардан ортиқча харажатга йўл қўйган ўз бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг раҳбарлари ҳамда бош бухгалтерларини (бухгалтерларини) жавобгарликка тортиш юзасидан чоралар кўриш;

коммунал хизматлар етказиб берувчиларини шартномаларда ўрнатилган ҳажмлардан ва бюджет маблағлари лимитларидан ортиқча кўрсатаётган хизматлар учун ҳақ тўланмаслиги тўғрисида огоҳлантириш;

буйруқда кўрсатилган кўрсатмаларни бажариш.

84. Буйруқ чиқарилгандан сўнг уч кун муддат ичида унинг бир нусхаси Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига тақдим этилади.

85. Буйруқлар билан қуйидагилар бир ҳафталик муддат ичида имзо қўйдириб таништириладилар:

бюджетдан молиялаштириладиган вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар раҳбарларининг ўринбосарлари;

бюджетдан молиялаштириладиган вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг молия режа-иқтисод хизматлари ходимлари;

бюджетдан ажратиладиган маблағларнинг сарфланишига масъул бўлган бошқа ходимлар;

ўз бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг раҳбарлари ҳамда бош бухгалтерлари (бухгалтерлари).

86. Ҳар йили молия органлари молия йилининг биринчи чорак охири ва иккинчи чорак бошида барча бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси (даромадлар ва харажатлар сметаси, вақтинчалик харажатлар сметаси), бюджет маблағларини тақсимловчининг жамланма харажатлар сметаси тузилиши, тасдиқланишининг тўғрилигини ва ўз вақтида етказилишини текширишдан ўтказиши, ҳудудий молия органлари томонидан мазкур ишларнинг ўз вақтида ва сифатли олиб борилганлигини тизимли назорат қилиши, текширувларни ташкиллаштиришда ва ўтказишда уларга зарур ёрдамни кўрсатиши лозим.

87. Мазкур Низомнинг 86-бандида кўрсатилган текширишларни ўтказишда:

смета-молия ҳужжатларини чуқур таҳлил қилишни ва ҳар томонлама ўрганишни амалга ошириш;

Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикаси вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралари, ҳокимиятларининг тегишли бошқармалари ва бўлимларида харажатлар сметасини кўриб чиқиш, тасдиқлаш, рўйхатдан ўтказиш ва ўз вақтида ташкилотларга етказиш бўйича ишларни тўғри ташкиллаштиришга эришиш;

даромадларнинг тўлиқ ҳисоби, пул маблағларининг ўтувчи қолдиқлари, бу маблағлардан тежамли ва мақсадли фойдаланилишини инобатга олган ҳолда, даромадлар ва харажатлар сметасининг даромадлар шаклланишининг қонунийлиги ва харажатлар режалаштирилишининг асосланганлигини эътиборга олиш;

харажатларни режалаштиришда аниқланган камчиликларни бартараф этишда тезкор ҳолда чора-тадбирларни қўллаш, харажатлар сметаси бўйича аниқланган ортиқча бюджетдан ажратиладиган маблағлар суммасини бу ҳақда бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар, шунингдек бюджет маблағларини тақсимловчилар раҳбарларига хабар берган ҳолда ўз вақтида бюджетдан молиялаштириш миқдорини қисқартириш зарур.

88. Бюджет ташкилотлари, бюджет маблағлари олувчилар, Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идоралари, ҳокимиятнинг бошқармалари ва бўлимларида харажатларни режалаштириш ҳолатини текшириш натижалари бўйича зарур ҳолларда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашига, тегишли ҳокимиятларга қоида бузилишларни бартараф этиш ва аниқланган ортиқча бюджетдан ажратилган маблағлар суммасини харажатлар сметасидан камайтириш тўғрисида таклифлар киритиш билан ахборот берилиши мумкин.

Ташкилотларнинг харажатлар сметасининг тўғри тузилиши, тасдиқланиши ва ўз вақтида етказилиши бўйича текшириш натижалари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва ҳудудий молия органларида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари, идораларида мунтазам умумлаштирилади ва кўриб чиқилади ҳамда мазкур ишларни янада такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинади.

89. Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг смета ижроси бевосита мазкур ташкилот раҳбарлари томонидан амалга оширилади. Бюджет маблағларидан тасдиқланмаган харажатлар сметаси, бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметасида назарда тутилмаган тадбирлар, шунингдек даромадлар ва харажатлар сметаси бўйича сметада ёки жамланма харажатлар сметаси ва алоҳида харажатлар сметасида тасдиқлангандан ортиқ суммаларда харажат қилиш тақиқланади.

90. Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар, бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет маблағлари олувчилар раҳбарлари, шунингдек улар бўйсунувидаги ташкилотлар смета-штат интизомига ва смета-штат ҳужжатларининг тақдим этиш муддатига риоя қилиниши учун шахсан жавоб берадилар.

Рўйхатдан ўтказиш учун тақдим қилинган харажатлар сметасига келтирилган ҳисоб-китобларда кўрсатилган бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг иқтисодий ва ишлаб чиқариш кўрсаткичлари (тарификация рўйхати, майдони, ҳажми, сарфланаётган коммунал хизматлари бўйича табиий кўрсаткичлар ҳажми ҳамда улар бўйича харажатларнинг тасдиқланган харажатлар сметасига ва паспорт маълумотига, шартномалар ва бошқаларга мослиги)нинг тўғрилиги ва асосланганлиги учун ташкилотларининг раҳбарлари ва бош бухгалтерлари (бухгалтерлари), молия-иқтисод бўлими бошлиқлари (штат жадвалларига мувофиқ молия-иқтисод масалалари бўйича мутахассис) шахсан жавобгар бўлади.

Рўйхатдан ўтказиш учун тақдим қилинган жамланма харажатлар сметасига келтирилган ҳисоб-китобларда кўрсатилган бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг иқтисодий ва ишлаб чиқариш кўрсаткичларининг тўғрилиги ва асосланганлиги учун бюджет маблағларини тақсимловчилар раҳбарлари ва бош бухгалтерлари (бухгалтерлари), молия-иқтисод бўлими бошлиқлари шахсан жавобгар бўлади.

Молия органлари ва бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг масъул ходимлари ташкилотларнинг харажатлар сметаси ва штат жадвалларининг, шунингдек уларга киритилган ўзгартиришларнинг рўйхатдан ўтказилиши тўғрилиги учун жавобгар бўладилар.

91. Мазкур Низом талаблари бузилишида айбдор бўлган шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

Низомга

1-ИЛОВА

 

_____ йил учун ____________________________________ (рўйхатдан ўтказувчи ташкилотнинг номи) _______________________________ рўйхатдан ўтказилди ____________________________да ___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси 20___ йил "____" ____________ __________________ (имзо) __________________ (имзо)

М.Ў.

 

________________________

минг сўм миқдорида тасдиқланган

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Жумладан иш ҳақи

________________________

минг сўм

 

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Бюджет ташкилоти (бюджет маблағлари олувчи)нинг раҳбари

 

________________________

 

________________________

 

(имзо)

 

(Ф.И.О.)

 

20___ йил "___" ____________ М.Ў.

______ ЙИЛ УЧУН ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

Ташкилотнинг тўлиқ номи: ________________________________________

Тўлиқ манзили: ____________________________________________________

Бюджет даражаси: ________________________________________________

Бўлим: __________________________________________________________

Кичик бўлим: ____________________________________________________

Боб: ____________________________________________________________

Ўлчов бирлиги: __________________________________________________

Моддалар номи

Тои-фа

Мод-да ва кичикмодда

Эле-мент

_____ йил

___ йил

_________________ йил

кири-тил-ган ўзгар-ти-риш-лар билан тас-диқ-лан-ган

____ га ба-жа-рил-ди (ҳа-қи-қий ха-ра-жат)

таш-ки-лотто-мо-ни-дан ҳи-соб-лан-ган

тасдиқланган

ҳам-ма-си

шу жумладан, чораклар бўйича

I чо-рак бў-йи-ча жа-ми

жумладан, ойлар бўйича

II чо-рак бў-йи-ча жа-ми

жумладан, ойлар бўйича

III чо-рак бў-йи-чажа-ми

жумладан, ойлар бўйича

IV чо-рак бў-йи-ча жа-ми

жумладан, ойлар бўйича

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

I гуруҳ харажатлари - иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари - иш берувчининг ажратмалари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари - бошқа харажатлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смета бўйича жами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харажатлар қопланади:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет маблағлари ҳисобидан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ота-оналар (МТМ учун) маблағлари ҳисобидан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стационар даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётганлар таркиби овқатланиши учун тўланадиган маблағлар ҳисобидан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бундан ташқари харажатлар ташкилотларнинг даромадларидан (театр томошалари, оммавий ахборот воситалари ва бошқалар) қопланади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бош бухгалтер (бухгалтер)

 

________________________

 

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

 

________________________

 

 

(имзо)

 

 

(имзо)


М.Ў.

 

 

 

 

Харажатлар сметасига

1-ИЛОВА

"Бошқа харажатлар" бўйича IV гуруҳ харажатлари

ЁЙИЛМАСИ

Харажатлар моддалари номи

Тои-фа

Мод-да ва кичик модда

Эле-мент

Тасдиқланган

ҳам-маси

шу жумладан, чораклар бўйича

I чо-рак бў-йи-ча жа-ми

жумладан, ойлар бўйича

II чо-рак бў-йи-чажа-ми

жумладан, ойлар бўйича

III чо-рак бў-йи-чажа-ми

жумладан, ойлар бўйича

IV чо-рак бў-йи-чажа-ми

жумладан, ойлар бўйича

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

IV гуруҳ харажатлари - бошқа харажатлар

Бошқа харажатлар - жамижумладан:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкилот раҳбари

 

 

 

________________________

 

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

 

________________________

 

 

(имзо)

 

 

(имзо)

 

 

 

 

 

Бош ҳисобчи

 

________________________

 

 

 

 

 

(имзо)

 

 

 


М.Ў.

 

 

 

 

Харажатлар сметасига

2-ИЛОВА

____-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси

_______ йил учун

(ташкилотнинг тўлиқ номи)

Харажатлар сметасининг давлат эҳтиёжлари учун

устувор равишда кичик тадбиркорлик субъектларидан

харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)

гуруҳларининг рўйхати* бўйича харажатлар

ЁЙИЛМАСИ

Харажатлар моддалари номи

Тои-фа

Мод-дава ки-чик мод-да

Эле-мент

Тас-диқ-лан-ганкво-та(%)

Тасдиқланган

ҳам-маси

шу жумладан, чораклар бўйича

I чо-рак бў-йича жа-ми

жумладан,ойлар бўйича

II чо-ракбў-йи-чажа-ми

жумладан,ойлар бўйича

III чо-рак бў-йи-ча жа-ми

жумладан,ойлар бўйича

IV чо-рак бў-йи-ча жа-ми

жумладан,ойлар бўйича

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Бошқа харажатлар жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шу жумладан:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Мазкур рўйхат Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат харидлари бўйича Ҳукумат комиссиясининг қарорларида белгиланган молия йили бошидаги амалда бўлган товарлар (ишлар, хизматлар) рўйхатига ва квоталар миқдорига мувофиқ тасдиқланади.

Бош ҳисобчи

 

________________________

 

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

 

________________________

 


М.Ў.

(имзо)

 

 

(имзо)

Низомга

1а-ИЛОВА

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси молия вазири
(молия вазири ўринбосари)
_____________________
(имзо)

М.Ў.

20___ й. "___" __________

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазири
(ташқи ишлар вазири ўринбосари)
_____________________
(имзо)

М.Ў.

20___ й. "___" __________

______ йил учун харажатлар

СМЕТАСИ

_____________________

(дипломатик муассаса номи)

Моддалар номи

Тоифа

Модда ва кичик модда

Эле-мент

______ йил(олдинги)

_____ йил учун тасдиқланган - жами

киритилган ўзгар-тиришлар билан тасдиқ-ланган

___ га бажа-рилди (ҳақи-қий хара-жат)

ташкилот томонидан ҳисобланган

эркин алмаш-тириладиган валютада

сўмда

I гуруҳ харажатлари - иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари - иш берувчининг ажратмалари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари - бошқа харажатлар

Бошқа харажатлар

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Жами

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Харажатлар қопланади:

бюджетга ўтказиладиган консуллик йиғимларини қўшган ҳолда бюджет маблағлари ҳисобидан

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*) Авиачипталарни сотиб олиш учун Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан харид кунида белгиланган курс бўйича миллий валютада ажратиладиган маблағлар.

Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги Валюта
активлари ва мажбуриятлари
бош бошқармаси бошлиғи

 

Ўзбекистон Республикаси
Ташқи ишлар вазирлиги Валюта-
иқтисод бошқармаси бошлиғи

________________________

 

________________________

(имзо)

 

(имзо)

Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги Бошқарув
органларини молиялаштириш
бошқармаси бошлиғи

 

Ўзбекистон Республикаси
Ташқи ишлар вазирлиги
бош ҳисобчиси

________________________

 

________________________

(имзо)

 

(имзо)

Харажатлар сметасига

ИЛОВА

"Бошқа харажатлар" бўйича IV гуруҳ харажатлари

ЁЙИЛМАСИ

Моддалар номи

Тоифа

Модда ва кичик модда

Элемент

20___ йил учун тасдиқланган

эркин алмаштири-ладиган валютада

сўмда

Бошқа харажатлар - жами
жумладан:

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*) Авиачипталарни сотиб олиш учун Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан харид кунида белгиланган курс бўйича миллий валютада ажратиладиган маблағлар.


Ўзбекистон Республикаси
ташқи ишлар вазири ўринбосари
 

________________________

 

 

 

(имзо)

 


Молия-иқтисод бошқармаси бошлиғи

 

________________________

 

 

 

(имзо)

 


Бош ҳисобчи

 

________________________

 

 


М.Ў.

(имзо)

 

Низомга

2-ИЛОВА

_____ йил учун рўйхатга олинди
____________________________да

Рўйхатдан ўтказиш карточкаси рақами ________

_______ йил "____" ____________

__________________
(имзо)
__________________
(имзо)

________ йил учун капитал қурилишлар бўйича харажатлар

СМЕТАСИ

Ташкилотнинг тўлиқ номи: _______________________________________

Тўлиқ манзили: ___________________________________________________

Индивидуал (умумий):

Бюджет даражаси: _______________________________________________

Бўлим: __________________________________________________________

Кичик бўлим: ____________________________________________________

Боб: ____________________________________________________________

Ўлчов бирлиги: __________________________________________________

Объект-ларнинг номла-ниши

Тои-фа

Мод-да ва кичик модда

Эле-мент

_________________ йил

тасдиқланган

ҳам-ма-си

шу жумладан, чораклар бўйича

I чо-рак бў-йича жами

жумладан, ойлар бўйича

II чо-рак бў-йича жами

жумладан, ойлар бўйича

III чо-рак бў-йича жами

жумладан, ойлар бўйича

IV чо-рак бў-йича жами

жумладан, ойлар бўйича

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

III гуруҳ харажатлар - капитал қўйилмалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ташкилот раҳбари

 

________________________

 

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи

 

________________________

 

 

(имзо)

 

 

(имзо)


Бош ҳисобчи

 

________________________

 

 

 

 


М.Ў.

(имзо)

 

 

 

 

Низомга

3-ИЛОВА


_______________________________ да
(рўйхатдан ўтказувчи ташкилотнинг номи)
рўйхатдан ўтказилди

___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси

20___ йил "____" __________

__________________
(имзо)
__________________
(имзо)

М.Ў.

"Тасдиқлайман"

1. Маъмурий-бошқарув, маъмурий-хўжалик, ўқув-ёрдамчи ва бошқа ходимлар штат миқдори ______ бирлик;
2. Йиллик меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси
__________________ сўм
Штат жадвалини тасдиқлаган
масъул шахснинг имзоси

_____ йил "___" ____________

М.Ў.

ШТАТ ЖАДВАЛИ

______ йил учун

Ташкилотнинг тўлиқ номи: ______________________________________

Тўлиқ манзили: _________________________________________________

Бюджет даражаси: ______________________________________________

Бўлим: _________________________________________________________

Кичик бўлим: ___________________________________________________

Боб: ____________________________________________________________

Таркибий бўлинмаларнинг номланиши ва лавозимлар номи

Штат бирлик-лари сони

ЯТС бўйичаразряди

Тариф коэфф.

Лавозим оклади (сўмда)

Устама ва қўшимчалар(сўмда)

Ойлик меҳнатга ҳақ тўлаш жамғар-маси (сўмда)

Изоҳ

 

 

 

Маъмурий-бошқарув, маъмурий-хўжалик, ўқув-ёрдамчи ва бошқа ходимлар штат жадвали келтирилган

Маъмурий-бошқарув, маъмурий-хўжалик, ўқув-ёрдамчи ва бошқа ходимларнинг бир ойлик меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси бўйича жами

 

х

х

х

х

х

х

 

 

Шунинг ўзи бир йилда

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Шунинг ўзи вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик варақалари ва бўш иш жойлари бўйича тежалганнинг ҳисоби билан

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Тарификация бўйича ходимларнинг (педагог, тиббиёт ва бошқа) меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси бир ойда

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Шунинг ўзи бир йилда

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Соатбай (ишбай) меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси бир йилда

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Ходимларнинг таътил даврида, кечки, навбатчилик ва байрам вақтларида ўрин алмашиш учун йиллик меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Узоқ йиллик меҳнати учун бир марталик рағбатлантиришни тўлаш, моддий ёрдам кўрсатиш, мукофотлаш учун меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узоқ йиллик меҳнати ва махсус унвонлар (малака даражаси, даражали унвон, дипломатик мартаба ва бошқалар) учун ойлик устамалар ва қўшимчаларни ўрнатиш учун меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет ташкилотлари ва муассасалари ходимларини моддий рағбатлантириш махсус жамғармаси, йиллик

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Таълим муассасаларининг директор жамғармаси, йиллик

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик варақалари тўлови, йиллик

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Жами меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси йиллик

х

х

х

х

х

х

х

 

 


Молия-иқтисод бўлими бошлиғи
(молиявий-иқтисодий масалалар
бўйича мутахассис)

 

________________________

 

 

 

 

(имзо)

 


Бош ҳисобчи (ҳисобчи)

 

________________________

 

 

 

 

 

 

(имзо)

 

Низомга

4-ИЛОВА

_________________________________да
(рўйхатдан ўтказувчи ташкилотнинг номи)
рўйхатдан ўтказилди

___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси
20___ йил "____" _____________
__________________
(имзо)
__________________
(имзо)

М.Ў.

 

 

минг сўм миқдорида тасдиқланган

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Жумладан иш ҳақи

 

минг сўм

 

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Бюджет ташкилоти (бюджет маблағлари олувчи)нинг раҳбари

 

 

________________________

 

 

 

________________________

 

 

(имзо)

 

(Ф.И.О.)

 

20___ йил "___" ____________ M.Ў.

______ йил учун вақтинчалик харажатлар

СМЕТАСИ

Ташкилотнинг тўлиқ номи: ______________________________________

Тўлиқ манзили: _________________________________________________

Бюджет даражаси: ______________________________________________

Бўлим: ________________________________________

Кичик бўлим: __________________________________

Боб: __________________________________________

Моддалар номи

Тоифа

Модда ва кичик модда

Элемент

I чоракбўйичажами

Жумладан, ойлар бўйича

январь

февраль

март

 

 

 

 

 

 

 

I гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

Смета бўйича жами:

 

 

 

 

 

 

 

Харажатлар қопланади:

 

 

 

 

 

 

 

бюджет маблағлари ҳисобидан

 

 

 

 

 

 

 

ота-оналар (МТМ учун) маблағлари ҳисобидан

 

 

 

 

 

 

 

стационар даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётганлар таркиби овқатланиши учун тўланадиган маблағлар ҳисобидан

 

 

 

 

 

 

 

Бундан ташқари ташкилотларнинг (театр томошалари, оммавий ахборот воситалари ва бошқалар) даромадларидан қопланадиган харажатлар

 

 

 

 

 

 

 Бош бухгалтер (бухгалтер)

 

________________________

 

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи
(молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

 

________________________

 

 

(имзо)

 

 

(имзо)

Низомга

5-ИЛОВА

_________________________________да
(рўйхатдан ўтказувчи ташкилотнинг номи)
рўйхатдан ўтказилди

___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси
20___ йил "____" _____________
__________________
(имзо)
__________________
(имзо)

М.Ў.

 

 

________________________

 

минг сўм миқдорида тасдиқланган

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Жумладан иш ҳақи

 

минг сўм

 

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Бюджет ташкилоти (бюджет маблағлари олувчи)нинг раҳбари

 

 

________________________

 

 

 

________________________

 

 

(имзо)

 

(Ф.И.О.)

 

20___ йил "___" ____________ M.Ў.

______ йил учун бюджет ташкилотларининг бюджетдан

ташқари маблағлар бўйича даромадлар ва харажатлар

СМЕТАСИ

Ташкилотнинг тўлиқ номи: ____________________________________

Тўлиқ манзили: _______________________________________________

Бюджет даражаси: ____________________________________________

Бўлим: ________________________________________

Кичик бўлим: __________________________________

Боб: __________________________________________

Ўлчов бирлиги: ________________

Даромадлар номиёки тушумлар тури*

____ йилучунтушумлар

___________ йил

ҳаммаси

жумладан чораклар бўйича

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

__ январь ҳолатига қолдиқ

 

 

 

 

 

 

Жами даромадлар

 

 

 

 

 

 

жумладан:

 

 

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолдиқни ҳисобга олган ҳолда жами даромадлар

 

 

 

 

 

 


Харажатлар моддалари номи

Тоифа

Модда ва кичик модда

Элемент

__ йил учун ҳақиқий харажатлар

_____ йил

тасдиқланган

жами

жумладан чораклар бўйича

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

I гуруҳ харажатлари - иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари - иш берувчиларнинг ажратмалари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари - бошқа харажатлар (иловага мувофиқ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бошқа даромадлар - жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҳаммаси:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Бош бухгалтер
(бухгалтер)

 

________________________

 

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи
(молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

 

________________________

 


М.Ў.

(имзо)

 

 

(имзо)

Харажатлар сметасига

ИЛОВА

___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси

______ йил учун бюджет ташкилотларининг

бюджетдан ташқари маблағлари бўйича даромадлар

ва харажатлар сметасига IV гуруҳ бўйича харажатлар

ЁЙИЛМАСИ

Харажатлармоддалари номи

Тоифа

Моддава кичикмодда

Элемент

Тасдиқланган

Ҳаммаси

жумладан

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

Бошқа харажатлар - жами

 

 

 

 

 

 

 

 

жумладан:

 

 

 

 

 

 

 

 


Ташкилот раҳбари

 

________________________

 

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

 

________________________

 

 

(имзо)

 

 

(имзо)


Бош бухгалтер
(бухгалтер)

 

________________________

 

 

 

 


М.Ў.

(имзо)

 

 

 

Низомга

6-ИЛОВА

Рўйхатга олинган
20___ йил "_____"____________
______________________________
(бюджет маблағларини тақсимловчилар номи)
1.____________________________
(бюджет маблағларини тақсимловчи
раҳбари имзоси)
2.____________________________

М.Ў.

______-сон рўйхатдан ўтказиш

КАРТОЧКАСИ

1. Ташкилотнинг тўлиқ номи: ________________________________________________________

2. Ташкилотнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли: ________________________________________________________

(бюджет, нобюджет)

3. Ташкилот манзили ва телефон рақами: ________________________________________________________

4. Бевосита қайси ташкилотга қарашли: ________________________________________________________

5. Қайси вазирлик, давлат қўмитаси, идора тизимига киради: ________________________________________________________

6. Банк номи: ________________________________________________________

7. Ғазначилик бўлинмасидаги шахсий ғазна ҳисобварағи рақами: ________________________________________________________

8. Ташкилот СТИРи: ________________________________________________________

9. Ташкилотни сақлаб туриш харажатлар сметаси:________________________________________________________ сўм

(сумма ёзув ва рақам билан)

Жумладан, меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси: ________________________________________________________

(сумма ёзув ва рақам билан)

Ташкилот раҳбари ________________________________________________________

(имзо)

Молия-иқтисод бўлими

бошлиғи (молиявий-иқтисодий

масалалар бўйича мутахассис) ________________________________________________________

(имзо)

Бош бухгалтер (бухгалтер) ________________________________________________________

(имзо)

М.Ў.

Низомга

7-ИЛОВА

Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ

олувчиларнинг рўйхатга олинган (жамланма)

харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар

сметаси ва штат жадвалларини ҳисобга олиш

ЖУРНАЛИ

Т/р

Рўй-хатдан ўтказиш санаси

Смета ва штатлар бўйича рўйхатдан ўтказиш карточкаси рақами

Ташкилот, юқори таш-килотнинг тўлиқ номланиши

Депозит ёки шахсий ғазна ҳисобварақ рақами

Минг сўмда рўйхатдан ўтказилди

Изоҳ

смета бўйича жами харажатлар суммаси

жами иш ҳақи бўйича

иш берув-чининг ажрат-малари

бошқа хара-жатлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изоҳ: молия йили мобайнида ташкил қилинган барча янги ташкилотлар журналнинг алоҳида бетида рўйхатдан ўтказилади

Низомга

8-ИЛОВА

Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлигида
_____ йил учун рўйхатдан ўтказилди

20___ йил "____" ____________даги
___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси

__________________
(имзо)
__________________
(имзо)
М.Ў.

 

 

________________________

 

минг сўм миқдорида тасдиқланган

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Жумладан иш ҳақи

 

минг сўм

 

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Бюджет ташкилоти (бюджет маблағлари олувчи)нинг раҳбари

 

 

________________________

 

 

 

________________________

 

 

(имзо)

 

(Ф.И.О.)

 

20___ йил "___" ____________ M.Ў.

______ йил учун жамланма харажатлар

СМЕТАСИ

Ташкилотнинг тўлиқ номи: ____________________________________

Тўлиқ манзили: ________________________________________________

Бюджет даражаси: ____________________________________________

Бўлим: _______________________________________________________

Кичик бўлим: _________________________________________________

Боб: _________________________________________________________

Ўлчов бирлиги: _______________________________________________

Моддаларнинг номланиши

Тои-фа

Мод-да ва кичикмодда

Эле-мент

_____ йил

___ йил

_________________ йил

кири-тил-ган ўзгар-ти-риш-лар билан тас-диқ-лан-ган

___ га ба-жа-рил-ди (ҳа-қи-қий ха-ра-жат)

таш-ки-лотто-мо-ни-дан ҳи-соб-лан-ган

тасдиқланган

ҳам-маси

шу жумладан, чораклар бўйича

I чо-рак бў-йича жами

жумладан, ойлар бўйича

II чо-рак бў-йича жами

жумладан, ойлар бўйича

III чо-рак бў-йича жами

жумладан, ойлар бўйича

IV чо-рак бў-йича жами

жумладан, ойлар бўйича

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

I гуруҳ харажатлари - иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари - иш берувчининг ажратмалари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари - бошқа харажатлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бошқа харажатлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харажатлар қопланади:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет маблағлари ҳисобидан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ота-оналар (МТМ учун) маблағлари ҳисобидан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стационар даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётганлар таркиби овқатланиши учун тўланадиган маблағлар ҳисобидан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бундан ташқари харажатлар ташкилотларнинг даромадларидан (театр томошалари, оммавий ахборот воситалари ва бошқалар) қопланади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Бош бухгалтер (бухгалтер)

 

________________________

 

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

 

________________________

 

 

(имзо)

 

 

(имзо)

Жамланма харажатлар сметасига

1-ИЛОВА

___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси

____ йил учун жамланма харажатлар

сметаси бўйича IV гуруҳ харажатлари

ЁЙИЛМАСИ

Харажат-лар мод-далари номи

Тои-фа

Мод-да ва кичик модда

Эле-мент

Тасдиқланган

ҳам-маси

шу жумладан, чораклар бўйича

I чо-рак бў-йи-чажа-ми

жумладан, ойлар бўйича

II чо-рак бў-йи-ча жа-ми

жумладан, ойлар бўйича

III чо-рак бў-йи-ча жа-ми

жумладан, ойлар бўйича

IV чо-рак бў-йи-чажа-ми

жумладан, ойлар бўйича

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Бошқа харажатлар - жамижумладан:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бош бухгалтер

_____________

_____________

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

_____________

_____________

 

(имзо)

 

 

(имзо)

Жамланма харажатлар сметасига

2-ИЛОВА

____-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси

_______ йил учун

(ташкилотнинг тўлиқ номи)

Жамланма харажатлар сметасининг давлат эҳтиёжлари

учун устувор равишда кичик тадбиркорлик субъектларида

харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)

гуруҳларининг рўйхати* бўйича харажатлар

ЁЙИЛМАСИ

минг сўм

Харажат-лар мод-далари номи

Тои-фа

Мод-да ва кичик модда

Эле-мент

Тас-диқ-лан-ган квота(%)

Тасдиқланган

ҳам-маси

шу жумладан, чораклар бўйича

I чо-рак бў-йи-чажа-ми

жумладан, ойлар бўйича

II чо-рак бў-йи-ча жа-ми

жумладан, ойлар бўйича

III чо-рак бў-йи-ча жа-ми

жумладан, ойлар бўйича

IV чо-рак бў-йи-чажа-ми

жумладан, ойлар бўйича

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Бошқа харажатлар жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шу жумладан:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Мазкур рўйхат Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат харидлари бўйича Ҳукумат комиссиясининг қарорларида белгиланган молия йили бошидаги амалда бўлган товарлар (ишлар, хизматлар) рўйхатига ва квоталар миқдорига мувофиқ тасдиқланади.

Бош бухгалтер

_____________

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

_____________

 

(имзо)

 

 

(имзо)

Низомга

9-ИЛОВА

_________________________________да
(рўйхатдан ўтказувчи ташкилотнинг номи)
рўйхатдан ўтказилди

20___ йил "____" _____________
___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси

__________________
(имзо)
__________________
(имзо)
М.Ў.

 

 

________________________

 

минг сўм миқдорида тасдиқланган

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Жумладан иш ҳақи

 

минг сўм

 

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Бюджет ташкилоти (бюджет маблағлари олувчи)нинг раҳбари

 

 

________________________

 

 

 

________________________

 

 

(имзо)

 

(Ф.И.О.)

 

20___ йил "___" ____________ M.Ў.

________ йил учун бюджет ташкилотларининг

бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича

жамланма даромадлар ва харажатлар

СМЕТАСИ

Ташкилотнинг тўлиқ номи: ____________________________________

Тўлиқ манзили: _______________________________________________

Бюджет даражаси: ____________________________________________

Бўлим: ________________________________________

Кичик бўлим: __________________________________

Боб: __________________________________________

 

Даромадлар номиёки тушумлар тури*

____ йилучунтушумлар

___________ йил

тасдиқланган

ҳаммаси

жумладан чораклар бўйича

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

__ январь ҳолатига қолдиқ

 

 

 

 

 

 

Жами даромадлар

 

 

 

 

 

 

жумладан:

 

 

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолдиқни ҳисобга олган ҳолда жами даромадлар

 

 

 

 

 

 


Харажатлар моддалари номи

Тоифа

Модда ва кичик модда

Элемент

__ йил учун ҳақиқий харажатлар

_____ йил

тасдиқланган

ҳам-маси

жумладан чораклар бўйича

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

I гуруҳ харажатлари - иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари - иш берувчиларнинг ажратмалари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари - бошқа харажатлар (иловага мувофиқ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Бош бухгалтер

_____________

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

_____________

 

(имзо)

 

 

(имзо)

Харажатлар сметасига

ИЛОВА

___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси

______ йил учун бюджет ташкилотларининг

бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича жамланма

даромадлар ва харажатлар сметаси бўйича

IV гуруҳ бўйича харажатлар

ЁЙИЛМАСИ

Харажатлармоддалари номи

Тоифа

Моддава кичикмодда

Элемент

Тасдиқланган

Жами

жумладан

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

Бошқа харажатлар жами

 

 

 

 

 

 

 

 

жумладан:

 

 

 

 

 

 

 

 

Бош бухгалтер

_____________

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

_____________

 

(имзо)

 

 

(имзо)


М.Ў.

 

 

 

 

Низомга

10-ИЛОВА

 

Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлигида рўйхатдан ўтказилди
20__йил "___" _________ даги
___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси

 

__________________
(имзо)
__________________
(имзо)

М.Ў.

"Тасдиқлайман"

1. Бошқарув, маъмурий-хўжалик, ўқув-ёрдамчи ва бошқа ходимлар штат миқдори ______ бирликда;
2. Йиллик меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси
__________________ сўм
бюджет маблағларини
тақсимловчи раҳбарининг ____________
(имзоси)
20___ йил "___" ____________

М.Ў.

_______ йил учун жамланма

ШТАТ ЖАДВАЛИ

Ташкилот шаклининг тўлиқ номи: ______________________________

Бюджет маблағларини тақсимловчининг тўлиқ манзили: ___________

Бюджет даражаси: _____________________________________________

Бўлим: ________________________________________________________

Кичик бўлим: __________________________________________________

Боб: ___________________________________________________________

               

Лавозимлар номи

Штат бирлик-лари сони

ЯТС бўйичаразряди

Тариф коэфф.

Лавозим оклади (сўмда)

Устама ва қўшимчалар(сўмда)

Ойлик меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси (сўмда)

Изоҳ

 

 

 

1
бир-
лик
учун

жами

Маъмурий-бошқарув, маъмурий-хўжалик, ўқув-ёрдамчи ва бошқа ходимлар штат жадвали келтирилган

Маъмурий-бошқарув, маъмурий-хўжалик, ўқув-ёрдамчи ва бошқа ходимларнинг бир ойлик меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси бўйича жами

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

Шунинг ўзи бир йилда

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

Шунинг ўзи вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик варақалари ва бўш иш жойлари бўйича тежалганнинг ҳисоби билан

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

Тарификация бўйича ходимларнинг (педагог, тиббиёт ва бошқа) меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси бир ойда

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

Шунинг ўзи бир йилда

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

Соатбай (ишбай) меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси бир йилда

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

Ходимларнинг таътил даврида, кечки, навбатчилик ва байрам вақтларида ўрин алмашиш учун йиллик меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узоқ йиллик меҳнати учун бир марталик рағбатлантиришни тўлаш, моддий ёрдам кўрсатиш, мукофотлаш учун меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узоқ йиллик меҳнати ва махсус унвонлар (малака даражаси, даражали унвон,иш ҳақини дипломатик мартаба ва бошқалар) учун ойлик устамалар ва қўшимчаларни ўрнатиш учун меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

Бюджет ташкилотлари ва муассасалари ходимларини моддий рағбатлантириш махсус жамғармаси, йиллик

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

Таълим муассасаларининг директор жамғармаси, йиллик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик варақалари тўлови, йиллик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жами меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси, йиллик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Бюджет маблағларини тақсимловчилар бўйсунувида меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси гуруҳ ва тоифалар бўйича шаклланадиган бюджет ташкилоти ва бюджет маблағлари олувчилар бўлганда улар ушбу гуруҳ ва тоифаларни кўрсатган ҳолда жамланма штат жадвалларини тузадилар.

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи
(молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(имзо)

 

 

 

 

 

 

Бош бухгалтер (бухгалтер)

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(имзо)

 

 

 

 

 

 

Низомга

11-ИЛОВА

_________________________________да
(рўйхатдан ўтказувчи ташкилотнинг номи)
рўйхатдан ўтказилди

20___ йил "____" _____________
___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси

__________________
(имзо)
__________________
(имзо)
М.Ў.

 

 

________________________

 

минг сўм миқдорида тасдиқланган

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Жумладан иш ҳақи

 

минг сўм

 

 

(сумма ёзув ва рақам билан)

 

 

Вазирлик, давлат қўмитаси ва идораси раҳбари

 

 

________________________

 

 

 

________________________

 

 

(имзо)

 

(Ф.И.О.)

 

20___ йил "___" ____________ M.Ў.

_____ йил учун бюджетдан ташқари маблағлар бўйича

вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг

жамланма даромадлар ва харажатлар

СМЕТАСИ

Ташкилотнинг тўлиқ номи: ____________________________________

Тўлиқ манзили: _______________________________________________

Бюджет даражаси: ____________________________________________

Бўлим: ________________________________________

Кичик бўлим: __________________________________

Боб: __________________________________________

Даромадлар номиёки тушумлар тури*

____ йилучунтушумлар

___________ йил

ҳаммаси

жумладан чораклар бўйича

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

__ январь ҳолатига қолдиқ

 

 

 

 

 

 

Жами даромадлар

 

 

 

 

 

 

жумладан:

 

 

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолдиқни ҳисобга олган ҳолда жами даромадлар

 

 

 

 

 

 


Харажатлар моддалари номи

Тоифа

Модда ва кичикмодда

Элемент

__ йил учун ҳақиқий харажатлар

_____ йил

тасдиқланган

ҳам-маси

жумладан чораклар бўйича

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

I гуруҳ харажатлари - иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари - иш берувчиларнинг ажратмалари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари - бошқа харажатлар (иловага мувофиқ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари бўйича жами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Бош бухгалтер (бухгалтер)

 

________________________

 

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

 

________________________

 

 

(имзо)

 

 

(имзо)

М.Ў.

 

 

 

 

Харажатлар сметасига

ИЛОВА

_____ йил учун бюджетдан ташқари маблағлар бўйича

вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг

жамланма даромадлар ва харажатлар сметаси

бўйича IV гуруҳ бўйича харажатлар

ЁЙИЛМАСИ

Харажатлармоддалари номи

Тоифа

Моддава кичикмодда

Элемент

Тасдиқланган

жами

жумладан

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

Бошқа харажатлар - жами

 

 

 

 

 

 

 

 

жумладан:

 

 

 

 

 

 

 

 


Бош бухгалтер

_____________

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

_____________

 

(имзо)

 

 

(имзо)


М.Ў.

 

 

 

 

 

Низомга

12-ИЛОВА

17-сон шакл

______________________________

 

кимга:

______________________________

(молия органининг номи)

 

 

(бюджет маблағларини тақсимловчининг номи)

Бюджетдан ажратиладиган маблағлар

миқдорига ўзгартиришлар ҳақида

МАЪЛУМОТНОМА-БИЛДИРИШНОМА

20___ йил "____" ________________

Маълум қиламизки,______________________________

 

га


мувофиқ бюджетдан ажратиладиган маблағларга қуйидаги ўзгартиришлар киритилди.

(минг сўм)

Бў-лим

Ки-чик бў-лим

Боб

Хара-жатлар гуруҳи

Хара-жатлар

Ўзгартирилган сумма

ош-ган

ка-май-ган

жумладан чораклар бўйича:

тоифа

модда ва кичик модда

элемент

I чо-ракбў-йи-чажа-ми

жумладан,ойлар бўйича

IIчо-ракбў-йи-чажа-ми

жумладан,ойлар бўйича

III чо-ракбў-йи-чажа-ми

жумладан,ойлар бўйича

IV чо-ракбў-йи-чажа-ми

жумладан,ойлар бўйича

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умумий сумма ______________________________ сўм.


Молия органи раҳбари

_____________

 

 

 

(имзо)

 

 


Бюджет бўлими бошлиғи

_____________

 

 

 

(имзо)

 

 

Низомга

13-ИЛОВА

18-сон шакл

"Келишилди"

_________________
(имзо)
________________________
(молия органи раҳбари Ф.И.О.)
20___ йил "___" _________

 

кимга:

______________________________

 

 

(бюджет ташкилоти/ёки бюджет маблағлари олувчиларнинг номи)

Бюджетдан ажратиладиган маблағлар

миқдорига ўзгартиришлар ҳақида

МАЪЛУМОТНОМА-БИЛДИРИШНОМА

20___ йил "____" ________________

Маълум қиламизки,

______________________________

га


мувофиқ бюджетдан ажратиладиган маблағларга қуйидаги ўзгартиришлар киритилди.

(минг сўм)

Бў-лим

Ки-чик бў-лим

Боб

Хара-жатлар гуруҳи

Хара-жатлар

Ўзгартирилган сумма

ош-ган

ка-май-ган

жумладан чораклар бўйича:

тоифа

модда ва кичик модда

элемент

I чо-ракбў-йи-чажа-ми

жумладан,ойлар бўйича

IIчо-ракбў-йи-чажа-ми

жумладан,ойлар бўйича

III чо-ракбў-йи-чажа-ми

жумладан,ойлар бўйича

IV чо-ракбў-йи-чажа-ми

жумладан,ойлар бўйича

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖАМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умумий сумма ______________________________ сўм.


Бюджет маблағларини
тақсимловчи бошлиғи
 

_____________

 

 

 

 

(имзо)

 

 


Молия-иқтисод бўлими бошлиғи (молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

 

_____________

 

 

 

 

(имзо)

 

 


Бош бухгалтер

 

_____________

 

 

 

 

(имзо)

 

 

Низомга

14-ИЛОВА

20___йил "___" ___________ да
рўйхатдан ўтказилди
__________________________
(бюджет маблағлари тақсимловчининг
ёки молия органининг номи)

20___ йил "____" _____________
____________________
(имзо)
____________________
(имзо)

М.Ў.

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

(ташкилот номи)

 

 

______________________________

га мувофиқ

______________________________

миқдордаги харажатлар

(ўзгартириш киритиш учун асос)

 

 

 


сметаси 20___ й. "____" ______________даги _____ -сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси бўйича _________________га рўйхатга олинган

Харажатлар сметасидаги ўзгартиришлар

РЎЙХАТИ

Бў-лим, кичик бў-лим,боб

Тоифа, модда, кичик модда,эле-мент

Ўз-гар-ти-риш номи

Йил бўйи ўзгар-тирил-ган сумма

I чо-ракучун

Жумладан,ойлар бўйича

II чо-рак учун

Жумладан,ойлар бўйича

III чо-ракучун

Жумладан,ойлар бўйича

IV чо-ракучун

Жумладан,ойлар бўйича

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

I гуруҳ харажатлари - иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари - иш берувчиларнинг ажратмалари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари - бошқа харажатлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) фақат ўзгартириш киритилаётган ойлар кўрсатилади.

Ташкилот раҳбари

 

_____________

 

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи
(молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

 

_____________

 

 

(имзо)

 

 

(имзо)


Бош бухгалтер

 

_____________

 

 


20___ йил "_____" ____________

 

 

(имзо)

 

 

 

 

 

 

М.Ў.

 

 

Низомга

14а-ИЛОВА

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси молия вазири
(молия вазири ўринбосари)
_____________________
(имзо)

М.Ў.
20___ й. "___" __________

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазири
(ташқи ишлар вазири ўринбосари)
_____________________
(имзо)

М.Ў.
20___ й. "___" __________

Харажатлар сметасидаги ўзгартиришлар

РЎЙХАТИ

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

га мувофиқ

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

(дипломатик муассаса номи)

 


Бўлим, кичик бўлим, боб

Тоифа, модда, кичик модда, элемент

Ўзгартириш номи

Йил мобайнида ўзгартирилган сумма

эркин алмаштири-ладиган валютада

сўмда

I гуруҳ харажатлари - иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар

 

 

 

 

 

II гуруҳ харажатлари - иш берувчиларнинг ажратмалари

 

 

 

 

IV гуруҳ харажатлари - бошқа харажатлар

 

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Валюта активлари ва
мажбуриятлари бош бошқармаси
бошлиғи

 

Ўзбекистон Республикаси Ташқи
ишлар вазирлиги Молия-иқтисод
бошқармаси бошлиғи

________________________

 

________________________

(имзо)

 

(имзо)

Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Бошқарув органларини
молиялаштириш бошқармаси
бошлиғи

 

Ўзбекистон Республикаси Ташқи
ишлар вазирлиги бош бухгалтери

________________________

 

________________________

(имзо)

 

(имзо)

Низомга

15-ИЛОВА


__________________________да рўйхатдан ўтказилди
(рўйхатдан ўтказилган ташкилот номи)

20__ йил "___" _____________даги
___-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси

____________________
(имзо)
____________________
(имзо)

М.Ў.

"Тасдиқлайман"

1. Маъмурий-бошқарув, маъмурий-хўжалик, ўқув-ёрдамчи ва бошқа ходимлар штат миқдори киритилган ўзгартиришлар ҳисоби билан ______ бирлик
2. Йиллик меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси киритилган ўзгартиришлар ҳисоби билан __________________ сўм
Бюджет ташкилоти (бюджетдан маблағ олувчи) раҳбари _______________
(имзо)

20___ йил "___" ____________

М.Ў.

____ йил учун штат жадвалидаги ўзгартиришларРЎЙХАТИ

______________________________

(ташкилот номи)

20__ йил "____" ____________даги ____-сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси билан __________________ да рўйхатдан ўтказилган

Ўзгартириш тури

Таркибий бўлинмалар номи ва лавозим номи

Штат бирликлари сони

ЯТСбўйичаразряд

Тарифкоэфф.

Лавозимоклади (сўмда)

Устама ва қўшимчалар (сўмда)

Ойлик меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси (сўмда)

Изоҳ

 

 

 

Олиб ташланади:
……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киритилади:
……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молия-иқтисод бўлими бошлиғи
(молиявий-иқтисодий масалалар бўйича мутахассис)

_____________

 

 

 

 

(имзо)

 


Бош бухгалтер (бухгалтер)

_____________

 

 

 

 

(имзо)

 "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами",
2014 йил 22 декабрь, 51-сон, 612-модда


74
10296
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech